A Polgárőrség és a Szent László-i hagyományok

2017. november 06. 18:48
A Polgárőrség és a Szent László-i hagyományok

Fórumot rendeztek neves előadók részvételével, november 3-án a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, a Belügyminisztérium Márvány Aulájában az Országos  Polgárőr Szövetség szervezésében A Szent László-i hagyományok és a Polgárőrség címmel.

 

Prof. Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár, rektor emeritus, a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének elnöke, MTA Statisztikai Bizottság elnöke, az Országos Polgárőr Szövetség elnökségi tagja mint házigazda nyitotta meg a fórumot, majd Csóra György, az OPSZ általános és oktatási elnökhelyettese köszöntötte a csaknem száz résztvevőt ezekkel a szavakkal:
- Szent László a mi védőszentünk, hatvan ezer polgárőrnek, akik fogadalmat tettek arra, hogy megvédjék településeink közrendjét. Hogyan is függ össze Szent László és a Polgárőrség? Már a XI. században is szigorú törvények védték a közrendet, mint ahogy most is. A polgárok biztonsága érdekében mindent meg kell tennünk, nekünk, polgárőröknek is! Tisztelt konferencia, a Szent László-i gondolatok jegyében kívánok jó munkát mindnyájuknak!
Ezt követően dr. habil. Fazekas Csaba PhD, intézet igazgató, a Miskolci Egyetem egyetemi docense, Szent László és kora címmel idézte fel nagy királyunkat és azt a kort, amelyben élt:
Dr. habil. Fazekas Csaba PhD értékeli uralkodását- Fontos, hogy tudjuk, milyen térben is uralkodott Szent László, hogyan is nézett ki akkoriban Európa, mert akkor könnyebb őt, illetve intézkedéseit megértenünk – mondta. – Döntéseivel stabilizálta a társadalmat és elindította az országot a fejlődés, a fellendülés útján. Egy államot nemcsak meg kell alapítani, ahogy azt Szent István tette, de meg is kell tartani és fejleszteni, ahogy azt Szent László is tette – ami nem kis dolog volt, éppen ezért ez az egyik legnagyobb érdeme -, aki csaknem húsz évig uralkodott, ami viszonylag hosszú korszaknak számított akkoriban. Milyen volt, mint államférfi? Nagyságát bizonyítja, hogy igazi katonai vezér is volt, egy erős hadsereg élén, amellyel, és szigorú törvényeivel, stabilizálni tudta az ország helyzetét. Három törvénykönyvet alkotott, amelyben az egyik legfontosabb, a magántulajdon védelme! A lopást például súlyosabban büntették, mint a gyilkosságot! Csonkítás, halálbüntetés járt érte!
Előadása végén, arról beszélt, hogy Szent László olyan európai nagyhatalmat hozott létre, hogy még expanzióra is képes volt, seregeivel külföldi királyságok trónviszályaiba is bele szólt.  - Olyan erős országot hagyott örökül, amelynek nagysága és ereje tiszteletet parancsolt a környező országokban – fejezte be gondolatait.  
Dr. Janza Frigyes ny. rendőr vezérőrnagyDr. Janza Frigyes nyugalmazott rendőr vezérőrnagy, a Belügyminisztérium oktatási főszemlélője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartó Testületének tagja, a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára "Közrend és közbiztonság tárgyú intézkedések Szent László és I. Ferenc korában" címmel tartott előadást, amelyben leszögezte, a mi felelősségünk, hogy szabad ország legyünk.
- Amit az elődeink megvédtek, azt nekünk is kötelességünk megvédeni! – hangoztatta. – Azért tudta Szent László a hatalmát megszilárdítani, mert felesége révén a lengyel királyság is mögötte állt. Az ő törvényeiben jelenik meg először a nyomozás, amely nélkül nem derül ki az igazság. Azt ajánlom mindenkinek, hogy olvassa végig a Szent Lászlói törvényeket, hasznos olvasmány a mára nézve is. Ezekből is kiderül a ma embere számára, hogy nagyobb birtokvédelmet kell biztosítani!
Prof. Dr. Besenyei Lajos, az OPSZ Tudományos Tanács elnöke zárta a tanácskozást, majd Márton Zoltán székesfehérvári OPSZ elnökségi tag, Ladencsics J. Zoltán és Kiss János mesztegnyői polgárőrök mondtak néhány szót a somogyvári nemzeti emlékhelyről, ahol a Szent László szobor is található. Kiss János pedig a Szent László emlékév tiszteletére készített emléklapot adta át Prof. Dr. Besenyei Lajosnak, aki úgy búcsúzott el a fórum résztvevőitől, „Remélem, akik itt voltak tudásban gazdagodtak.”
Valóban sokat gazdagodtunk!

(Temesi László)