Egy szabadnap az önkéntes munkában

2017. szeptember 13. 09:23
Egy szabadnap az önkéntes munkában

Újszerű kezdeményezés következtében, legalább 4 az 1-ben program valósult meg 2017. szeptember 9-én, Csornán.  Merthogy e napon volt a 2017-es Városnap, a X. Gasztrocsata, a Csornai Önkéntes Tűzoltók Napja és a Megyei Polgárőrnap.


Dr. Bónainé dr. Németh Katalin, Csorna város polgármestere - Csaplár Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség elnökének, egyszersmind az Országos Polgárőr Szövetség önkormányzati elnökhelyettesének megkeresésére – a Csornai Városnap keretében örömmel adott helyet az idei Megyei Polgárőrnapnak. Dr. Bónainé dr. Németh Katalin a Művelődési Központban nyitotta meg a polgárőrök ezen, némi visszatekintésre, kitüntetések, elismerések átadására, ismerkedésre, szórakozásra alkalmat adó, hagyományos eseményét. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Konrád László a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal megbízott igazgatója, Németh Zoltán a megyei közgyűlés elnöke Csizmadia Gábor r. dandártábornok, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője és Beke Zoltán tű. alezredes, Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei polgári védelmi főfelügyelője.
Csaplár Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség elnöke értékeli a polgárőrök munkájátMadarász Kristóf tanuló szavalata után Csaplár Zoltán megyei elnök mondott értékelő, köszöntő szavakat. „Mi, akik szabadidőnk feláldozásával fontos rendészeti munkát végzünk, eljutottunk olyan szintre, amivel a hivatásos állományt hatékonyan tudjuk segíteni” – mondta, majd azzal folytatta, hogy ezt a munkát szorgalmasan, felkészülten végezzük a bűnmegelőzés, közrend, közbiztonság terén, a nagy rendezvények biztosításánál. Ezt követően rövid visszatekintést adott az év eseményeiről, külön kiemelve a téti benzinkútrablási kísérlet során tanúsított polgárőri helytállást és az Európai Ifjúsági Olimpia Fesztivál sikeres biztosítását, melyben 395 megyei polgárőr teljesített szolgálatot. A jövő alapozása terén elnök úr fontosnak ítélte a fiatalokkal történő foglalkozást, a nekik szervezett programokat. Ezek közül nagyon sikeres volt a soproni „Szórakozz biztonságosan” program, a gönyűi fiatalok hagyományos táborozása és kirándulása, de másutt (Gyömöre, Koroncó, Nyúl) is voltak hasonló, fiataloknak szóló rendezvények. Az országos szintű események közül megemlítette az OPSZ Motoros Tagozatának megalakulását. Kitért a Belügyminiszter által elrendelt átfogó ellenőrzés megyei tapasztalataira, mely szerint: „Megyénk számviteli rendjében nem találtak hibát, azt jónak értékelték.” Csaplár Zoltán befejezésül, megköszönve a jelen lévők és az általuk képviselt polgárőrök önkéntes, áldozatos munkáját jó kikapcsolódást kívánt.
Csizmadia Gábor r. dandártábornok értékelésében első helyen említette a hosszú évekre visszanyúló stabil kapcsolatot, a polgárőrök segítségével megvalósított fokozott közterületi jelenlétet, de kitért az EYOF biztosítására is, ahol 4000 rendőr és polgárőr dolgozott együtt. Megemlítette, hogy a rendőrség eszközökkel is segíti a polgárőrséget, erre példa a Fertő Tavi Speciális Kutató és Mentő Vízi Polgárőr Egyesületnek juttatott hajó, valamint a Polgárőrnapon átadásra kerülő két robogó is.
Dr. Konrád László megbízott igazgató tolmácsolta Széles Sándor megyei kormánymegbízott üdvözletét, köszöntését, majd ő, mint „egyszerű állampolgár” köszönte meg azt a munkát, amit a polgárőrök végeznek embertársaikért.
Prominens vezetők a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr NaponA megnyitó, értékelő, a munkát köszönő beszédek után következett a jól megérdemelt kitüntetések, jutalmak átadása. 19 polgárőr kapott „Kiváló polgárőr” emlékplakettet, három ifjú részesült az ifjú polgárőröknek adható elismerésben. Kiemelkedő munkájukért 2 fő a Polgárőr Érdemkereszt bronz, 3 fő az ezüst, kitüntetésben részesült. Arany fokozatú kitüntetést kapták: Endrei Lóránt, a Koroncói Polgárőr Egyesület tagja, Varga Károlyné, Önkormányzati Polgárőrség Győrasszonyfa és Frey József, a Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület tagja.
Végül, de nem utolsó sorban dr. Túrós András OPSZ elnök köszönetét kifejezve tárgyi jutalommal ismerte el a téti benzinkútrablási kísérletnél hősiesen helytálló Mohácsi Csaba, (Téti Polgárőr Egyesület) és Csete Roland, (Győrszemerei Polgárőr Egyesület) polgárőröket.
A kitüntetések, elismerések átadását egy időre megszakítva Fazekas Zoltán Márton, a Csornai Premontrei Apátság apátja mondott rövid köszöntőt és áldotta meg a jelenlévőket.
A Polgárőrnap azonban nem ért véget a lelki töltekezéssel. A „állománygyűlés” végeztével a polgárőrök bekapcsolódtak a Gasztrocsata önkéntes, alapos, jóízű, de puffasztó zsűrizésébe, a felsorakozott motorok szemrevételezésébe, a régi emlékek felelevenítésébe, a különböző településekről érkezett polgárőrök közti eszmecserébe.

(Horváth Attila)