Hogy üzeneteink célba érjenek (+ fotók)

2015. február 15. 18:57
Hogy üzeneteink célba érjenek (+ fotók)

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége bő másfél éve döntött arról: létrehozzák a járási koordinátorok intézményét. Tették ezt azért, hogy ily módon is segítséget nyújtsanak az egyesületeknek, hogy gyorsabban érjenek az információk a legalsóbb szintekre, s hogy ügyes-bajos dolgaikban e képzett önkéntes bűnmegelőzők segítsenek a végeken dolgozóknak.

Az elmúlt másfél év tapasztalatait összegzendő, s a jövőbeni terveket megosztandó jöttek össze február 14-én a Rendőrség Igazgatási Központjának auditóriumában a járási koordinátorok, a megyei és budapesti szövetségek elnökei és az OPSZ vezetői. A tanácskozás rendhagyó módon, jutalmak átadásával kezdődött. Az OPSZ elnöke, dr. Túrós András a polgárőr mozgalomban végzett kiemelkedő járási koordinátori munkája elismeréseként Elnöki Dicséretben és jutalomban részesítette Ikladi Endrét /Budapest/, Cseh Lászlót /Baranya/, Bera Tamást /Bács-Kiskun/, Tomán Zoltánt /Békés/, Iglai Lajost /Borsod-Abaúj-Zemplén/, Szloboda Györgyöt /Fejér/, Mazács Ferencet /Hajdú-Bihar/, Molnár Lajost /Heves/, Bodrogai Sándort /Komárom-Esztergom/, Jávorka Jánost /Nógrád/, Varga Józsefet /Pest/, Pitz Sándort /Somogy/, dr. Orosz Tamást /Szabolcs-Szatmár-Bereg/, János Annát /Tolna/, Horváth Tibort /Vas/, Dézsi Jánost /Veszprém/ és Gasparics Győzőt /Zala/. Természetesen a hiányzó három megye egy-egy járási koordinátora is elismerésben részesült, ám ők betegség, vagy más irányú elfoglaltság miatt nem voltak jelen a fórumon.

Az ünnepi percek után dr. Túrós András elnök adta meg a tanácskozás alaphangját megnyitójával, hangsúlyozva: az elmúlt időszakban a megyei szövetségek elnökeinek és a járási koordinátoroknak köszönhetően megújult a Polgárőrség! Ezt bizonyítandó említette, hogy 2012-ben elfogadta a Parlament a Polgárőrségről szóló Törvényt, hogy új, vagy módosított Alapszabályzat készült az egyesületeknél, hogy bevezették az új polgárőr igazolványt, új szabályzatok és oktatási formák létesültek, kialakult a polgárőr járőrkocsik egységes arculata, s új alapokra kerültek az etikai ügyek. Kibővült 250x100 Biztonság Polgárőr Mintaprogram, a Külterületek biztonsága, az idősek és a fiatalok védelme érdekében végzett tevékenység mindennapossá lett. Ehhez a megsüvegelendő tevékenységhez a kormány, a Belügyminisztérium és a Rendőrség kiemelt támogatást biztosított! Aminek köszönhetően a Polgárőrség offenzívában volt, partnereink sem akarták hinni, hogy mire képes az önkéntes bűnmegelőzők népes tábora. S ezért köszönet illeti a több, mint 50 ezer új polgárőr igazolvánnyal rendelkezőt, s mindazokat, akik igazolvány nélkül is önkéntes bűnmegelőzőnek érzik, tudják magukat. Szárnyal a Polgárőrség, ám ez a sikeres tevékenység egyben nagy felelősséget is jelent. Közismert, hogy az egyesületeknek, azok vezetőinek meglehetősen sok gondot jelent a megnövekedett adminisztráció, az elszámolások szakszerűsége, ezért is a téma legjobbjai igyekeznek most segíteni ezek megoldásában. A járási koordinátorok, a megyei elnökök, az OPSZ tisztségviselői vállaljuk fel, hogy továbbra is Magyarország legelismertebb, legfontosabb civil szervezete maradjunk!

