Fajsúlyosra sikerült az OPSZ 2013. évi közgyűlése

2013. április 12. 17:33
Fajsúlyosra sikerült az OPSZ 2013. évi közgyűlése

Őszinte, kritikától sem mentes, mégis jó hangulatú közgyűlést tartott az Országos Polgárőr Szövetség 2013. április 6-án. A közgyűléseken megszokott fordulatok mellett érdekes dolgok is történtek, fajsúlyos információk hangzottak el.

 

Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke évértékelő beszédét úgy kezdte: „ A 2012-es év Magyarországon, a polgárőrség éve volt! Elsősorban azért, mert a kormány javaslatára a parlament elfogadta, és hatályba léptette az új polgárőrségről szóló törvényt, amely rendet teremtett a civil bűnmegelőzési fronton, Magyarországon. Valamennyien tudjuk, hogy ez a terület már áttekinthetetlen volt, és súlyos károkat okozott a mi polgárőrségünknek is. Kaptunk egy olyan monopóliumi felhatalmazást, hogy csakis és kizárólag az Országos Polgárőr Szövetséghez tartotó polgárőrök, egyesületek végezhetnek Magyarországon, közterületi bűnmegelőzést. Bárki bármit mond, ez igen nagy győzelemnek tekinthető, és az elmúlt húsz – huszonegy évnek a sikerei, ezzel a törvénnyel lett megkoronázva.”

Az OPSZ elnöke elmondta tudja, hogy sok polgárőr fanyalogva fogadta az új polgárőr törvényt, sokan féltek a túlzott adminisztrációtól, féltek a túlszabályozottságtól, ezért néhány polgárőr pesszimista hangulatot keltett a törvénnyel kapcsolatban. De – mint rávilágított - a polgárőr törvény kiállta a társadalmi próbát, a polgárőrség él, szabályozottan működik, és nagyobb kormányzati és lakossági megbecsülése van, mint az elmúlt időszak bármelyik évében.

Az egyesületek számával kapcsolatban elmondta, 2012-ben az OPSZ-nél ezerkilencszázhuszonöt egyesületet regisztráltak, és várnak még százhat egyesületet, akik elfelejtettek regisztrálni.

Dr. Túrós András kiemelte „Sokan, köztük sok politikus is azt gondolta, hogy 2012-ben az új törvény, az alapszabály változások, a sok adminisztráció elvonja a polgárőrök figyelmét a szakmai munkáról. Ez nem így történt! Gyakorlatilag, a hatezer fővel kevesebb polgárőr több szolgálati órát teljesített, mint 2011-ben! Polgárőreink 2012-ben nyolcmillió-kettőszáznegyvenháromezer szolgálati órát teljesítettek, és ez csak a közterületi szolgálatra vonatkozik.”

Az OPSZ elnöke a beszédében nem hallgatta el a hibákat sem. Nagy problémának nevezte, hogy a polgárőr törvény és az Országos Polgárőr Szövetség alapszabálya között van egy ellentmondás, és ezt néhány polgárőr egyesület kihasználja, nem hajlandók együttműködni az adott megye polgárőr szövetségeivel. „Van három – négy olyan egyesület Magyarországon, amelyek önjáróak lettek, és a pálya szélén követelik, hogy teljes jogú OPSZ tagként ismerjük el őket. Természetesen az OPSZ alapszabálya ezt nem teszi lehetővé, mert az egység érdekében, minden egyes egyesületnek, megyei tagsággal is kell rendelkezni, és remélhetően a polgárőr törvényt is ennek megfelelően tudjuk módosítani a Parlamenttel.”

Másik nagy gondnak polgárőr igazolványok lassú cseréjét nevezte meg. „Ezen a területen óriási a lemaradás! – mondta dr. Túrós András. - A polgárőrök egyharmada sincs ellátva polgárőr igazolvánnyal és ez elfogadhatatlan.”

