A lakosság körében elvárás az elért közbiztonság

2018. március 12. 21:39
A lakosság körében elvárás az elért közbiztonság
A megye állami és rendészeti vezetőinek figyelme, együttműködő támogatása mellett, minden különösebb hírverés nélkül, csendben, szakmailag felkészülten, elkötelezetten végezzük el azt a munkát, amit önként vállaltunk - mondta Csaplár Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, a szervezet beszámoló, értékelő közgyűlésén.

 Az eseményre a gyirmóti Aranyhal étteremben került sor március 9-én, melyen a megye állami, önkormányzati, rendészeti és partner szervezetei az első számú vezetőkkel képviseltették magukat, ezzel is kifejezve a megyei polgárőrök munkájának fontosságát, megbecsülését. A rendőrség részéről a megyei rendőrfőkapitány mellett a városok rendőrkapitányságának vezetői is helyet foglaltak a polgárőrök között.
Csaplár Zoltán beszámolójában áttekintést adott a 2017-es év feladatairól, azok teljesítéséről, a partner szervezetekkel, szervekkel történő folyamatos együttműködésről, az eredményekről. Néhány számadattal is jelezte a fejlődést. 2017-ben 358220 volt a teljesített órák száma, ez mintegy 27 %-os növekedés az előző évhez képest. A rendőrséggel közös szolgálatok óraszáma 31989 volt, mely több mint 33 %-os növekedés 2016-hoz viszonyítva. Az előadó kiemelte, hogy jó munkát csak megfelelő készültség mellett lehet végezni, ezt a célt szolgálja az oktatási bizottság, melyben nyugdíjas rendőr, katasztrófavédelmi szakember és katonatiszt tevékenykedik. Csaplár Zoltán azt is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy az önkormányzati támogatások is segítik a polgárőrök munkáját, ez egyben a munka elismerését is jelenti. Elmondta, hogy az utánpótlás biztosítása érdekében fokozott hangsúlyt kapott az ifjú polgárőr tevékenység koordinálása, a fiatalok felkészítése. Már 70 ifjú polgárőr van a megyében. Ezt követően az elmúlt év programjaiból kiemelte az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál rendjének biztosítása terén a rendőrséggel közösen végzett munkát, a VOLT fesztivállal kapcsolatos feladatok végrehajtását, a Kunszigeten rendezett szakmai és képzési programokat, a győri plázában rendezett személy- és vagyonvédelmi kiállítást és dr. Túrós András látogatását, ahol a megye vezetőivel személyesen találkozva, mint a Kormány stratégiai partner szervezetének elnöke értékelte, elemezte az országos polgárőr tevékenységet. Csaplár Zoltán megemlékezett még a Megyei Polgárőr Szövetség kezdeményezésére és koordinálásával Ménfőcsanakon felállított Szent László szoborról, mely az arra elhaladó polgárőrök számára erőt, kitartást, hitet ad a további munkához.
Éves beszámolóról szavaznak a Győr-Moson-Sopron megyei polgárőrök A beszámoló után Németh Csaba a Megyei Polgárőr Szövetség titkára ismertette a pénzügyi beszámolót, a közhasznúsági mellékletet és a 2018. évi pénzügyi tervet. A beszámolóból kitűnt, hogy - az Országos Polgárőr Szövetség közvetítésével - a Kormány jelentős összeggel támogatja a megyei munkát.
Következő témaként a Felügyelő Bizottság jelentését hallgatták meg a megyei polgárőr egyesületek vezetői és a meghívottak. Pákozdi István, az FB elnöke ismertette, hogy 2016-ban három egyesületet ellenőriztek és megállapították, hogy azok törvényesen, az alapszabály rendelkezései szerint működnek. A segítő szándékú, OPSZ szempontok szerinti ellenőrzést ez évben az egyesületek 10 %-ánál tervezik elvégezni.
Hozzászólóként Csizmadia Gábor megyei rendőrfőkapitány, illusztrálva a rendőrség és polgárőrség közös munkájának eredményét elmondta, hogy megyénkben közel 60 %-kal csökkent a bűncselekmények és 10 %-kal csökkent a balesetek száma. Köszönetét fejezte ki a polgárőrök áldozatos munkájáért.
Németh József az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója hozzászólásában méltatta az együttműködés eredményeit, Horváth Róbert az OPSZ alelnöke pedig átadta dr. Túrós András, OPSZ elnök üdvözlő és köszönő gondolatait.
Szót kért Széles Sándor kormánymegbízott is, aki a pénzügyi beszámolóhoz kapcsolódva elmondta, hogy milyen óriási fejlődés van a támogatások terén. Kiemelte, hogy a lakosság körében már elvárás az elért, magas szintű közbiztonság. Ennek megőrzésére, a megbecsülés megtartására javaslatot is tett, analízist kell elvégezni, mik a kiemelkedő színvonalon teljesítő megyei polgárőrség sikereinek titkai és hol vannak még tartalékok. Befejezésül a következő jókívánsággal zárta hozzászólását: „Jó kedvvel, elszántsággal, jó egészséggel a közrend, közbiztonság védelméért!”
A hozzászólások után a küldöttek - teljesítve a formai követelményeket - egyhangúlag megszavazták a beszámolókat és a pénzügyi tervet.
A jó munka természetesen elismerést érdemel. Így történt ez most is. A sok jó teljesítményből is kiemelkedők közül 8 fő „Kiváló polgárőr” emlékplakett elismerésben részesült, hárman „Kiváló Ifjú polgárőr” emlékplakettet és ifjú polgárőrség feliratú jól láthatósági mellényt, pólót, baseball sapkát  vehettek át.
Polgárőr Érdemkereszt „ezüst” fokozata kitüntetésben Fejes Sándor, a Rábaköz Polgárőr Egyesület alapító tagja és Gyurasits Csaba, a Lövői Polgárőr Egyesület tagja, Polgárőr Érdemkereszt „arany” fokozata kitüntetésben Mitróné Molnár Edit, a Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület tagja részesült. Nemes Gyula c. r. alezredes, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Határrendészeti Osztályának kiemelt főelőadója a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetséget segítő eredményes együttműködése elismeréséül emlékplakettet vehetett át. Németh József, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetséggel hosszútávon együttműködő eredményes munkája elismeréséül „Szent László” plakettet kapott.

(Horváth Attila)