Negyed század a lakosság szolgálatában

2018. március 04. 16:21
Negyed század a lakosság szolgálatában
Ez év január 13-án ünnepelte fennállásának huszonötödik évfordulóját a Pomázi Polgárőr Egyesület. A város méltóképp kívánta megünnepelni ezt a jeles évfordulót, s ezért március másodikán a városháza dísztermében állófogadást rendezett a polgárőrök tiszteletére, ahol átadásra került részükre egy vadonatúj Suzuki Vitara típusú szolgálati gépkocsi is. A fogadáson olyan illusztris vendégek tették tiszteletüket, mint Hadházy Sándor, a körzet országgyűlési képviselője, dr. Túrós András nyugalmazott rendőr altábornagy, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, vagy éppen Kovács László rendőr ezredes, a Szentendrei Rendőrkapitányság kapitányságvezetője.

Az eseményt Vicsi László polgármester köszöntője nyitotta meg, melyben kiemelte, hogy az a rengeteg önkéntes munka, melyet a pomázi polgárőrök végeznek, szinte meghálálhatatlan.
- Csak köszönetemet tudom kifejezni az egyesület tagjainak, s vezetőjének, Verebes Istvánnénak, aki sokunk számára itt a városban csak Kati néni, vagy Kati mama. Nekem is, hiszen gyerekkorom óta ismerem, s nyugodt szívvel mondhatom, hogy remek kapcsolatot ápoltunk az elmúlt hosszú évek során, akár korábban, közbiztonsági tanácsnok koromban, akár az elmúlt bő évtizedben, polgármesterként. Polgárőreink fontos szerepet játszanak a város közbiztonságának javulásában, és megőrzésében. Nem lehetünk elég hálásak nekik azért az önzetlen munkáért, amit napról napra végeznek Pomáz érdekében. De, hogy hálánkat valamilyen módon mégis ki tudjuk fejezni, a képviselő testület nemrégiben úgy döntött, hogy fennállásuk 25-ik évfordulójára egy új gépkocsival lepi meg az egyesületet. Szükség volt erre, hiszen az előző gépjárműben bizony sokszázezer kilométer gyűlt már össze szolgálatuk során. Kívánom polgárőreinknek, s kérem is őket, hogy az új gépjárműbe is sokszázezer kilométer kerüljön, ami számunkra azt a megnyugtató tudatot adja, hogy ott vannak a város útjain, s vigyáznak ránk.
Vicsi Lászlótól Verebes Istvánné, a Pomázi Polgárőr Egyesület elnöke vette át a szót, aki maga sem titkolta, hangja a meghatottságtól remeg kissé. Elsőként az elődöknek köszönte meg tevékenységüket…
Dr. Turós András köszönti a 25 éves Pomázi Polgárőr Egyesületet- Nélkülük ma nem lehetnénk itt – mondta -, pedig sokszor igen nehéz körülmények között tartották életben az egyesületet. Történetünk során nem volt mindig ilyen szeretettel kezelt az egyesületünk léte, mint az elmúlt években. Éppen ezért a köszönetek sorában szinte elsőnek kell említenem Pomáz Város polgármesterét és az általa vezetett képviselő testületet, akik biztosítják egyesületünk részére az anyagi hátteret, s ami legalább ilyen fontos az erkölcsi támogatást. Nyugodt szívvel jelenthetem ki, hogy polgármester úr igen érzékeny a közbiztonság kérdésével kapcsolatban! Bármilyen lakosságot érintő kérdést jelzek felé, ő azonnal intézkedik. Köszönet illeti Fischer Józsefet, az Elit Security tulajdonosát, aki immár nyolc éve segíti mind anyagilag, mind erkölcsileg a munkánkat. Stratégiai partnerünknek, a rendőrségnek is hálával tartozunk, s itt külön meg kell említenem a két pomázi körzeti megbízott kollégát, akik rengeteget segítenek nekünk. Köszönet jár felettes szerveinknek, az Országos és a Pest Megyei Polgárőr Szövetségnek, vezetőinknek, különös tekintettel altábornagy úrra, hiszen nélküle a polgárőrök megbecsülése nem valószínű, hogy ilyen magas szinten lenne. Mélységes tisztelettel és megbecsüléssel köszönöm polgárőr társaimnak az önként vállalt munkát, melyet szabadidejük terhére, térítésmentesen végeznek. Sikerességünk, az éves szinten közterületen töltött 4-5000 óra nélkülük elképzelhetetlen lenne. Mint ahogy elképzelhetetlen lenne a mi szeretett és tisztelt lakosságunk nélkül is, akik nagyban hozzájárulnak sikereinkhez észrevételeikkel, szeretetükkel és megbecsülésükkel, erőt és hit adva a folytatáshoz. Gondolataim zárásaként szeretném Váci Mihály sorait idézni, mely egyesületünk hitvallása is: Nem elég jóra vágyni: a jót akarni kell! És nem elég akarni: de tenni, tenni kell!
