Együttműködési megállapodás a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel

2015. június 01. 19:47
Együttműködési megállapodás a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel

Együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ). A prof. Dr. Patyi András rektor és dr. Túrós András elnök által jegyzett dokumentum szerint a közös munka célja elsősorban a polgárőrök szakmai felkészültségének növelése és a polgárőri tevékenység tudományos vonatkozásainak kutatása.  

A megállapodás rögzíti, hogy a Polgárőrség mintegy negyed évszázados működése alatt a Rendőrség első számú stratégiai partnereként a közrend és közbiztonság biztosításának legjelentősebb civil tényezőjévé vált, ezért szükség van a polgárőrök elméleti, jogi és szakmai felkészültségének folyamatos növelésére. 

Dr. Túrós András és prof. Dr. Patyi András látja el kézjegyével a két szervezet közötti Együttműködési MegállapodástAz NKE oktatói és kutatói részt vesznek az OPSZ belső oktatási tevékenységéhez kapcsolódó tananyag fejlesztésében, a felsőszintű polgárőr vezetői képzések megszervezésében és lebonyolításában, valamint előadások és konzultációk megtartásában. A két szervezet együttműködik közös kutatások és publikációk megjelentetésében, valamint támogatják az OPSZ szakembereinek bekapcsolódását az egyetemen folyó kutatási munkába. A megállapodás értelmében az NKE rendészettudományi karán az alapképzésben hamarosan bevezetik a „Polgárőrség” mint tantárgy oktatását. 

Az OPSZ szakmai anyagaival és gyakorlati tapasztalataival segíti az NKE-n folyó oktatást, képzést és törekszik a közös szakmai-tudományos konferenciák, workshopok megrendezésére, közös szakmai kiadványok megjelentetésére. Az OPSZ Tudományos Tanácsa közös kutatási programokat dolgoz ki az NKE, azon belül is elsősorban a Rendészettudományi kar oktatóival, kutatóival. 

A határozatlan időre szóló megállapodás szerint az együttműködő partnerek a tapasztalatokat minden tanév befejezését követően, közösen értékelik. "

 
Budapest, 2015. június 01.

Országos Polgárőr Szövetség