300x100 Biztonság„300x100 BIZTONSÁG”
A Rendőrség és a Polgárőrség kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramja 
Magyarország 300 településén a közbiztonság erősítésére és a lakosság biztonságérzetének javítására (2016-2017)

Az elmúlt 25 évben teljesített polgárőr szolgálatok, egyesületi-, szövetségi tapasztalatok – összhangban a kriminológiai tudományos kutatások eredményeivel – megerősítették, hogy a bűnözés összetett társadalmi jelenség, amely ellen hatékonyan küzdeni csak minden egyes állampolgár és a helyi közösség közreműködésével lehet. A környezeti, illetve a közösségi bűnmegelőzés nemzetközi és magyarországi „jó gyakorlatait” figyelembe véve, a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia, a Belügyminisztérium, és más együttműködési partnereink – kiemelten a rendőrség és az önkormányzatok – kérései, iránymutatásai alapján az OPSZ rendszeresen meghirdetett és eredményesen végrehajtott bűnmegelőzési programokat. A komplex biztonság megteremtése és fenntartása, az állampolgárok életminőségének, közérzetének, hangulatának javítása az általános intézkedéseken túl megköveteli, hogy folyamatosan kiemelt figyelmet fordítsunk a települések, a környezet helyi adottságaira és ezek alapján határozzuk meg a közbiztonságot érintő intézkedéseket, és alkalmazott bűnmegelőzési módszereket.

A 2013-ban meghirdetett 100x100 Biztonság, majd a 2014-2015 időszakra meghirdetett 250x100 Biztonság programokat folytatva az országos Polgárőr Szövetség meghirdeti a 300x100 Biztonság nevű programját, melyről részletesebben ide kattintva olvashat.

A 300x300 Biztonság program tervezett ideje: 2016. szeptember 1-jétől 2017. december 31-éig.

A „300x100 BIZTONSÁG" polgárőr program célja
  • A lakosság biztonságérzetét hangsúlyozottan figyelembevevő, az átlagtól eltérő közbiztonsági kihívásokkal rendelkező településeken (településrészeken) megvalósítható (megvalósítandó) középtávú polgárőr cselekvési célok, illetve prioritások kijelölése, a végrehajtás módjainak meghatározása, kiemelt támogatása és a fejlesztés folyamatos biztosításával hozzájárulni az életminőséget javító közbiztonság fenntartásához.
  • A speciális jellemzőket, helyi sajátosságokat prioritásként kezelő konkrét programhoz 2016-2017. évekre elnyerni a Belügyminisztérium és más együttműködő szervezetek, valamint az állampolgárok kiemelt támogatását.
  • Az OPSZ, a megyei szövetségek és egyesületek hatékony közösségformáló, közbiztonságot fenntartó, biztonságérzetet javító programjainak gyakorlati eredményeivel hozzájárulni az egyenlőtlenségek felszámolásához, a társadalomban elfogadott normák, viselkedési szabályok megismertetéséhez és elfogadtatásához, valamint a polgárőrség népszerűsítése, elismertségének fokozása, a polgárőr egyesületek számának és létszámának (kiemelt figyelemmel az ifjú polgárőrökre) növelése.
  • Az együttműködési lehetőségek gyakorlati megvalósítása, tapasztalatok értékelése, hasznosítása.
  • A program végrehajtásának, főbb mozzanatainak, eredményeinek dokumentálása (írásban, hang- és képfelvételeken) és javaslatok megtétele a hatáskörrel rendelkező intézmények, szervezetek valamint az állampolgárok és közösségeik részére.