OPSZ válasza

2019. március 06. 16:40
OPSZ válasza

Az elmúlt időszakban újságíró barátunk és Szabó József polgárőr kérdéseire, az OPSZ a következő válaszokat adja.
Spirk Józsefnek szóló levél

Szabó József Monostorpályi polgármestere, polgárőr, adatigénylése az OPSZ ügyintézőinek, alaptevékenységük ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével járt. Az adatigénylés szempontjainak megfelelő adatok kigyűjtése, előállítása nem munkaköri feladatuk, a kért információk jelentős többletmunkával voltak előállíthatóak. A munkát 2019. január 17-ére túlmunkában elvégezték, melynek költsége 96 963 forint részükre kifizetésre került az OPSZ költségvetésének a terhére.
Az adatokat most közzétesszük. A költségeket a szövetség, ezáltal minden egyes polgárőr viseli, tekintettel arra, hogy Szabó József a költségek kifizetését nem vállalta, hanem inkább az újságokhoz fordult.
Szabó Józsefnek szóló levél
Statisztika