Felhívás csatlakozásra!

2014. július 30. 21:24
Felhívás csatlakozásra!

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, elnökhelyettesei, alelnökei felhívással fordulnak Magyarország valamennyi polgárőréhez és polgárőr egyesületéhez, hogy dr. Pintér Sándor belügyminiszter Úr és Papp Károly r. altábornagy Úr, az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője 2014. júliusában meghirdetett rendőrségi közbiztonsági mintaprogramjához csatlakozzanak!

A 24 órás rendőri jelenlétet biztosító közbiztonsági mintaprogram 3154 településen szolgálja a lakosság biztonságérzetének javítását, a bűnesetek jogsértések megelőzését.

A rendőrségi közbiztonsági mintaprogram alapvetően befolyásolja a közterületek biztonságát és a polgárőr egyesületekkel való közös szolgálat ellátását. A Polgárőrségnek becsületbeli kötelessége, hogy a rendőrségi közbiztonsági mintaprogramba bekapcsolódjon és közreműködjön ennek sikeres végrehajtásában.

Mindezekre figyelemmel kérjük a polgárőr egyesületek képviselőit, soron kívül vegyék fel a kapcsolatot a rendőrség illetékeseivel - körzeti megbízottak, rendőrőrsök, rendőrkapitányságok e faladattal megbízott munkatársaival - és koordinálják a polgárőr-rendőr közös szolgálatokat, aktívan vegyenek részt e program végrehajtásában.

Az OPSZ 2014. március 30-án rendezett Közgyűlésén meghirdetett "Kicsit jobban, kicsit többet" programjának figyelembe vételével 2014-ben a polgárőrök átlagosan 180-200 óra közterületi szolgálatot vállaljanak. Törekedjenek a közös szolgálatok megszervezésére és arra, hogy a rendőri szolgálat lehetőség szerint polgárőri szolgálattal egészüljön ki.

Polgárőr egyesületeink a megyei szövetségeken keresztül augusztus 20-áig jelezzék vissza az OPSZ felé csatlakozásukat, a megyék a járási koordinátorok hatékony segítségével támogassák e munka eredményességét.

A Polgárőrség mintegy 60 ezres állománya már számtalan esetben bizonyította: mindig, mindenhol lehet számítani rájuk! Legyen ez a rendőrségi közbiztonsági mintaprogramban való részvételünk egy újabb ékes bizonyítéka közbiztonság iránti elkötelezettségünknek!