Lovas Tagozat - Első az egyenlők között (+ fotók)

2019. február 25. 20:47
Lovas Tagozat - Első az egyenlők között (+ fotók)
Elnökségi ülést tartott 2019. február 22-én a Készenléti Rendőrség nagytanácstermében az Országos Polgárőr Szövetség Lovas Tagozata, ahol értékeltek az 2018-as év eredményeit, bemutatkoztak a tagozat elnökségének új tagjai, illetve meghatározták az idei év feladatait.

A Lovas Tagozat elnöke, dr. Rácz Adrienn köszöntötte a jelenlévőket, többek között dr. Túrós Andrást az OPSZ elnökét, Erdős Viktóriát, az OPSZ alelnökét, dr. Nagy György rendőr alezredest, a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatóságának megbízott igazgatóját, Székely Tibort, hagyományőrző huszár ezredest, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnökét, Vaskó Attilát a Magyar Lovas-szabadidősport Szövetség elnökét.
További képek itt, illetve a FofóalbumbanA határozatképesség megállapítása után, az új elnökségi tagok rövid bemutatkozása következett. Az új elnökségi tagok Molnár Zoltán, dr. Kulik Mónika, Pischoff Ferenc, Szedlacsek Erika és Kakuk Gábor. Ezután pedig dr. Túrós András OPSZ elnök vette át a szót, aki beszédében méltatta azt munkát és eredményt, amit a Lovas Tagozat az elmúlt években elért. Hangsúlyozta, hogy az OPSZ elnöksége kiemelten támogatja a Lovas Tagozat működését, megad minden hátteret, ami szükséges a működéshez. Továbbá nagyra értékeli az oktatásban és a képzésekben elért eredményeket. Hozzászólásában röviden kitért és értékelte az OPSZ munkáját, továbbá beszélt az egység fontosságáról. – „Az a pozitív visszacsatolás, ami érkezik a Belügyminisztérium, a rendőrség és nem utolsó sorban a lakosság részéről a legfontosabb számunkra. Ha pedig az egységről beszélünk, akkor a 2018 egyesületnek fel kell sorakoznia az OPSZ zászlaja alá. Az egység megteremtése és fenntartása meghatározó a Polgárőrség jövőjét illetően.” – mondta az elnök.
Ezt követően az OPSZ elnöke 81. születésnapja alkalmából köszöntötte és tárgyjutalomban részesítette Sallay Sándor tagozat elnökségi tagot, amely meglepetésként érte a senior lovas mestert. Az elnök az ünnepelt méltatásában rámutatott, hogy lovas szakmai életútjával méltán érdemelte ki a Gróf Széchenyi István Emlékérmet, amellyel 2019. február 15-én a Magyar Lovassport Szövetség kitüntette. Meglepetésből kijutott még az ünnepeltnek, ugyanis a Tagozat Elnöke egy kis levegőzésre invitálta az ülés résztvevőit. A Készenléti Rendőrség alakuló terén ugyanis a lovas rendőrök díszsorfala várta Sallay Sándor lovaglótanárt születésnapja alkalmából, ahol a Lovas Alosztály képviselői köszöntötték ajándéktárggyal az általuk is nagyra becsült idős szakembert.
Dr. Rácz AdriennEzután a kis kitérő után folytatódott az elnökségi ülés, mégpedig dr. Rácz Adrienn évértékelőjével, aki bemutatta a Lovas Tagozat helyzetét, az elmúlt év eredményeit. Elmondta, hogy a tagozat nagyon sikeres évet zárt. „2018 az áttörés éve volt! A legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy meghatározásra került a lovas szakmai irányvonalunk. A Tagozat lovas szakmai alapja megerősödött és stabilizálódott. Szerencsések vagyunk, hogy a munkánkat kiváló lovas szakemberek sora segíti.” – mondta az elnök asszony. Rámutatott, hogy az oktatási rendszer mellett a 2018-as év másik sikerterülete kétségkívül a határvédelemi feladatok lovas megerősítése volt. A rendelkezésre álló statisztikák alapján 4286 órára nőtt a tavalyi évben a határsávban végzett lovas szolgálati órák száma. Beszélt továbbá a külterületi szolgálatokról, a portya szolgálat fontosságáról. Majd kifejtette a 2019-es jövőképet, üdvözölte a kutyás szolgálat bekapcsolódását a Tagozat életébe. Elérkezettnek ítélte, hogy a Lovas Tagozat a jövőben, mint önálló jogi személyként működjön tovább. Ha ez megvalósul, akkor szélesebb mozgásteret kap a Tagozat a külső források, pályázatok felkutatásában.
