Címzetes egyetemi docensi címet kapott az OPSZ elnöke

2015. november 05. 23:17
Címzetes egyetemi docensi címet kapott az OPSZ elnöke
A Magyar Tudomány Napja alkalmából ünnepi ülést rendezett november 5-én a Ludovika Akadémia épületének zsúfolásig telt dísztermében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa.

Prof. Dr. Patyi András rektor, a Szenátus elnöke, Dr. habil Boda József, Prof. Dr. Kiss György, Dr. Tálas Péter és Dr. Boldizsár Gábor dékánok  az NKE SzenátusánA rendezvény az egyetemi szenátus ékítményei és a tagok – Prof. Dr. Patyi András rektor, a Szenátus elnöke, Dr. habil Boda József, Prof. Dr. Kiss György, Dr. Tálas Péter és Dr. Boldizsár Gábor dékánok – bevonulásával kezdődött, majd a Himnusz eléneklése után Zán Krisztina narrátor kérte fel a szenátus elnökét ünnepi köszöntője megtartására.

Prof. Dr. Patyi András emlékezett és emlékeztetett a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására, s ezzel együtt a magyar nyelvű tisztképzés otthonaként szolgáló Ludovika Akadémia adományokból történt felépítésére, megnyitására. A Szenátus elnöke arról is szólt: az NKE gyarapodását jelzik azok az elismerések, amelyeket e rendezvényen adnak át az intézmény megalakulásáért és fejlődéséért sokat tett szakembereknek.

Címzetes egyetemi doktori címet kapott dr. Túrós András ny. r. altábornagy, az Országos Polgárőr Szövetség elnökeA Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusának döntése alapján címzetes egyetemi docensi címet kapott dr. Túrós András ny. r. altábornagy, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke. Az indoklás szerint: Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.

Az OPSZ stratégiai partnereinek vezetői közül Papp Károly r. altábornagy, az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője az Egyetem Díszpolgára címet vehette át, dr. Bakondi György ny. tű. altábornagy az NKE Gyűrűjét kapta, míg dr. Tari Ferenc ny. bv. altábornagy az NKE Aranyérmét vehette át. Átadtak magántanári, címzetes egyetemi tanári címet, míg ketten az NKE Emlékérmét érdemelték ki. Kilencen kapták meg a Rektori Kitüntető Oklevelet, nyolcan – ünnepélyes fogadalomtételük után – az egyetem új habilitált doktorai, míg 14-en PhD doktorok lettek.

Az ünnepség utáni fogadáson dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartó Testület ügyvivője mondott pohárköszöntőt.

T. Z.