Körlevél a halottak napjával kapcsolatban

2017. október 26. 12:21
Körlevél a halottak napjával kapcsolatban
Figyelemfelhívás a polgárőrök mindenszentek és halottak napi időszakra vonatkozó, fokozott közterületi szolgálatára.

Valamennyi Polgárőr Egyesület Elnökének 
Székhelyén

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!
Tekintettel a MINDENSZENTEK és HALOTTAK NAPJA időszakában hagyományosan jelentkező polgárőri feladatokra kérem, szíveskedjen közreműködni az alábbiak végrehajtásában:

  • MINDENSZENTEK és HALOTTAK NAPJA időszakában (október 27. és november 4. között) a polgárőr egyesületek a rendőrséggel és más együttműködőkkel (önkormányzati rendészeti szervekkel, biztonsági szolgálatokkal) közös- és az önálló, polgárőri szolgálatok tervezésénél kiemelt feladatként kezeljék a temetők és környékük fokozott bűncselekményi veszélyeztetettségét, illetve vegyenek részt a kapcsolódó rendezvények biztosításában.
  • A helyi sajátosságok figyelembevételével - a rendőrség szakmai felkérésének megfelelően szervezzék, és az együttműködésben résztvevőkkel koordinálják:
    • a parkolók és a temetők belső rendjét, az odalátogató személyeket veszélyeztető bűncselekmények megelőzése, megakadályozása érdekében végzendő, valamint
    • a közlekedés biztonságának javítása, a baleseti veszély mérséklése érdekében végzendő, polgárőri szolgálatokat;
    • segítsék a rendőrség szakmai irányítása szerint jelzőőri feladatok ellátásával is a temetői látogatással megnövekedett forgalomnak megfelelő, biztonságos közlekedést és a parkolás rendezett végrehajtását,
  • A közös és az önálló szolgálatot teljesítő polgárőrök ismerjék és tartsák be a Polgárőr törvényben, az Alapszabályban és a Polgárőrség Szolgálati Szabályzatában, Etikai Szabályzatában előírt (formai és magatartási) követelményeket. Megjelenésükkel, szolgálatellátásukkal erősítsék a Polgárőrség, a Rendőrség iránti közbizalmat és az állampolgárok biztonságérzetét,
  • A megtervezett szolgálatokról és az aktuális bűnmegelőzési tanácsokról - az együttműködésben résztvevőkkel egyeztetve - tájékoztassák a lakosságot.
Budapest, 20'17. október 24.
Tisztelettel:

Dr. Barnucz Szilvia

A levél másolata itt olvasható