Államtitkári gratuláció

2015. július 24. 11:10
Államtitkári gratuláció

Levélben gratulált Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára az OPSZ elnökének és a polgárőröknek, amiért kiemelkedően szerepeltek a Miniszterelnökség által kiírt pályázaton és ezáltal az idén, a civil szervezetek között a legnagyobb számban, több mint 400 polgárőr egyesület, több mint 2,7 milliárd forint értékben juthat új gépjárműhöz.
A levelet szöveghűen közöljük.

TISZTELT ELNÖK ÚR!
TISZTELT POLGÁRŐRÖK!

Nagy örömömre szolgál, hogy a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága nevében elsők között gratulálhatok sikeres pályázatukhoz!

Mint az bizonyára Önök előtt is ismert, a 2014. évi kormányzati átalakulások során az agrárium és a vidékfejlesztés szakterületei két tárcához kerültek. A vidékfejlesztés a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Lázár János felügyelete alá került, és a szakterületi államtitkári posztra személyemet nevezte ki Áder János köztársasági elnök úr. Az új kormányzati struktúra kialakítása során kiemelt cél volt a fejlesztési programok és források összehangolása. A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap keretén belül hazánkba érkező források elosztásáért, a koordinációért, a Vidékfejlesztési Program tervezéséért, majd annak végrehajtásáért felel.

Kinevezésem óta tudásom, tapasztalataim, legjavával igyekszem segíteni a vidéki gazdaság fejlesztését, a vidéki emberek munkájának megőrzését, számukra új munkahely teremtését, mégpedig az Európai Unió és Magyarország Kormánya által biztosított lehetőségek, pályázatok, programok, révén. Személyesen is jól ismerem az agrárágazat különféle szereplőit, tisztában vagyok vele, hogy a korábbi években a civil szervezetek, a mikro-, kis-, és közepes gazdaságok milyen nehezen, mennyire bürokratikus úton indulhattak egyes pályázatokon. Rendkívül fontosnak tartom, hogy ezeken a jogcímeken igénylehető különböző támogatásokról az érintettek időben tudjanak és legyen, aki segítse őket a pályázati előkészítésben. Ennek fényében telt az elmúlt év munkája: am többi operatív programhoz illeszkedő egységes eljárásrend és egyszerűbb, átláthatóbb pályázati rendszer elkészítésén dolgoztunk. Emellett a 2014-2020-as támogatási időszak Vidékfejlesztési Programjának kidolgozásában is sikeresen haladtunk, azt a Bizottság számára hivatalosan is benyújtottuk.

Tisztában vagyok vele, hogy mit jelent egy kis település számára egy új gép, felújított épület, vagy új gépjármű, hiszen magam is egy 2000 fős lélekszámú Pest megyei településről, Nyársapátról származom. Emiatt nem csak az íróasztal mögül, a gazda és az egykori polgárőr szemszögéből láttam és látom a vidéki gazdaság és közösség életének napi problémáit és nehézségeit.

Nagyra becsülöm az Önök munkáját, hiszen míg új feladatom el nem szólított, 2010 előtt magam is aktív polgárőrként láttam el szolgálatot. Éppen ezért átérzem és értékelem a polgárőrök önkéntes tevékenységét, melyet szabadidejükben, ellenszolgáltatás nélkül végeznek a társadalom javára. Nem a televízióban láttam, és nem csupán olvastam róla, hanem valódi, járőrszolgálatot teljesítő aktív részese voltam a polgárőr életformának. Gyerekkorom óta magaménak érzem egyfajta, az idősek, kiszolgáltatottak rászorulók irányába mutató karitatív-közösségi szemléletet. Az egyesületben folytatott tevékenységem tapasztalatai által hiszem és tudom, hogy az Önök mindennapi, fáradhatatlan önkéntes munkája előmozdítja a külterületek biztonságának megszilárdítását.

Számomra kiemelten fontos a vidéki gazdaság segítése, fejlesztése, mert ez hivatásom legfőbb célja és úgy gondolom, hogy ennek szerves része kell, hogy legyen a külterületek, a vidéki értékek védelme is, amelyért – többek között – a polgárőrök tehetnek a legtöbbet. Ezért külön örömömre szolgál, hogy az idén a civil szervezetek között a legnagyobb számban, több mint 400 polgárőr egyesület, több mint 2,7 milliárd forint értékben juthat új gépjárműhöz.

A pályázat sajátosságaiból és az Európai Uniós előírásokból adódóan, mint az Önök előtt is ismert, nem minden településen működő polgárőr egyesületnek nyílt lehetősége pályázni. Ennek tükrében arra kérem Önöket, mint büszke nyerteseket, hogy ha a pályázatban nyert új gépjármű egy régi, de üzemképes autót vált ki, akkor jogszabályokban előírt üzemeltetési fenntartási lehetőségeik és belátásuk szerint gondolkozzanak el azon, hogy tovább adják azt egy olyan polgárőr egyesületnek, akiknek egyáltalán nincs, vagy már nem üzemképes a szolgálati járműve. Úgy gondolom, hogy a polgárőr önkéntes életformából adódóan ez egy természetes gesztus, melynek koordinálásában az OPSZ pályázattal foglalkozó kollégái készséggel fognak segíteni.

Nagy öröm számomra, hogy a 2007-2013-as fejlesztési ciklus során a polgárőr egyesületek több mint negyede (550-nél is több egyesület) jutott új gépjárműhöz, mintegy 3,7 milliárd forint értékben. A 2014-2020-as időszak során újra szerepelni fog ez a lehetőség, így hiszem és bízom benne, hogy az OPSZ kiváló felkészítése és koordinációja révén a sikeres pályázók száma hasonló növekvő tendenciát mutat a jövőben is.

A gratuláció mellett felhívom figyelmüket, hogy a pályázat sikeres megvalósításához kiemelten fontos a határidők betartása és a kifizetési kérelmek pontos, gyors benyújtása! Ezért kérem, hogy a határozatok kézhezvételét követően azonnal kezdjék el a megvalósítást, hiszen legkésőbb 2015. október 16-ig be kell szerezni a gépjárműveket és legkésőbb 2015. október 30-ig be kell nyújtaniuk a kifizetési kérelmeket.

Tiszteletre méltó önkéntes munkájukhoz, valamint sikeres pályázatukhoz őszintén gratulálok! Bízom benne, hogy a beszerzésre kerülő gépjárművekkel a jövőben még hatékonyabban még több polgárőr szolgálatot tudnak majd ellátni, ezáltal növelve a vidéki települések biztonságát, mely közös ügyünk!

Kecskemét, 2015. július 9.

Üdvözlettel:

Kis Miklós Zsolt
államtitkár


(Eredeti levél pdf formátumban itt olvasható)