Évértékelés Battonyán

2017. május 18. 23:10
Évértékelés Battonyán

Május 13-án tartotta Évértékelő Közgyűlését a Battonyai Polgárőr Egyesület.

 

Közgyűlést megtisztelte jelenlétével Marjai János Battonya polgármestere, Gyarmati Sándor a BMPSZ elnöke, Szepesi Sándor r. alezredes Battonyai HRK vezetője, Varga Zoltán r. százados Battonyai HRK alosztályvezetője, Zala Szabolcs r. alezredes Battonyai Rendőrőrs őrsparancsnoka és Zomborácz Zita önkormányzati képviselő.
Asztalos Krisztina, a Közgyűlés levezető elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd egyperces néma főhajtással emlékeztek meg a nemrég elhunyt polgárőrtársakról.
A jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítők megválasztása után elfogadták a napirendi pontokat. A elnöki beszámoló után a gazdasági –és pénzügyi beszámoló következett. A Felügyelő bizottság beszámolója után a 2017.évi költségvetési tervezett került ismertetés.
A hozzászólások sorát Gyarmati Sándor BMPSZ elnöke nyitotta meg. Elismeréssel szólt a polgárőrök tevékenységéről. Az adminisztrációs munkában nagy változás következett be, a BMPSz továbbra is maximálisan támogatja az Egyesületet úgy anyagilag, mint erkölcsileg. Örömét fejezte ki, hogy ifjú polgárőrök is vannak az egyesületnél. A 2017. évi munkájukhoz sok sikert kívánt.
Marjai János polgármester köszönetét fejezte ki a polgárőröknek a 2016. évben végzett tevékenységükért. Az önkormányzat számít a polgárőrök munkájára, ebben az évben is kiemelten támogatja polgárőrséget.
Szepesi Sándor r. alezredes Battonyai HRK vezetője megköszönte a közös járőrszolgálatokat, melyet a polgárőrök végeztek a lakosság és az ország biztonsága érdekében. Továbbra is számít a polgárőrök önzetlen tevékenységére, majd Elismerő Oklevelet adott át Asztalos Krisztina polgárőrnek a kiemelkedő munkájáért.
Zalai Szabolcs r. alezredes Battonyai Rendőrőrs őrsparancsnoka megköszönte azt az együttműködést, melyet a bűnmegelőzés területén végeztek a polgárőrök. Zomborácz Zita önkormányzati képviselő a lakosság köszönetét tolmácsolta a polgárőröknek. Új gazdasági elnökhelyettest választott a Közgyűlés, mivel a régi lemondott tisztségéről. Egyhangú szavazattal elfogadták az elnöki, - gazdasági és pénzügyi és a FEB beszámolót. 2017. évi költségvetési tervezet egy kis kiegészítés után került elfogadásra.
Közgyűlés zárása után baráti beszélgetés következett.