Új vezetés Apátfalván

2019. február 08. 19:51
Új vezetés Apátfalván
Az Apátfalvi Polgárőr Egyesület 2019. január 11-én tartotta éves közgyűlését, melyen a tagság új vezetést választott. Varga Mihály 21 évig vezette az egyesületet, munkáját megköszönve az önkormányzat elismerésben részesítette.

Langó Zsolt levezető elnök köszöntötte a Szekeres Ferenc polgármestert, Kiszely Jánosné alpolgármestert, dr. Szénási Hanna jegyzőt, Barkó Józsefet az apátfalvi rendőrőrs parancsnokát, valamint Batiz Istvánt a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnökét is. Varga Mihály elnök a beszámolójában kiemelte, hogy a polgárőr egyesület több mint 20 éve 43 fővel végez közszolgálati feladatot Apátfalva kül- és belterületén. Jó kapcsolatot ápol az önkormányzattal, a helyi rendőrőrssel, a Makói Rendőrkapitánysággal, valamint a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltséggel is. Pénzügyi helyzetük jelenleg stabil. A polgárőrség aspektusából azt kell szem előtt tartani, hogy az önkormányzattal megvalósuló érdemi együttműködés nélkül nem lehet sikeres polgárőrség. Két esetben vettek részt eltűnt személy felkutatásában, amely eredményesen zárult.
Szekeres Ferenc polgármester megköszönte az Apátfalvi Polgárőr Egyesület teljes tagságának a település érdekében végzett áldozatos munkáját és elmondta, dicséretes, hogy a polgárőrök önként vállalták fel, hogy felsorakoznak a rendőrök mellé, hogy csökkentsék a bűncselekmények elkövetésének számát, és biztosítják a település rendezvényeinek a biztonságát és tisztességgel és becsülettel látják el feladataikat. Barkó József rendőr őrnagy méltatta, és megköszönte a Polgárőrség munkáját és köszönetét fejezte ki az elnöknek a jó kapcsolat ápolásáért. Batiz István is méltatta azt a munkát, amit az egyesület végzett, majd emléklapot adott át az egyesület polgárőreinknek.
21 éves vezetés után leköszönt Varga Mihály elnök és Czagány József gazdasági vezető, akik a megalakulás óta vezették az egyesületet. Ennek kapcsán az önkormányzat vezetése ajándékkosárral köszönte meg a két vezető munkáját. Ezután következet a szavazás, melyen a tagság elnöknek Sókiné Kubinyi Évát, elnökhelyettes Langó Zsoltot, gazdasági vezetőnek Varga Sándort, csoportvezetőnek Varga Zoltánt, míg elnökségi tagnak Bíró Sándort választotta meg.