Együttműködés a BV-vel

2015. május 29. 17:45
Együttműködés a BV-vel

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben tartotta soron következő kihelyezett ülését a Nógrád Megyei Bűnmegelőzési Bizottság, melynek keretében együttműködési megállapodás aláírására is sor került.

Különleges programnak volt helyszíne a közelmúltban a balassagyarmati börtön. A Nógrád Megyei Bűnmegelőzési Bizottság felkérésére az intézet adott otthont a soron következő ülésnek, melynek során a bizottság tagjai megismerhették az intézet történelmét, szakmai munkáját. Ez utóbbi téma keretében dr. Budai István bv. ezredes, intézetparancsnok előadásában részletesen beszélt azokról a tevékenységekről, melyet az intézet az eredményes reintegráció és a hatékony bűnmegelőzés érdekében tesz. Második napirendi pontban a bizottság vezetője dr. Szabó József megyei főjegyző mondta el az elmúlt ülés óta történteket, valamint a jövő feladatait ismertette, részletezve a megye bűnmegelőzési feladatokkal kapcsolatos pályázati lehetőségeinek és körülményeinek helyzetét. Ezt követően sor került egy rövid intézetlátogatásra, majd a Balassagyarmati Fegyház és Börtön, valamint a Nógrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége között sor került a felülvizsgált és szükség szerint módosított együttműködési megállapodás aláírására is. Mindkét szervezet hosszú idő óta részt vesz a bizottság munkájában és a megye bűnmegelőzési tevékenységében, továbbá az egymás szakmai munkáját segítő partnerség is régmúltra tekint vissza – mondta el Vass Miklós, a szövetség elnöke.

Az együttműködés tartalmi elemeinek felülvizsgálatát többek között az is indokolta, hogy jogszabályváltozásból eredően a jogalkotó bevezette a reintegrációs őrizet intézményét, amely a büntetés-végrehajtási intézetek tartós elhagyásának ellenőrzött formája. Ez növeli a büntetés-végrehajtás eszköztárát, ezáltal csökken az intézetek zsúfoltsága, úgy, hogy a társadalomra kevésbé veszélyes elítéltek társadalomba való visszailleszkedését is segíti. Így reintegrációs őrizetbe az az elítélt kerülhet, aki első alkalommal tölti szabadságvesztés büntetését, nem személy elleni erőszakos bűncselekményt követett el, valamint a fogház vagy börtön fokozatú szabadságvesztésének időtartama az öt évet nem haladja meg és vállalja a reintegrációs őrizet feltételeit. Az őrizet tehát hosszas előkészítő folyamatot eredménye, mely elektronikus távfelügyeleti eszköz segítségével felügyelt. Ehhez, illetve a büntetés-végrehajtási pártfogó kontroll tevékenységéhez nyújthatnak majd segítséget a jövőben a megye polgárőrei.