A Belügyminisztériumban elkészült a Polgárőrségről szóló Törvény módosítási javaslata, amelyet Hörcsik Richárd egyéni képviselői indítványként terjeszt a Parlament elé. Ennek legfontosabb része az Ifjú Polgárőr intézménye, hogy a 14-18 év közötti fiatalokat is bekapcsolhassuk az önkéntes munkába. Bővülne az OPSZ Etikai Bizottságának hatásköre, Közgyűlés helyett Küldöttgyűlést engedne meg a módosítás.

Szólt az alvó egyesületek problémájáról – azt szeretném, ha közülük minél több „visszatérne” jegyezte meg az elnök – majd az egyesületek pénzügyi elszámolását vette górcső alá. Lehet rosszul, hibásan elkészíteni ezt – emelte ki –, ám nem lehet pazarló, hamis számlákat benyújtani! Ebben a tekintetben világos az álláspontunk: megelőzni és segíteni, helyes útra terelni az „eltévelyedőket!” A továbbiakban dr. Túrós András azt fejtegette: a Polgárőrség általános társadalmi megítélése sokkal jobb, mint az önkéntes bűnmegelőzők küldő megjelenése! Sokan számon kérik a formaruha ellátást, de be kell látni, egyelőre nincs lehetőség mindenkit „felruházni”. Az első ütemben kaptunk a BM-től 200 millió forintot, ez láthatósági mellény beszerzésére fordítható! Végül arról szólt: a 162 járási koordinátor a Polgárőrség legfontosabb láncszeme, akik döntően hozzájárulnak sikereinkhez. Éppen ezért indokolt és szükséges fejleszteni e rendszert, mind képzésben, mind informatikában.

Dr. Túrós András: köszönet illeti a több, mint 50 ezer új polgárőr igazolvánnyal rendelkezőt, s mindazokat, akik igazolvány nélkül is önkéntes bűnmegelőzőnek érzik, tudják magukatBevezetője után – Kolozsi József, az OPSZ gazdasági-pénzügyi elnökhelyettese betegsége miatt – Krug Gusztáv, az OPSZ Ellenőrző Bizottsága helyettes vezetője arról szólt: a járási koordinátorok nem csak összekötő kapcsot képeznek a megyei elnökség és a járásban fellelhető egyesületek vezetői között, de egyben segítők is. Rájuk hárul a feladat, hogy megoldást találjanak minden olyan kérdésben, amellyel egy kistelepülés polgárőr egyesületének vezetője nem tud megbirkózni. Persze ebben jelentős segítség lesz a májusban munkába álló megyei gazdasági referens is.

Mindezen tevékenység szakszerű végzésének pontosítását hallhattuk a Polgárőr Akadémián is előadóként szereplő Baracskainé dr. Boór Judit közgazdásztól, aki az adminisztratív tevékenység csökkentését szem előtt tartva a kötelezően elkészítendő éves elszámolásokról tájékoztatta a jelenlévőket.
Nemcsek Szandra, az OPSZ mb. gazdasági igazgatója a leggyakoribb hibákra hívta fel a figyelmet, hogy ezek kiküszöbölésével készülhessenek el határidőre az éves költségvetési beszámolók. Mint elhangzott, a legsúlyosabb gond, hogy jelentős késéssel érkeznek be az anyagok az OPSZ-hez. A támogatási szerződéseket és azok mellékleteit megküldik a megyéknek, sajnálatosan innen sokszor hiányosan küldik azokat tovább. A számlaösszesítők leggyakoribb kitöltési hibája, hogy a fejléc nincs kitöltve, így a Belügyminisztériumban nem tudják azt párosítani. Ugyanakkor ezekhez szakmai beszámolókat is kell készíteni, amiről gyakran megfeledkeznek az egyesületi elnökök. Szólt arról is: hibásak azok az elszámolások, amelyeken alkoholos italok, vagy például mosógép szerepelnek, nem is beszélve a sok tízezres gépkocsi mosások számlájáról. A saját gépjárművek használatát csak a NAV által kiadott üzemanyagárral lehet elszámolni. Sok a cégautó adó túlfizetés, mert a bevallás, az önrevízió elmarad. Kérte a jelenlévőket, hassanak oda, hogy ezek a hibák a jövőben mind kevesebb alkalommal forduljanak elő.
Dr. Balogh Endre igazgatási vezető az új polgárőr igazolványok kiváltásában a járási koordinátorok segítő szerepét állította reflektorfénybe, bejelentve: február 14-éig 51 145-en kapták meg új igazolványaikat, s több száz igénylés alapján készül még sokak igazolványa. Zámbó Péter, az OPSZ szakmai elnökhelyettese a Polgárőr programok tapasztalatait és az aktuális feladatokat vette górcső alá, külön is kihangsúlyozva a polgárőrök szerepvállalását az illegális migráció elleni küzdelemben.
Tóth Attila, az OPSZ általános elnökhelyettes a járási szakigazgatási szervek és a járási koordinátorok együttműködésének lehetőségeit vázolta, míg Csonka Györgyi, az OPSZ bűnmegelőzési szakreferense a járási szinten is szükséges rendőrségi stratégiai együttműködés fontosságát hozta szóba, kiemelve a projekt szintű, a meglévő lehetőségeket kihasználó helyi együttműködések fontosságát.
Csóra György, az OPSZ oktatási-képzési elnökhelyettese azt hangsúlyozta: miután 2015 az oktatás éve a Polgárőrségnél, az alapismereti képzéstől – amelyhez elkészült az egységes tananyag – a Polgárőr Akadémiáig és a speciális képzésekig minden polgárőrnek részesülnie kell valamilyen „fejtágításban” annak érdekében, hogy valóban elmondhassuk: minőségi Polgárőrség lettünk. /Ezen előadások részletesen megtalálhatóak az Országos Polgárőr Szövetség honlapján: www.opsz.hu /