Az elnökasszony beszédét követően Csorba Sándor a Határvédelmi Tagozat elnöke vette át a szót. „A lovas polgárőrök eddig is jelen voltak a határvédelemben, ami nagy segítséget jelent, hiszen nagy területeket tudnak bejárni, illetve gyors mozgásra képesek.” Elmondta, hogy jelentősen csökkent az illegális migrációs nyomás. „A határzár jól működik, de ettől függetlenül fontos a két tagozat együttműködésének szorosabb kialakítása. Úgy gondolom ez az együttműködés fontos, hogy még szervezettebbé váljon.” – mondta Csorba Sándor.
Dr. Nagy György rendőr alezredes, a Készenléti Rendőrség parancsnokhelyettese folytatta a hozzászólásokat. Elmondta, hogy az együttműködésre az OPSZ továbbra is számíthat. Azokat a támogatásokat, amelyet eddig is nyújtottak, azt ezután is biztosítani fogják. Erdős Viktória az OPSZ környezetvédelmi alelnöke elmondta, hogy jelenleg 33 vizsgázott kutya és kutyavezető van, aki polgárőr szolgálatot tud ellátni országosan. Szót ejtett a tavaly indított kuvasz fajtamentési akciójáról, illetve elmondta, hogy idén is lesz lehetőség pályázni ennek a fajtának a képzésére és a polgárőr szolgálatba való felkészítésre. Székely Tibor a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöke, két területet emelt ki mondandójában, a képzést és a hagyományőrzést. Beszélt arról, hogy elindult egy képzési rendszer, ami átjárhatóvá teszi a huszárok és a polgárőrök képzését. Szeretné, ha létrejönne egy háromoldalú kapcsolat, az OPSZ, a Honvédség és a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség között. Ezzel megteremtődne egy koordinált képzés, ahol a felkészült lovasok bármilyen rendkívüli helyzetben mozgósíthatók lennének. Molnár Zoltán, a Lovas Tagozat új elnökhelyettese beszélt a kuvasz fajtamentésről, amelyet a polgárőrség kutyás munkacsoportja 2018-ban felvállalt és ebben az évben is szeretné ezt tovább folytatni. Előtérbe helyezte a képzéseket erre az évre vonatkoztatva. Tervei között szerepel a speciális kereső, mentő kutyák és a terápiás kutyák kiképzése is.
Következett a 2019-es év ügyrendjének, munkatervének és oktatási tervének, majd a költségvetésének előterjesztése, melyet a Lovas Tagozat elnökségének jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadtak. A Tagozat elnöke a Táborfalván, 2019. július 13-14. napjaira tervezett VIII. Országos Lovas Polgárőr Szemle és Kultúrtörténeti Lovassági Napok színvonalas megrendezése érdekében a polgárőr lovasok kiemelt összefogását kérte.
Az OPSZ elnökének kérésére a Tagozat elnöksége állás foglalt a jogi önállósodás kérdésében is. Bár a Tagozat elnökségi tagjai egybehangzóan támogatták a felvetést, a meghívott résztvevők és vendégek között többen ellenezték az ötletet, vagy épp tartózkodtak a véleménynyilvánítástól. Az ötlet megvalósítása az OPSZ Elnökégének és az OPSZ Küldöttgyűlésének döntésén fog múlni.
Kétségtelen, hogy rendkívül mozgalmas év lesz 2019 a polgárőr lovasok életében!

További képek itt, illetve a Fotóalbumban
További képek itt, illetve a Fotóalbumban