Arccal a fiatalok felé (+fotók)

2015. augusztus 17. 19:04
Arccal a fiatalok felé (+fotók)
A rekkenő hőség ellenére több százan vettek részt Csepregen a Vas Megyei Polgárőr Napon, ahol sportolással, versenyekkel, szórakozással és könnyed programokkal ünnepelték a huszadik évfordulójukat.

A Vas megyei polgárőrség vezetése híres arról, hogy kiemelten fontosnak tartja a Polgárőrségen belül a fiatalok képzését, az utánpótlás tudatos nevelését, felépítését, a sportolás megszerettetését. Ezért hozták létre azt a hagyományt, hogy - az országosan elterjedt szokásoktól eltérően közös - sportolással, focibajnoksággal és járőrversennyel kezdték el 2015. augusztus 15-én délelőtt, Csepregen, a XX. Vas Megyei Polgárőr Napot. Azoknak, akik nem versenyeztek és nem a barátokkal, családtagokkal töltötték idejüket, azok egy szakmai fórumon vehettek részt. Krug Gusztáv a Vas Megyei polgárőr Szövetség elnöke, Ciril Magdič, a Szlovén Harci Veteránszövetség Rendőr tagozatának nyugalmazott muravidéki elnöke, Ludvig Jonas, a Szlovén Harci Veteránszövetség örökös tiszteletbeli elnöke, Hans Sigfried, a Burgenland Tartomány Bajtársi Szövetség ügyvezetője valamint László Attila nyugalmazott alezredes, a Bajtársi Egyesületek Nyugat-magyarországi Régiójának igazgatója beszélgettek a plénum előtt a nemzetközi kapcsolatokról, hazánkat érintő aktuális közbiztonsági feladatokról, az összefogás és a határon átnyúló munkakapcsolat fontosságáról. Krug Gusztáv a migráns üggyel kapcsolatban elmondta: minden magyar állampolgárnak felelőssége van abban, hogy lojálisan, emberségesen, de szakszerűen kezelni tudja ezt a nagyon fontos problémát. „A migránsok el fogják kerülni a rendőröket, nem fognak tőlük segítséget kérni, hanem maguk indulnak nyugatra. Mivel el fog fogyni a pénzük, az élelmük, a vizük, ezért veszélybe kerülhetnek a hétvégi házak, a külterületen egyedül élő idős emberek, akikhez a migránsok bekopognak, kérnek, esetleg követelnek. A polgárőröknek emiatt jobban kell figyelniük, és ha valami rendkívülit tapasztalnak jelezniük a hatóságok felé.”

Ezután a három szervezet képviselője együttműködési megállapodás aláírásával szentesítette eddig is kiválóan működő partnerségüket.

A versenyek lebonyolítása után kezdődött az ünnepélyes megnyitó, amin nagyon sok prominens személy jelent meg. Az Országos Polgárőr Szövetség elnökségét Kolozsi József elnökhelyettes képviselte, aki a köszöntő beszédében kiemelte, hogy a Polgárőrség minőségi megújulása folyamatosan kiteljesedik. A fő célkitűzések változatlanok maradtak, így erősödjön tovább a minőségi bűnmegelőzés feltételrendszere és a gyakorlatban is segíteni kell a rendvédelmi szervek, az önkormányzatok bűnmegelőzési tevékenységét. „Új minőséget jelent és kibővült, folyamatossá vált az együttműködés tartalma a rendőrséggel, mint a legjelentősebb stratégiai partnerünkkel és reménykedünk, hogy a Magyar Honvédséggel is megtaláljuk az együttműködés lehetőségét.”
Kolozsi József: Kapcsolatainkat ki kell szélesíteni a határon túli szervezetekkel is!Kolozsi József külön örömének is hangot adott, hogy a rendezvényen képviseltették magukat a különböző határon túli szervezetek is, mely egybe esik az OPSZ azon programjával, miszerint „kapcsolatainkat ki kell szélesíteni a határon túli szervezetekkel is.”
A gazdasági elnökhelyettes rávilágított arra is, hogy a Polgárőrség hatékonyságát alapvetően határozza meg a kormányzati szervek 1,4 milliárd forintos támogatása, mely az eszközbeszerzéseken túl a működési feltételeket is biztosítja. Az elmúlt évben Európai Uniós pályázatnak köszönhetően 144 darab új személygépkocsi került beszerzésre, idén pedig több mint 400 darab új gépjárművet nyertek Polgárőr egyesületek, amit az elnökhelyettes „óriási fejlődésnek” minősített. „Mi polgárőrök külön-külön nem vagyunk egyformák, egyikünk harsányabb, de vannak közöttünk hallgatagok is. Az igazi polgárőr erőssége a közösség és a feladat iránti alázat.” Kiemelte még: „Mi polgárőrök felemelt fejjel járhatunk, mert önként tesszük dolgunkat a hazáért, és ebben nem rendített meg bennünket sem intrika, sem egy-egy kudarc, mert a tetteink igazolják létünket. Erőnk az elszántságban, a fegyelmezettségben és az országos szervezettségben rejlik.”
Kolozsi József ezután a fiatalokhoz szólt. Beszélt az érettségi előtt kötelezően előírt 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséről és kérte őket, hogy ezt a szolgálatot a Polgárőrség berkein belül végezzék. „Csak akkor mondhatjuk el, hogy teljesítettük a Belügyminisztérium és az OPSZ vezetése által kitűzött céljainkat az utánpótlás és a nevelés tekintetében, ha 50 év múlva is él ez a polgárőr mozgalom és az utódok is büszkék lesznek arra, hogy polgárőrnek vallhatják magukat.”

