Felkészítő fórum Pécsett (+fotók)

2015. március 29. 18:50
Felkészítő fórum Pécsett (+fotók)
Frissek voltak a Dél-Dunántúl érintett polgárőr szövetségei és egyesületei, három héttel a fővárosi programindító után március 27-én rendezték a Baranya és Somogy megyékben érdekelt polgárőr egyesületek vezetői és képviselői számára a regionális interaktív felkészítő fórumot.
Amelyen elsőként dr. Fellegi Norbert r. ezredes, a Baranya megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója tartott kivetítővel kombinált előadást a rendőrségi nyomozás tapasztalatai, a betöréses lopások alakulása Baranyában címmel. Kiemelte: miközben minden téren csökkenés tapasztalható a bűncselekmények számában, a lakásbetörések terén emelkedést mutat a statisztika. Elsősorban Pécsett és a kistelepüléseken mutatható ki növekedés e téren. És ami további érdekesség: napközben követik el e bűncselekményeket, kifigyelve, mikor mennek el dolgozni, egyéb tennivalóikat intézni az ott lakók, őrizetlenül hagyva értékeiket. Hangsúlyozta a bűnügyi vezető: a Polgárőrségnek óriási szerepe van a megelőzésben, illetve ha már megtörtént az esemény, a visszamaradt nyomok megőrzésében.

Betörés-megelőzési fórumonSomogyország hasonló gondokkal kell, hogy szembenézzen – hallottuk dr. Szijjártó István r. alezredestől, a Somogy MRFK bűnügyi igazgatójától. Persze annyival nehezebb helyzetben, hogy a Balaton déli partja szinte teljes egészében a megyéé, s az idegenforgalmi időszakban, s azt követően komoly terepet jelent a hétvégi- és üdülőházak sokasága a bűnözőknek. A szolgálatszervezésnek és a polgárőrökkel közös tevékenységnek köszönhetően 2015 első két hónapjában megfeleződött e bűncselekmény elkövetések száma, s a felderítés is javult. Emiatt is az elkövetők más megyéket vettek célba. A rendészeti eszközök mellett a polgárőrök és az állampolgárok segítségével igyekeznek növelni Somogyban a lebukási esélyt. Ehhez hozzájárulnak a mobil őrszobák, s az a tény: 1500 lakosra jut egy-egy körzeti megbízott, illetve hogy a nyomozók és a hely- és személyismerettel rendelkező kmb-sek együtt derítik fel az ilyen bűncselekmények elkövetőit.

A két előadást követően vetette fel a Pécs-Uránváros PE képviselője: hajléktalanokat használnak fel bűnözők a figyelésre, akik mobiltelefonon adják a tippeket az elkövetőknek. Jött is a válasz Fellegi ezredestől: miután kevés a gyalogos rendőrjárőr Pécsett, jelezzék az ilyen eseteket, s azonnal járőrt küldenek az érintett területre.

A prevenció és a megelőzés fontosságát emelte ki előadásában Cserkúti Nándor, az Aegon Magyarország kárrendezési és szolgáltatási igazgatója, hangsúlyozva, hogy internetes lakástesztjüket 18 ezren töltötték ki, roadshow rendezvényükkel mintegy 200 ezer főt értek el, ily módon jobban megismerték az állampolgárok gondolkodását, cselekvését a megelőzési, illetve károsulti szempontból. Nagy kihívást jelent mindannyiunk számára – emelte ki –, hogy e felmérés azt mutatja: 10 százalékra tehető azok aránya, akik a szomszédoktól nem remél/het/nek segítséget ilyen esetekben. Erősíteni kell ennek szellemében a SZEM mozgalom propagandáját, hogy még inkább elterjedjen a szomszédfigyelő „hálózat”. Propagandánk a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, s ebben a biztosító a Polgárőrség elsőszámú segítője, partnere kíván lenni. Szólt a „Ma tegyünk a holnapért” díjról, amelynek értelmében polgárőröket és egy egyesületet jutalmaznak majd a szeptember 15-ei összegzés után.

Mit tud tenni Pécs városa a betöréses lopásoknál jelentkező tendencia megállítása érdekében? – tette fel a költői kérdést dr. Őri László, Pécs Megyei jogú Város közbiztonságért felelő alpolgármestere. Válaszolt is mindjárt: a Rendőrség és a Készenléti Rendőrség megerősítő erői mellett a jól szervezett közterület felügyelet és a polgárőr egyesületek mellett az állampolgárok növekvő aktivitására számít e téren az önkormányzat. Ugyanakkor a kommunikáció javítására is kiemelt figyelmet kell fordítani – jegyezte meg. Mindez komoly előrelépés lenne a megelőzés terén. Pécs nyitott az együttműködésre, anyagi, technikai és humán erőforrásait ennek rendeli alá a város vezetése.

Zámbó Péter, a Baranya Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnöke tájékoztatja a fórum résztvevőit a betörés-megelőzési programról Az ezt követő polgárőr felszólalók egyike a peremkerületek, kis települések gondjait vetette fel, ahol sok az idős, egyedül élő. Más szerint sok helyi önkormányzat nem fordít kellő figyelmet és anyagiakat az önkéntes bűnmegelőzőinek önkéntes tevékenységére. Volt, aki a közös képviselők bevonását javasolta e megelőző tevékenységbe, s akadt, aki a polgármesterek távolmaradását vette górcső alá.

A felkészítő fórum zárásaként Zámbó Péter, az OPSZ szakmai alelnöke, – ezúttal mint a Baranya Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke – az országos projektindítón megismert előadását ismételte meg, kissé átalakítva a helyi viszonyokra. Kiemelte: az egyesületeken múlik, mit valósítunk meg ebből, de mindennek az alfája a helyzetértékelés. Dugjuk össze a fejünket, s tegyünk meg mindent e sikerre ítéltetett program teljesítése érdekében!

T. Z.