Együttműködés a katasztrófavédelemmel

2015. január 26. 18:29
Együttműködés a katasztrófavédelemmel

Megújította és megerősítette együttműködését 2015. január 23-án a Polgárőrség és a Katasztrófavédelem Baranya megyében.

A Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége és a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság között már hosszú évek óta tart az együttműködés, amely most új elemekkel is bővült, így hivatalosan is megújították a két szervezet közös tevékenységét szabályozó dokumentumot. Az együttműködési megállapodást a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének elnöke Zámbó Péter, és Mácsai Antal mérnök tűzoltó ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató írta alá.

 

A két szervezet a jövőben is azon fog dolgozni, hogy a megye lakossága biztonságban legyen. Ennek érdekében a lakosságot, környezetet veszélyeztető természeti és civilizációs katasztrófák megelőzésében, valamint azok károsító hatásai elleni védekezés során jelentkező feladatok hatékony végrehajtásában működnek együtt.

 katvdelmi megllapods2

A katasztrófavédelem vállalta, hogy katasztrófaveszély esetén és veszélyhelyzetben a mozgósítható polgári erők állományát önkéntes polgári védelmi szervezetekbe határozattal kijelöli, nyilvántartja és felkészíti. Igény szerint, térítésmentesen gondoskodik a polgárőr vezetők általános katasztrófavédelmi felkészítéséről, mely eseti döntés alapján, az abban foglal feltételekkel katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi alapképzés, illetve igény szerinti továbbképzések szervezését jelenti. Emellett támogatja a településeken működő polgárőr egyesületeket valamint tagjainak önkéntes szerepvállalását a települési polgári védelmi szervezetekben.

 

A polgárőr szövetség segítséget nyújt a lakosság veszélyhelyzeti tájékoztatásában, és a katasztrófavédelem szezonális jellegű lakosságtájékoztató kiadványainak terjesztésében. A polgárőr szövetség tagjain keresztül elősegíti a katasztrófaveszély feltárását, az észlelt, megfigyelt rendellenességek jelzését összegyűjti, illetve azokat továbbítja a kijelölt szervezetén keresztül az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szervek felé. A polgárőr erők vállalták, hogy az árvízi védekezési feladatokban is segítséget nyújtanak. Továbbá a polgárőr szövetség Légi Felderítő csoportja a megyei katasztrófavédelem felkérése esetén részt vesz felderítési, mentési, kárfelmérési feladatokban. Végül felajánlották, hogy gyakorlatok, elhúzódó káresetek, illetve hosszantartó hatósági ellenőrzések során közreműködnek a terület biztosításában.