Beszámoló Küldöttgyűlés

Esemény időpontja: 2017. április 08. 10:00
Az Országos Polgárőr Szövetség beszámoló küldöttgyűlése  
Ideje: 2017. április 08. 10:00  
Helye: Országos Rendőr-főkapitányság  
Címe: Budapest, Teve u. 4-6, 1139

Az Országos Polgárőr Szövetség beszámoló küldöttgyűlése

FIGYELMEZTETÉS, az Alapszabály 57. pontja szerinti távolmaradás jogkövetkezményére: határozatképesség hiánya miatt megismételt és eltérő napra – a határozatképtelen küldöttgyűlés napjától számított legalább 8, de legfeljebb 15 nappal későbbi időre – kitűzött küldöttgyűlés a jelenlévő küldöttek számától függetlenül határozatképes.
A nem várt határozatképtelenség esetére a megismételt küldöttgyűlést 2017. április 22. napjának 10 órájára tűzték ki, az Országos Rendőr-főkapitányság 1139 Budapest, Teve utca 4-6. szám alatti Auditóriumába.

A KÜLDÖTTGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAI:

 1. Az OPSZ Elnökségének beszámolója a polgárőrség 2016-ban végzett tevékenységérő (Előadó: Dr. Túrós András OPSZ elnöke)
 2. Az OPSZ Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2016-ban végzett munkáról (Előadó: Török Barnabás OPSZ FB elnök)
 3. Az OPSZ Etikai Bizottságának beszámolója a 2016-ban végzett munkáról (Előadó: Cseh István OPSZ EB elnök)
 4. Beszámoló az OPSZ 2016. évi gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről. Közhasznúsági melléklet (Előadó: Dr. Fekecs Dénes OPSZ elnökhelyettes)
 5. Az OPSZ könyvvizsgálójának jelentése (Előadó: Csehné Köteles Rozália könyvvizsgáló)
 6. Előterjesztés az OPSZ 2017. évi költségvetésére (Előadó: Dr. Fekecs Dénes OPSZ elnökhelyettes)
 7. Előterjesztés a 2017. évi tagdíj megállapítására (Előadó: Dr. Fekecs Dénes OPSZ elnökhelyettes)
 8. Hozzászólások – Válaszadás
 9. Szavazás a beszámolókról és előterjesztésekről
 10. Személyi kérdések: vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok ezen megbízatásról
  történt lemondásának tudomásulvétele, illetve vezető tisztségviselői megbízatás visszahívással történő megszüntetése. Előterjesztés új vezető tisztségviselők, illetve FB tagok
  megválasztására. Előterjesztésenként határozathozatal a személyi kérdésekről. (Előadó: Somogyi János OPSZ JVB elnök, Cseh István OPSZ EB elnök, dr. Túrós András OPSZ elnöke).

 FIGYELEM! A küldöttgyűlési képviselői mandátumot igazolni kell.
Az Alapszabály 48. pontja szerint: „A küldöttgyűlési képviselők részére a megbízólevelet (mandátumot) a megyei polgárőr szövetség elnöke az OPSZ küldöttgyűlési képviselőt választó megyei közgyűlés határozata alapján állítja ki.” A regisztrációnál a küldöttgyűlési képviselők mutassák be megbízólevelüket.
A 2016. június 4-ei OPSZ-küldöttgyűlés után megválasztott, új küldöttgyűlési képviselőktől kérjük a regisztrációnál a megbízólevél egy példányának átadását.

Belépés csak meghívottaknak!
Helyszín: