Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Országos Polgárőr Szövetség együttműködése

2013. április 28. 19:10
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Országos Polgárőr Szövetség együttműködése
Együttműködési megállapodást írt alá az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Országos Polgárőr Szövetség. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Országos Polgárőr Szövetség együttműködési megállapodást írt alá, mely kiterjed a lakosságot és környezetet veszélyeztető árvíz, belvíz, a felszíni és a felszín alatti vizeket károsító szennyezések megelőzésére, valamint azok károsító hatása elleni védekezés során jelentkező feladatok végrehajtására. Célja - növelni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.

Az együttműködés sikeres megvalósítása érdekében az OVF az irányítása alá tartozó igazgatóságok útján gondoskodik az együttműködésben aktívan résztvevő polgárőrök általános vízkár-elhárítási védekezési felkészítéséről. Árvíz-, belvíz- és vízminőség-védelmi kárelhárítási alapképzést, illetve igény szerint továbbképzéseket szervez.

 

Az Országos Polgárőr Szövetség megyénként létrehoz egy 100 fős – a kiemelten veszélyeztetett megyékben 200 fős – vízkár elhárítására kiképzett, mozgósítható, vízkárelhárítási polgárőr egységet. A védekezési készültségen kívüli időszakban a rongálások, lopások megelőzése érdekében, a polgárőr szervezetek lehetőségeikhez mérten, folyamatos járőrözéssel segítséget nyújtanak a vízügyi igazgatási szervek vagyonkezelésében lévő vízügyi létesítmények őrzésében. A belterületek közelében lévő illetéktelen beavatkozással fokozottan veszélyeztetett vízfolyás- és csatornaszakaszok ellenőrzésében is részt vesznek a polgárőrök – egyeztetve az érintett gátőrökkel, meder- és csatornaőrökkel - a feladatokat, illetve helyeket beillesztve járőr-útvonalaikba.

Az együttműködés a vízügyi igazgatási szervek vonatkozásában az OVF irányítása, koordinálása mellett a területi vízügyi igazgatóságok útján valósul meg. Az együttműködési megállapodást az Országos Polgárőr Szövetség elnökségi ülésén Dr. Túrós András az OPSZ elnöke valamint Molnár Béla az OVF főigazgatója írta alá ünnepélyes keretek közt.

Budapest, 2013.04.25.

 

 

Országos Vízügyi Főigazgatóság                   Országos Polgárőr Szövetség