A polgárőrök nagy barátja volt

2015. augusztus 18. 13:48
A polgárőrök nagy barátja volt
Életének 89. évében, augusztus 17-én reggel elhunyt Paskai László bíboros. A nyugalmazott Esztergom-Budapesti érsek haláláról Tóth János Csaba, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye sajtóreferense adott tájékoztatást.
Paskai László 1927. május 8-án, Szegeden született. A szegedi piarista gimnáziumban érettségizett, teológiai tanulmányait Gyöngyösön kezdte, majd a budapesti Hittudományi Akadémián fejezte be. Pappá 1951. március 3-án szentelték, egy esztendővel később a Hittudományi Akadémián summa cum laude minősítéssel doktori fokozatot kapott. Különböző egyházi és hittudományi szolgálat után 1978-ban lett címzetes püspök és veszprémi apostoli kormányzó, egy év múltán pedig veszprémi megyéspüspök. II. János Pál pápa 1982. április 5-én a kalocsai érsek koadjutorává nevezte ki. Négy év múltán a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökévé választották, e tisztséges 1990. szeptember 17-éig töltötte be. Közben 1987. március 6-án esztergomi érsek és Magyarország prímása lett, 1988. június 28.-án bíborosi rangot kapott. A pápa által 1993-ban kiadott Hungarorum Gens rendelkezés az egyházmegyét Esztergom-Budapesti Főegyházmegyévé változtatta, s Paskai László Esztergomi érseki címe Esztergom-Budapesti érsek címre módosult. E tisztségét 2002. december 7-éig töltötte be, amikor II. János Pál pápa a 75. életévét betöltött főpásztor lemondását elfogadva nyugállományba helyezte. A Főegyházmegyét apostoli adminisztrátorként 2003. január 11-éig vezette, 80. életévét 2007-ben betöltve elvesztette pápaválasztó jogát.
Paskai László egyházfősége idején zajlott le a politikai rendszerváltozás, az egyház felszabadulása Magyarországon, s nagymértékben neki köszönhető II. János Pál pápa 1991-es és 1996-os apostoli látogatása hazánkban. 2003-ban a Szent István Akadémia tagjai emlékkönyvet adtak ki tiszteletére. A kötet címe megegyezik Paskai László püspöki jelmondatával: In vidute spiritus /A Lélek erejében/. A nyugalmazott főpásztort 2008-ban Esztergom Város Díszpolgárává avatták.
Paskai László bíboros évtizedek óta figyelemmel kísérte a Polgárőr mozgalom kiteljesedését. Szinte naprakész volt a Komárom-Esztergom megyei és főként az esztergomi polgárőrök tevékenységét illetően. Személyes barátság fűzte az Országos Polgárőr Szövetség elnökéhez, dr. Túrós Andráshoz, aki nyugállományba vonulását követően több alkalommal is – legutóbb idén márciusban – meglátogatta a visszavonultan élő egyházfőt. Amíg egészsége engedte, Paskai László rendszeres vendége volt az Országos Polgárőr Napoknak. Amiben csak tudta, segítette, támogatta a polgárőrök tevékenységét, mindennapi munkáját.

Emlékét kegyelettel és tisztelettel megőrizzük!