Harmadik gondnak pedig a polgárőr formaruha hiányát nevezte. Megfogalmazta, hogy nem dolgozták ki az egységes polgárőr formaruhára a javaslatot, pedig erre részben kötelezve is voltak, másrészt pedig be kell mutatniuk a belügyminisztériumnak, a kormánynak, hogy milyen egységes formaruhát gondoltak, és mit hagyjanak jóvá. „Mindent el fogok követni, hogy az Országos Polgárőr Napra már készen legyünk az elképzelésekkel, és be tudjuk mutatni az egyenruhát a polgárőreinknek. Addig természetesen vitára fogjuk bocsájtani az elképzeléseinket.” –mondta dr. Túrós András.

„A klasszikus polgárőr szolgálatnak nincs alternatívája” – szögezte le dr. Túrós András, beszéde végén, miközben az idei évi terveket vázolva megfogalmazta, a közterületi bűnmegelőzési polgárőr szolgálatot, mindenütt, valamennyi településen folytatni kell.

 

Ezután Török Barna, az Országos Polgárőr Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke lépett a pulpitushoz, és összefoglalta a 2012-es évben végzett ellenőrzések tapasztalatait. Elmondta sehol nem ütköztek akadályba, mindenhol készséggel segítették a Felügyelő Bizottság (FB) tevékenységét. Mint mondta, az FB-nek az Országos Polgárőr Szövetség, a megyei szövetségek és az egyesületek munkájának ellenőrzése a feladata. Hangsúlyozta: „Az Országos Polgárőr Szövetség működése törvényes, az elnökségi ülések rendszeresek, személyi-, pénzügyi- és tárgyi feltételei biztosítottak. Az OPSZ pénzügyi helyzete stabil, likviditása nincs veszélyben.”

Az FB többek között megvizsgálta azt is, hogyan történik az egyesületek támogatásának felosztása, elbírálása, kifizetése, felhasználása, elszámolása. Megállapították, hogy a támogatások mértékét, összegét a megyei polgárőr szövetségek elnökségei határozzák meg, de ez nem biztos, hogy mindig igazságos. Ezért fontosnak tartják az OPSZ feltételi rendszerének létrehozását. Az egyesületek többsége márt az első körben támogatást kapnak, mert eleget tesznek a pályázatban kiírt feltételeknek. Viszont az egyesületek kisebb része eleve elutasító magatartást tanúsít, mert nem vállalják a szerződéssel járó adminisztrációt. Török Barna megfogalmazta, hogy az elszámolások pontosságára sokkal nagyobb figyelmet kell majd fordítani.

 

Ezután Cseh István elnök az Etikai Bizottság munkáját, valamint Kolozsi József gazdasági elnökhelyettes az OPSZ pénzügyi beszámolóját illetve az ez évi pénzügyi tervet ismertette. Csehné Köteles Rozália az OPSZ könyvvizsgálója bejelentette, hogy elvégezte a könyvvizsgálatot, és megállapította, hogy a pénzügyi beszámoló valós és megbízható képet ad az OPSZ vagyoni helyzetéről.

 