A rendezvénynek immár másodszor helyt adó Csepreg város polgármestere, Vlasich Krisztián is méltató szavakkal beszélt a polgárőrökről. Elmondta, hogy a városban két polgárőr szervezet működik és ők azok, akik a város érdekében végzett önkéntes, áldozatos munkájukkal példát mutatnak. Kérte, hogy mindenki támogassa e két szervezet szakmai munkáját majd hozzá tette „Dolgozzunk együtt egy jobb és biztonságosabb városért, megyéért, és azért, hogy gyermekeink, unokáink egy biztonságosabb világban élhessenek.”

Hende Csaba honvédelmi miniszter levélben köszöntötte a Vas megyei polgárőröket, melyben megköszönte az áldozatvállalást, a hazáért végzett szolgálatot. Kijelentette, hogy a polgárőrök számíthatnak rá, továbbra is mindent megtesz, amit országgyűlési képviselőként és honvédelmi miniszterként képes megtenni e nemes ügy támogatásáért.

Szintén méltató szavakat fogalmazott meg Marton Ferenc a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, Erdélyi Krisztián tűzoltó ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója és dr. Tánczi Tibor rendőr ezredes, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi főkapitány-helyettese is, aki elmondta, hogy a megye polgárőrei tavaly mintegy 400 alkalommal, több mint 3000 óra közös járőrszolgálatot láttak el a rendőrökkel. Ezzel ők is hozzá járultak ahhoz, hogy Vas megyében szilárd a közbiztonság és folyamatosan csökken a bűncselekmények száma. Ezért a főkapitány-helyettes köszönetet mondott a polgárőröknek és támogatásuk miatt a családtagoknak is.

A beszédeket Krug Gusztáv felszólalása zárta, aki köszönetet mondott a polgárőröknek a munkájukért, és a kormánynak a „fantasztikus” támogatásért. Egyúttal jelezni kívánta, hogy a törvény által előírt formaruha ellátás még mindig nincs megoldva, amit a polgárőrök nagyon várnak. Köszönetet mondott a Rendőrségnek és a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, de a legnagyobb köszönetet azoknak a feleségeknek, gyerekeknek, családtagoknak ajánlotta, akik lemondanak a társukról, amíg azok szolgálatban vannak. Kérte a jelenlevőket, hogy csábítsák a fiatalokat a polgárőrség soraiba, hogy legyenek olyanok, akiknek át tudják majd adni a folyamatot.

Ezután jutalmak, elismerések átadására került sor. A Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozatát Bedi Ákos az Ivánci Polgárőr Egyesület elnöke, Vlasich Kriszitán Csepreg Város polgármestere és Hollósi Gábor a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola Igazgatója kapta. Polgárőr Érdemkereszt Ezüst fokozatát Perendi Zoltán a Jánosháza Polgárőr Egyesület elnöke érdemelte ki, míg Bronz fokozatot Kiss László a Körmendi Polgárőr Egyesület tagja vehetett át. Díszkardot Lacza Péter a Vas Megyei Polgárőr Szövetség alelnöke kapott. Emellett még 63 polgárőr vehetett át különböző tárgyjutalmat, illetve emlékplakettet.
Ekkor adták át a délelőtti sport- és járőrverseny győzteseinek a megérdemelt díjakat. A járőrversenyt Körmend csapata, a Varga Lajos Polgárőr Kispályás Labdarúgó Bajnokságot pedig Alsóújlak csapata nyerte meg. Ezzel az elnevezéssel idén rendeztek először labdarúgó bajnokságot, mellyel a tavaly karácsonykor elhunyt Varga Lajosra, a megyei szövetség alelnökére emlékeznek. Varga Lajos családja vándorserleget is alapított, melyet most Krug Gusztáv adott át.

A rendezvény kora estig tartó könnyed programmal zárult.

(Írás: Lőwinger Zoltán, fotó: Joó Tamás)

Fotók itt, illetve a Fotóalbumban
Fotók itt, illetve a fotóalbumban