BMPSZ közgyűlése

2018. március 06. 10:04
BMPSZ közgyűlése
A Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége március 3-án, Békés város polgármesteri hivatal dísztermében tartotta meg éves közgyűlését.

Lipták István, a közgyűlés levezető elnöke, a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége FEB elnöke köszöntötte a résztvevőket, megjelent kedves vendégeket. Külön köszöntötte Csóra Györgyöt, az OPSZ általános elnökhelyettesét; Dankó Béla országgyűlési képviselőt; dr. Krizsán Anettet, Békés Megyei Kormányhivatal igazgató asszonyát; dr. Polyák Zsolt dandártábornokot, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét; Kiss András tűzoltó ezredest, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjét; Izsó Gábort, Békés város polgármesterét; Ladányi Zoltán rendőr ezredest, Békés város rendőrkapitányát; Telekné Furák Mónika rendőr alezredest, a BMRFK Bűnmegelőzési Osztály vezetőjét; Hajdú Gábor tűzoltó alezredest, Békés Megyei Védelmi Bizottság titkárát; Gulyás László alezredest, Békés Megyei Védelmi Bizottság titkárhelyettesét; Lipták József őrnagyot, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felderítő és Kiképzési Parancsnokság Békéscsabai részlegének vezetőjét; Batiz Istvánt, a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnökét; Kolozsi Józsefet, a Törökszentmiklósi Polgárőrség elnökét, az OPSZ volt gazdasági elnökhelyettesét; dr. Fekete Mihály nyugállományú rendőr ezredest, Békés és Békéscsaba volt rendőrkapitányát, Békés Megye Rendőrfőkapitány helyettesét.
Az ilyenkor szokásos közgyűlési formaságok (jegyzőkönyvezető, hitelesítők megválasztása és a napirendi pontok elfogadása) után Gyarmati Sándor, a BMPSZ elnöke kezdte meg évértékelő beszámolóját.
Gyarmati Sándor: Csodálatos év volt a 2017-es esztendő!- Ha rövid akarnék lenni, akkor elmondhatom, a 2017-es év csodálatos év volt a Polgárőrség életében. Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége a kitűzött célt teljesítette – kezdte beszámolóját, majd elmondta, hogy a megyében működő hetvenhárom egyesület tagjai szolgálatuk harminc százalékát külterületek biztonsága érdekében végezték. A Rendőrséggel, valamint az összes szolgálatok órák száma megközelítette 441 000 óraszámot. 2017. évben megalakult a Békéscsabai Ifjú Polgárőr Centrum, ennek következtében a megyei polgárőr egyesületek létszáma 74-re emelkedett. A kormányhivatallal, a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a postával, a Magyar Vöröskereszttel és a megyei önkormányzattal egyaránt kiváló a kapcsolatuk. Magyarország Kormánya stratégiai partnernek tekinti a Polgárőrséget, mely eddig soha nem látott támogatásban részesült. A belügyminiszter 2017. december végén plusz támogatásban részesítette 300x100 Biztonság programban résztvevő egyesületeket. Felelevenítette és megerősítette dr. Túrós András OPSZ elnökének szavait: „A Polgárőrség csak akkor fog működni, ha egység és összefogás van. Ebben a szervezetben nem lehet ellenzék.” Beszélt még az ellenőrzések fontosságáról, majd ismertette a 2018.évi munkatervet, melyben Gyarmati Sándor a megkezdett munka folytatásának fontosságát emelte ki. – Továbbra is a rendőrséggel közösen és önállóan is járőrözünk majd a bűnmegelőzés érdekében – sorolta. – Folytatjuk a 300×100 Biztonság programot, a fiatalok bevonását a polgárőrség tevékenységébe, a Szomszédok Egymásért Program erősítését, az oktatások szervezését, a lovas,- vízi és határvédelmi tagozatok támogatását, népszerűsítését.