Hadházy Sándor országgyűlési képviselő e szavak után elsőként azt jegyezte meg, furcsa volt hallani az egyesület elnökétől a sok köszönetet…
- Érzésem szerint a köszönet őket illeti a város lakosságától önfeláldozásukért - mondta. - De köszönet illeti a város vezetését is, aki komolyan véve feladatát mindent megtesz a közbiztonság növelése érdekében. Kívánom, hogy hosszú és a továbbiakban is ilyes sikeres együttműködés legyen a város és a Polgárőr Egyesület között.
A köszöntők sorában a képviselő után dr. Túrós András következett, aki nem csak köszöntővel érkezett, hanem beszéde után kitüntetéseket, s jutalmakat is átadott.
- Lehetünk mi jó vezetők, kitűnő tábornokok, ha a "közkatonák" nem vállalják a feladatukat. Így a köszönet szerintem sem minket illet, hanem az egyesület tagjait - csatlakozott Hadházy Sándor gondolataihoz az Országos Polgárőr Szövetség elnöke -, akikről nyugodtan elmondhatom, hogy egy országosan híres polgárőr egyesület tagjai. Ők az országos eredményeket jócskán meghaladó átlagot teljesítenek a közterületen, s ezt kiemelkedő eredménynek tekintem, amihez csak gratulálni tudok. Mint ahogy ahhoz is, hogy az egyesület és az önkormányzat között olyan kiváló a kapcsolat, amelyre csak azt mondhatom: a város a tenyerén hordozza polgárőr egyesületét!
Vicsi László vesz át elismerést rd. Túrós AndrástólDr. Túrós András ezután a "Polgárőr Érdemkereszt" arany fokozata kitüntetésben részesítette a Pomázi Polgárőr Egyesületet, Vicsi László polgármestert és Muri Mihály polgárőrt. Kalló Ferenc és Dézsi Lászlóné elnöki dicséretben és jutalomban részesült.
A felszólalók sorát Kovács László rendőr ezredes, szentendrei rendőrkapitány zárta, aki elmondta, ha minden jól megy, hamarosan hetedik évét tölti kapitányként.
- A körzetben mi magunk is törekszünk arra, hogy minél több polgárőr egyesület szülessen. Polgárőrségek teremtődtek, s megszűntek az elmúlt hét év alatt, de egy valami állandó volt, ez pedig a pomázi polgárőrség megléte. Külön szeretném kiemelni az egyesület elnökét, aki mintát adva vezeti az egyesületet. Köszönöm neki az együttműködést és sokszázezer kilométer biztonságos közlekedést kívánok az autóhoz.
Ennél jobb végszót aligha adhatott volna a kapitányság vezetője, hiszen beszéde után az új szolgálati autó átadása szerepelt a programban. Az autó a városháza előtti forgalomtól elzárt téren parkolt a jeles alkalomból, így a jó hangulatban tartott átadón Pomáz polgármestere még azt is megjegyezhette, reméli ezúttal a rendőrség jeles képviselői eltekintenek attól, hogy az autó tilosban parkol… Mi sem természetesebb, nemhogy szemet hunytak felette, de örömmel állták körbe az átadás idejére az új autót, melyet dr. Túrós András indíthatott be elsőként. Az átadást követően a városháza dísztermében állófogadás, s kötetlen beszélgetés várta az egybegyűlteket.