A hozzászólások között figyelmet érdemlő volt dr. Korondán Katalin igazgatásvezető tájékoztatása, melyben a közgyűlésnek beszámolt az igazolványok kiadásának helyzetéről. Mint mondta, a polgárőr törvény 2013. július elsejéig adott határidőt az OPSZ-nek, hogy igazolványokkal lássa el a polgárőröket. Emlékeztetett rá, hogy eleinte még meg kellett volna fizetni az igazgatási eljárási díjat minden igazolvány elkészítés után, de az OPSZ elnökének közbenjárásával módosították az erről szóló BM rendeletet, így ez az akadály elhárult. Azzal, hogy a polgárőr igazolványok az okmányirodákban kerülnek rögzítésre, és annál a gyártónál készül, amely a személyi azonosító igazolványt is készíti, így a polgárőr igazolvány biztonsági okmányként van elismerve, mely kormányrendeletben van lefektetve. „Reméltük, vártuk, hogy amilyen nagy volt az érdeklődés a polgárőr igazolványok iránt, ez megmutatkozik majd annak igénylésekor is.” – mondta dr. Korondán Katalin. Majd kissé csalódottan mondta, hogy 2013. április 5-i adatok szerint országosan 20012 igazolványt igényeltek. Ebből már kiadtak 18197 darabot, vagyis az igénylők több mint kilencven százaléka már kézhez kapta igazolványát. A szövetségek által megadott összes polgárőr létszám 76916 fő, azaz, ha ehhez a számhoz viszonyítjuk az igénylések számát, akkor az elkeserítően alacsony, közel huszonhat százalék. Ha egyesületi számokat vesszük figyelembe, akkor látni kell, hogy a regisztrált 1925 egyesület viszont csak 913 egyesületből futott be polgárőr igazolványigénylés. Vagyis az egyesületek alig több mint 47 százaléka igényelt. Vagyis az egyesületek több mint ötven százaléka teljes lemaradásban van. Sokan mondhatják azt, hogy ez azt mutatná, hogy nem igazak az egyesületi számadatok, hogy valóságban nincs is ennyi egyesület. Ezt viszont cáfolja az a tény, hogy a rendőrséggel kötött új megállapodások száma ezerhétszáznyolcvankilenc, ami azt mutatja, hogy az egyesületek működni, dolgozni akarnak. Dr. Korondán Katalin újfent felhívta a figyelmet arra, hogy polgárőr 2013. július elsejétől csak akkor mehet szolgálatba, ha már rendelkezik új polgárőr igazolvánnyal. Még van három hónap, igényeljék meg az új igazolványokat, menjenek el az okmányirodába, és ne halasszák azt az utolsó pillanatra, mert ki fognak csúszni az időből.

 

Az egyik hozzászólásnál a Polgárőr Rádió is érintve lett. Szűcs János, a Budapest III. Kerületi Polgárőr Egyesület elnöke hozzászólásában hiányolta a megfelelő tájékoztatást, és javasolta, hogy a következő közgyűlés online legyen közvetítve. Bizonyára a hozzászóló nem szerzett róla tudomást, hogy a polgárőrök rádiója, a Rádió P ott volt, online közvetítette a teljes közgyűlést, sőt az esemény után még beszélgető partnereket, riportalanyokat is hívott a kihelyezett stúdióba, és együtt, közösen értékelték az elhangzottakat.

 

Ezután dr. Túrós András válaszolt a hozzászólásokban felmerült kérdésekre, amit úgy kezdett ironikusan, hogy „Voltam már könnyebb helyzetben is.”  Örömét fejezte ki, hogy olykor kritikus hozzászólások is elhangzottak, de fontosnak tartja, hogy a kritika mindig megalapozott legyen.

Mivel több hozzászóló is kiemelte az információáramlás javítását, ezért tartja fontosnak a járási koordinátori rendszer elindítását.

Kiemelte a fiatalok szerepvállalásának fontosságát és kijelentette, ezen a téren is gyökeres változás kellene. „Nem lehet hallani a fiatal polgárőrök hangját, nem lehet látni a fiatal polgárőrök trónkövetelését.”

Mivel a polgárőrség az utóbbi időben kiemelt feladatokat lát el a katasztrófavédelem terén is, ezért egy érdemesnek tartana létrehozni egy bevetés-irányítási központot, illetve megyénként megalakítani egy gyorsbeavatkozó csoportot. De, mint mondta, ez nagyon sok pénz.

Válaszolt a formaruhákat érintő hozzászólásokra is, és kiemelte a ruhák átfutási ideje hosszú lesz, ezért még sokáig hordhatják a polgárőrök azt ruhát, amiben most a szolgálatukat teljesítik.

 

Ezután Markos György levezető elnök elkezdte a szavazási procedúrát. A közgyűlés elfogadta a szakmai-, a pénzügyi, a felügyelő-, az etikai bizottság beszámolóit, az idei költségvetést, az ez évi tagdíjat, az OPSZ alapszabályának módosítását, illetve a személyi kérdéseket. Az OPSZ alapszabályának módosítása miatt az etikai bizottság létszámát huszonegy főről kilenc főre csökkentette, így most a közgyűlésnek ezt újra meg kellett szavaznia, amit meg is tett.