Az elnöki beszámoló után a gazdasági és FEB beszámoló következett.
A hozzászólások sorát Csóra György nyitotta meg. Tolmácsolta dr. Túrós András OPSZ elnökének jókívánságait, üdvözletét, majd hozzátette: Büszkék vagyunk a Békés megyei polgárőrökre országosan is, hiszen olyan tevékenységet folytatnak, amitől Békés megye biztonságos lett. Dicséretes a 441 ezer szolgálati óra és a migráns tevékenységbe való besegítés, melyet a megye polgárőrei végeztek. Közrendet, közbiztonságot Magyarországon a Polgárőrség nélkül nem lehet biztosítani. Beszélt még a Polgárőrség fejlődéséről, a fiatalokkal való foglalkozás fontosságáról. Békés megye büszke lehet rá, hogy az országban először létrehozták a Polgárőr Ifjúsági Centrumot.
- Ha Békés megyébe eljön az ember, akkor úgy jön, hogy egy nyugodt, békés megyébe jön, és azzal a tudattal távozik, hogy ide érdemes eljönni - fejezte be hozzászólását Csóra György.
dr. Polyák Zsolt köszönti a polgárőröket a BMPSZ közgyűlésén Dr. Polyák Zsolt dandártábornok elismerő szavakkal szólt a polgárőrökről. Elmondta, hogy a Rendőrség és a Polgárőrség kapcsolata kitűnő, jó a polgárőrökkel szolgálatot teljesíteni. A nap 24 órájában bármikor lehet a polgárőrökre számítani. A polgárőrök is hozzájárultak, hogy a megyében a bűncselekmények száma hatezer alá csökkent. 2017. évben 5650 bűncselekmény történt. Örömét fejezte ki, hogy az Ifjú Polgárőrök is bekapcsolódtak a bűnmegelőzési tevékenységbe, Megköszönte a polgárőrök tevékenységét a közbiztonság terén végzett áldozatos munkáért, a rendőrséggel való eredményes együttműködését, és további jó munkát kívánt.
Izsó Gábor Békés város és a Polgárőrség kiváló kapcsolatát emelte ki, sok sikert kívánt a további tevékenységhez, majd Kiss András tűzoltó ezredes fejezte ki köszönetét az áldozatos tevékenységért, melyet a polgárőrök végeznek, illetve további tevékenységükhöz erőt, egészséget kívánt. Dankó Béla országgyűlési képviselő az emberi összefogást, az önként vállalt munkát, az egymásra való odafigyelést méltatta a polgárőrség kapcsán. Nagyon fontos a társadalom számára a polgárőrök tevékenysége, erőt és egészséget kívánt minden polgárőrnek az elkövetkezendő munkájához. „Bízom abban, hogy nagy jövője lesz a Polgárőrségnek, nem csak dicső múltja és jelene” - fejezte be hozzászólását Dankó Béla. Lipták József őrnagy ugyancsak a polgárőrség társadalomban betöltött szerepéről szólt.
Beszámolók elfogadása után, meghozták a közgyűlési határozatokat, majd megválasztották a 2 fő OPSZ küldöttet és a megyei Jogi és Etikai Bizottság, valamint a FEB 1-1 tagját. Ezek után kitüntetéseket és elismeréseket adtak át:
Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozatát kapta:

  • Auer György rendőr ezredes, rendőrkapitány – Sarkadi Rendőrkapitányság
  • Balázs Imre – Kunágotai Polgárőrség KHSZ elnöke.

Polgárőr Érdemkereszt Ezüst fokozatát kapta:

  • Fábián Imréné – Sarkadi Polgárőr Egyesület elnöke
  • Gyaraki Imre - Polgárőr Egyesület Köröstarcsa elnöke.

Polgárőr Érdemkereszt Bronz fokozatát kapta:

  • Gál Sándor - Békési Polgárőrség KHSZ tagja.

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság elismerését 5 fő Polgárőr vehette át. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elismerésében 1 fő polgárőr részesült. A BMPSZ–től 8 fő polgárőr kapott elismerést.