20 segédmotoros kerékpárral gyarapodott a polgárőrség

2013. május 24. 16:12
20 segédmotoros kerékpárral gyarapodott a polgárőrség

A bűnözés összetett társadalmi jelenség, amely ellen hatékonyan küzdeni csak minden egyes állampolgár és a helyi közösség közreműködésével lehet. Erre kitűnő példaként szolgál a „100X100 BIZTONSÁG'' elnevezésű program, mely aPolgárőrség kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramja. A kezdeményezés - Magyarország 100 településén - a közbiztonság erősítésére és a lakosság biztonságérzetének javítására irányul. A program várhatóan 2013. január 01-től 2014. december 31-ig tart.

A program célja többek között az átlagtól eltérő közbiztonsági kihívásokkal rendelkező településeken (településrészeken) hozzájárulni az életminőséget javító közbiztonság fenntartásához, ennek érdekében elnyerni a Belügyminisztérium és más együttműködő szervezetek valamint az állampolgárok kiemelt támogatását. Az OPSZ, a megyei szövetségek és egyesületek hatékony munkáján keresztül hozzájárulni az egyenlőtlenségek felszámolásához, a társadalomban elfogadott normák, viselkedési szabályok megismertetéséhez és elfogadtatásához. Cél továbbá a polgárőrség népszerűsítése, elismertségének fokozása, a polgárőr egyesületek számának és létszámának növelése.

A program által érintett területek a megyei / fővárosi szövetségek által – az egyesületek javaslatai alapján – kijelölt, megyénkénti 5 település vagy azonosíthatóan körülhatárolható településrész, a fővárosból 3 kerület, valamint legalább két kiemelt feladathoz (tagozathoz) kapcsolható, földrajzilag meghatározható terület (pl.: idegenforgalmi szezon; vasúti ellenőrzés).

A program céljainak elérése érdekében az Országos Rendőr-főkapitányság, ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság húsz darab segédmotoros kerékpárral/robogóval támogatta „100x100 biztonság” elnevezésű bűnmegelőzési mintaprogramban résztvevő Polgárőr egyesületek hatékony munkáját.

A segédmotoros kerékpárok ünnepélyes átadására 2013. május 24-én került sor a Készenléti Rendőrségen. Az eseményen beszédet mondott Papp Károly rendőr vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány, az ORFK-OBB elnöke valamint Dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke.

A támogatásban részesülő egyesületek:

Önkéntes Polgárőr Egyesület Vésztő, Nagybánhegyesi Polgárőr Egyesület, Répcementi Polgárőr Egyesület, Ásotthalom Községi Polgárőr Egyesület, Csókakő Község Polgárőr Egyesülete, Községi Polgárőrség Karácsond, Felsőnyéki Polgárőr Egyesület, Kontrol Polgárőr Egyesület, Kisbér Városi Polgárőr Egyesület, Tatárszentgyörgyi Települési Polgárőr Egyesület, Sárvár Város Polgárőr Egyesület.

 

A megyei/fővárosi polgárőr szövetségek és a polgárőr egyesületek programból fakadó legfőbb feladatai:

- Mind a száz településen polgárőr egyesületnek kell működnie. Ahol indokolt, ott közvetlen intézkedéseket, tagtoborzást kell kezdeményezni az egyesület megerősítésére, létszámának növelésére.

- Szorosan működjenek együtt a rendőrséggel, rendészeti szervekkel és az alternatív rendészeti szervezetekkel (pl. a közterületfelügyelettel, természetvédelmi őrökkel, halőrökkel, vadőrökkel, mezőőrökkel, közterületi településőrökkel, közterületeken működő fegyveres biztonsági őrökkel).

- Ennek keretében egyeztessék, hangolják össze a szolgálatot, törekedjenek arra, hogy a településen folyamatos legyen a közterületi szolgálat, ne maradjon – különösen a fertőzött terület - rendészeti ellenőrzés nélkül.

- Önkormányzati testületi ülésen a polgárőr egyesület vezetője adjon tájékoztatást a program céljáról, tartalmáról.

Kezdeményezzék a bűnmegelőzés széleskörű tudatosítását lakossági fórumokon, rendezvényeken, a helyi és a regionális médiákban, vagy a már folyamatban lévő programok keretén belül pl. „Egy iskola – egy polgárőr”.

- Folyamatosan értékeljék a lakosság biztonságérzetét.

- Támogatni kell a roma értelmiség bevonását a közösségi bűnmegelőzési tevékenységbe.

 

 

Budapest, 2013. május 24.