25 éve Budapestért

2018. május 04. 20:09
25 éve Budapestért
Negyedszázados fennállását ünnepelte a Budapesti Polgárőr Szövetség április 28-án az Országos Rendőr-főkapitányság auditóriumában. Kardos Pál elnök szerint az elmúlt emberöltő alatt a budapesti polgárőrök közösségükért tenni akaró civil lokálpatrióták egyre közelebb kerültek a hivatásos rendvédelmi- és katasztrófavédelmi szervekhez. Budapest rendőrfőkapitánya köszöntőjében kiemelte: a főváros közbiztonságának záloga a rendőrség és a polgárőrség kiváló együttműködése.

Ünnepélyes keretek között, a csapatzászló bevonulásával vette kezdetét a Budapesti Polgárőr Szövetség 25 éves fennállása alkalmából megtartott rendezvény április 28-án a Teve utcai rendőrpalotában. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Bucsek Gábor r. vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitánya, Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Dunai Mónika országgyűlési képviselő, Dobson Tibor tűzoltó dandártábornok, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke, dr. Török Zoltán rendőr dandártábornok, a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság igazgatója, Bakai Kristóf, a Budapest Mentőszervezet elnöke, dr. Pető György, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Igazgatója, Markos György, az Országos Polgárőr Szövetség külkapcsolatokért felelős elnökhelyettese, dr. Papp Antal tűzoltó ezredes, a Belügyminisztérium Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatója.
Kardos Pál: a BPSZ mára a Rendőrség stratégiai partnerévé váltA Budapesti Polgárőr Szövetség Zsombor György vezetésével 1993 júniusában alakult meg tizennégy tagegyesület összefogása révén. Számos alapító tag még mindig aktívan tevékenykedik polgárőrként. A kezdetekkor azok a civil lokálpatrióták fogtak össze, akik tenni akartak a helyi közösségekért, a közbiztonság megerősítéséért, a bűnmegelőzésért, környezetükért – emlékeztetett ünnepi beszédében Kardos Pál elnök. Az elmúlt negyedszázadban a polgárőrök egyre közelebb kerültek a hivatásos rendvédelmi és katasztrófavédelmi szervezetekhez, ezt a folyamatot segítette a polgárőr törvény által biztosított jogszabályi háttér, a formaruha bevezetése, az információs csatornák kiépítése, a 24 órás ügyeleti szolgálat megteremtése. A BPSZ mára a rendőrség stratégiai partnerévé vált, a közös járőrszolgálatok, a folyamatos információcsere, és a fővárosi polgárőrök által ellátott közel húszféle szolgálati típusban történő együttműködés révén. Budapesten különösen sok feladat hárul a szervezet tagjaira. Az alap- és kiegészítő tevékenységen túl, a fővárosban van a legtöbb, nagy tömegeket megmozgató, kiemelt biztonsági kockázatú társadalmi és sportesemény, rendezvény. Ezek biztosításában, a társszervezetekkel együtt a polgárőrök is rendszeresen részt vesznek. Ugyanakkor a nagyvárosi jelleg azzal is jár, hogy míg a kisebb településeken az önkéntes feladatvállalásra könnyebben hajlanak az emberek, addig Budapesten folyamatosan harcolni kell a közömbösség ellen. A BPSZ elnöke szerint a polgárőr-utánpótlás megteremtése érdekében mindenekelőtt a fiatalokat szükséges megnyerni, toborzással, el kell jutniuk az oktatási intézményekbe, és vonzóvá, élményszerűvé kell tenni az ifjúság számára a polgárőri tevékenységet.
A fővárosi polgárőrök számára fontos cél a lakosság aktív megszólítása és bevonása, a belső- és külső kommunikáció, és a szervezeti fejlesztés. A Budapesti Polgárőr Szövetség számára célkitűzés a magas szintű informatikai fejlesztés megvalósítása és a specializáció. Utóbbi azért szükséges, hogy a szervezet méltóképpen alkalmazkodhasson az egyre nagyobb kihívást jelentő körülményekhez, változásokhoz – hangsúlyozta felszólalásában Steiner Attila, a BPSZ alelnöke. Ennek a gondolkodásnak a mentén a fiatalabb korosztályt érintő specifikus problémákra válaszul született meg a „Behálózva”, „Gondolkodj Zöldben!”, és a „Suli-doki” interaktív program is. Az elindított programok, fejlesztések inspirációjának egyik forrása a 2017–es Nemzetközi Polgárőr Konferencián megismert jó gyakorlatok voltak.
Bucsek Gábor: Ami a rendőröknek hivatás, az a polgárőröknek önzetlenségBudapest közbiztonságának záloga a rendőrség és a BPSZ együttműködése. Ami a rendőrnek hivatás, az a polgárőrnek önzetlenség – mondta jubileumi köszöntőjében Bucsek Gábor, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vezetője. A polgárőrök és a rendőrök közös szolgálatellátása Budapesten a legmagasabb. Az önkéntesek feladatvállalása nélkülözhetetlen a rendkívüli helyzetekben, a bűn-és baleset-megelőzésben, az oktatási intézmények környékén, a közúti forgalomban, az idősebb korosztály segítésében, az áldozattá válás megakadályozásában – emelte ki a rendőrfőkapitány, aki megemlítette azt is, hogy a turisztikai idényben nagy segítséget jelentenek a rendőröknek az ifjú polgárőrök.

Az ünnepi megemlékezésen számos oklevél, érdemérem, és tárgyjutalom került átadásra. A jutalmazottak névsorát itt olvashatja