 

Változás történt az OPSZ elnökhelyetteseinek névsorában is. Dr. Túrós András bejelentette, hogy Peszt Péter lemondott a környezetvédelmi alelnöki tisztségéről. Az OPSZ elnöke kinyilvánította, hogy személy szerint sajnálta az alelnök lemondását, és kérte a közgyűlést deklarálja köszönetét, amit a teremben felcsattanó tapssal fejeztek ki a jelenlevők.

Az OPSZ elnöke bejelentette azt is, hogy oktatási elnökhelyettesnek felkéri Csóra Györgyöt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnökét, amit a jelenlevők egyhangúan elfogadtak.

 

A rendezvény végeztével jutalmak, elismerések átadására került sor. Dr. Papp Károly országos rendőrfőkapitány a polgárőrségben végzett áldozatkész, kiemelkedő munkájának elismeréseként tárgyjutalomban részesítette dr. Hegedűs Györgyöt, a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetség elnökhelyettesét;Tusják Tamást, a Békés Megyei Polgárőr Szövetség tagját; Urbán Józsefet, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség tagját,Gánics Józsefet, Oroszlány Város Polgárőrsége elnökét, a Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség titkárát.

Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozata kitüntetésben részesítette dr. Mecser Tamást, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitány helyettest, és Hetényi Ferenc Jánost, a Zalakoppányi Polgárőr Egyesület elnökét.

 

Dr. Túrós András az OPSZ elnöke a nagy havazás következtében kialakult katasztrófa elhárításában tanúsított példás helytállásáért elismerésben részesítette:

 • Tisza Ferenc (Vecsési Polgárőrség polgárőre)
 • Kemény Árpád (Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület polgárőre)
 • Csökör Lajos (Hildi Polgárőr Egyesület elnöke)
 • Hőgye László (Felsőszentiváni Polgárőr Egyesület polgárőre)
 • Matajsz András (az Országos Polgárőr Szövetség elnökségi tagja)
 • Karl Márton (Szendrői Polgárőr Egyesület elnöke)
 • Klíma János (Sárospataki Polgárőr Egyesület elnöke)
 • Lévai Sándor (Csongrád és Térsége Polgárőr Egyesület tagja)
 • Ábele Márton (Csókakő Község Polgárőr Egyesület elnöke)
 • Marekkel Tibor (Dég Közösségi Polgárőrség elnöke)
 • Pákozdi István (Nyúli Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület elnöke)
 • Molnár Balázs (Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület elnöke)
 • Rácz Jenő (Hajdúszováti Polgárőr Egyesület elnöke, a Hajdú-Bihar megyei Polgárőr Szövetség elnökségi tagja)
 • Podonyi Péter (Polgárőrség Heréd tagja)
 • Lados Károly (Szolnoki Polgárőr Egyesület elnöke)
 • Hajdúné Farkas Erika (Nagyigmánd nagyközség polgármestere)
 • Gunázer Gyula (Kisbér Városi Polgárőr Egyesület elnöke)
 • Bárdos Zoltán (Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Egyesület elnöke, az Országos Polgárőr Szövetség elnökségi tagja)
 • Verebi Richárd (Százhalombattai Polgárőr Egyesület tagja)
 • Magyar Márk László (Balatonszentgyörgyi Polgárőr Egyesület elnökhelyettese)
 • Váradi László (Demecser Város Polgárőr Egyesület elnöke)
 • Lisovszki Róbert (Nagyhalász Polgárőrség elnöke)
 • Farkas László (Dunaföldvár Polgárőrség tagja)
 • Szalai Lajos (Vépi Polgárőr Egyesület elnöke)
 • Hegedűs Zoltán (Szápári Polgárőr Egyesület elnöke)
 • Sényi Tibor (Pacsai Polgárőr Egyesület tagja)
(Lőwinger Zoltán)