Az előadásokat követően öt koordinátor – Szabó Tiborné /Hajdúnánás/, dr. Abu Kamar Ata /Ózd/, Vízi Sándor /Kiskunfélegyháza/, Dézsi János /Tapolca/ és Ikladi Endre /Budapest/ - szólt az elhangzottakhoz, majd Pető Ernő, az OPSZ közlekedésrendészeti alelnöke az OPSZ és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közötti együttműködési megállapodás járási koordinátorokra eső feladataira hívta fel a figyelmet.

Az igen hasznos tanácskozást dr. Túrós András OPSZ elnök összegezte, aki azzal kezdte: Jó volt veletek lenni! Akár Ferenc Józsefet is idézhetném, miszerint: Minden nagyon szép, minden nagyon jó! Kérlek benneteket – folytatta – adjátok át a több, mint 50 ezer új igazolvánnyal rendelkező polgárőrnek e fórum elismerését! Még akkor is, ha hullámhegyek mellett voltak hullámvölgyeink, vannak gazdasági és pénzügyi jellegű problémáink. Különösen vonatkozik ez az egyesületek elszámolására. Nyomatékosan kérek minden jelenlévőt: rendkívül fontos, hogy rend legyen ezen a területen! Folytassuk ezt a kiváló teljesítményt, amihez minden feltétel adott. Visszatérek vesszőparipámhoz, az alvó egyesületekhez. Egyetlen polgárőrt sem szeretnénk elveszíteni. Hassatok oda, hogy egy jól működő egyesület karolja fel ezeket a szervezeteket. Miután jó Magyarország közbiztonsága, jelentősen csökkent a közterületi bűnözés, lélegzetvételnyi szünethez jutottunk. Fordítsuk ezt az időt magunkra, oktatásunkra, képzésünkre! Egy nagy család vagyunk! Erősítsük ezt a kohéziót, barátságot, hogy egyesületeinknek kisugárzása legyen az adott településen! Ugyanakkor figyeljünk egymásra is, arra, hogy a nehezen élő polgárőr társainkon segítsünk. Legyünk támaszai a rászorulóknak! Nem voltunk következetesek abban, hogy elismerjük az évfordulós önkéntes bűnmegelőzőket. Jövőre 25 évesek leszünk. Javaslom, hogy a 10, 15, 20 és 25 éve munkálkodó polgárőreinket ismerjük el – megyei elnöki hatáskörben. Végezetül remélem, hogy üzeneteink célba érnek! Rajtunk áll, vagy bukik, hogy a Polgárőrség sikerszériája folytatódjon!

 

(Írás:Tóth Zoltán, fotó:Sebestyén Jenő)


A helyszínen készült fotók megtekinthetők a Fotóalbum menüpontban, vagy erre a képre kattintva