Köszönet a Békés megyei polgárőröknek (+fotók)

2015. július 22. 15:46
Köszönet a Békés megyei polgárőröknek (+fotók)
Összetartóak a Békés megyei polgárőrök. Misem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a hőségriasztás ellenére is több mint ezren gyűltek össze július 18-án, Lőkösházán, hogy a XV. Békés Megyei Polgárőr Napon együtt ünnepeljenek.
2015. július 18-án Lőkösháza adott otthont a XV. Békés Megyei Polgárőr Napnak, melynek fővédnöke dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke volt. A Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége, a Lőkösházi Polgárőrség valamint a Lőkösháza község Önkormányzata által szervezett programon nagy számban képviseltették magukat a polgárőr, rendőr, katasztrófavédő és más együttműködőt szervek, a helyi és környező települések önkormányzatai. A rendezvényt jelenétével megtisztelte Dankó Béla országgyűlési képviselő, Mucsi András, a Békés Megyei Önkormányzat képviselője, dr. Túrós András az OPSZ elnöke, dr. Lukácsi Krisztina, a Békés Megyei Kormányhivatal képviselője, dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornok, főtanácsos, Békés megye rendőrfőkapitánya, Tóth Tibor tűzoltó ezredes, főtanácsos, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, valamint Dénesné Kereső Irén, a Békés Megyei Vöröskereszt képviselője. Emellett jelen volt még Batiz István a Csongrád megyei, Kolozsi József a Jász-Nagykun-Szolnok megyei, Horváth Róbert a Zala megyei, Tóth Attila Sándor a Hajdú-Bihar megyei polgárőr szövetségek elnökei, Szűcsné Gergely Györgyi Edit Lőkösháza polgármestere, Virágh Mihály, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságának területi igazgatója, Túri Zsolt, a Magyar Posta Kelet-magyarországi Biztonsági Osztály vezetője, és nem utolsó sorban Gyarmati Sándor, a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége elnöke.

A köszöntők sorát Szűcsné Gergely Györgyi Edit kezdte, aki ismertette, hogy Lőkösházán 2008 óta működik polgárőr egyesület, melynek folyamatosan nő a taglétszáma. Azt is elmondta, hogy a megye 75 településén jelenleg 72 egyesület működik. Kiemelte, minden tiszteletet megérdemelnek az önkéntes munkát végzők, így a polgárőrök is, hisz ők az elsők, akik baj esetén megmozdulnak, ha természeti katasztrófa van, ha önkormányzati rendezvénynél kell segédkezni. Kinyilvánította, hogy az önkormányzat ezután is támogatni fogja a Polgárőrség munkáját, és köszönetet mondott az államnak valamint a Rendőrségnek is a folyamatosan növekvő támogatásért. Külön kiemelte a családtagokat, a háttérben dolgozókat, akik biztosítják, hogy a polgárőrök zavartalanul végezhessék áldozatkész munkájukat.

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége és tisztségviselői nevében is köszöntötte a polgárőröket és a rendezvényen megjelenteket dr. Túrós András, aki köszönetet mondott a Békés megyei polgárőröknek az önzetlen, áldozatkész munkájukért. Dr: Túrós András: Tanítanuk kell a fiatalokat a hazaszeretetre, a közbiztonság védelmére„Azt gondolom, ez nem közhely, sőt erősíteném azt a korábbi megállapítást, miszerint Magyarországon a Polgárőrség nélkül nincs közbiztonság” – mondta az elnök majd hozzátette – A közbiztonság védelme nem csak a rendőrségnek, a rendészeti szerveknek rendkívül fontos feladata, hanem a Polgárőrségnek is. A polgárőrök a sajátos lehetőségeikkel igyekeznek hozzájárulni ahhoz, hogy a közbiztonság ténylegesen kiegyensúlyozott legyen.” Az OPSZ elnöke emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időszakban olyan szakmai programot indítottak, mint a Közterületek Biztonsága program, a 250x100 Biztonság Bűnmegelőzési Mintaprogram, a Kistelepülések Biztonsága program, vagy az idősek védelméről szóló program, amelyek feladata, hogy elszínesítsék azokat a fehér foltokat, amelyek a közbiztonság terén mutatkoztak, és ezzel ténylegesen kiegyensúlyozott legyen az egész országban, minden területen a közbiztonság. Beszédében kiemelte azt is, hogy a Magyar kormány, a Belügyminisztérium, a Rendőrség, a magyar rendészeti szervek minden támogatást megadnak a Polgárőrségnek, a polgárőröknek, annak érdekében, hogy működni tudjanak. Példaként hozta fel az Országgyűlés által nemrégiben módosított polgárőr törvényt, melynek köszönhetően már a 14-18 év közötti fiatalok is tagjai lehetnek a polgárőr egyesületeknek. „Ez egy óriási kormányzati, parlamenti, társadalmi bizalom - mondta dr. Túrós András, aki hozzá tette - ezzel taníthatjuk a fiatalokat hazaszeretetre, a közbiztonság védelmére.” Másik nagy támogatás példájaként felhozta azt a tényt, miszerint a Miniszterelnökség által kiírt pályázat segítségével több, mint négyszáz (!) polgárőr egyesületet támogatnak új gépjárművel. Ezzel megújítják a polgárőrség mozgósítását, mobilitását, arculatát. Végezetül dr. Túrós András kéréssel fordult a Békés megyei polgárőrökhöz, hogy törekedjenek az egység kiépítésére. Hangsúlyozta, a polgárőrség egy nagycsalád, minden polgárőrre szükség van, ezért fontos, hogy Békés megyében is megerősödjön az egység.

Dr. Lukácsi Krisztina, a Békés Megyei Kormányhivatal képviselője úgy maga, mint Gajda Róbert, a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, és Békés megye minden lakója nevében mondott köszönetet a polgárőröknek, amiért áldozatos munkájukkal hozzájárulnak a köz- és vagyonbiztonsághoz, az egészségügyhöz, az oktatáshoz, a sporthoz és kultúrához való hozzáféréshez. „Nagyon fontos, hogy gyermekeinket nyugodt szívvel engedhessük el az iskolába, esténként nyugodtan sétálhassunk az utcán, és ne kelljen attól félnünk, hogy távollétünkben megfoszthatnak a sokszor egy élet munkájával összegyűjtött javainktól. Itt emelném ki az önök szerepét, hiszen önök a szabadidejük terhére, a családtól az otthoni teendőktől veszik el az értékes időt, hogy környezetüket biztonságosabbá, élhetőbbé tegyék, és ezzel hozzájáruljanak a településükön élő emberek, családok életminőségének javításához. Tiszteletreméltó az az áldozatkészség, az a kitartás és elhivatottság, amellyel közel 2500 ember, több mint 260 ezer órában önként végezte társadalmi munkáját” – mondta Dr. Lukácsi Krisztina.

Dankó Béla is méltatta a polgárőrök teljesítményét, aki nem csak országgyűlési képviselőként, hanem a Magyar Labdarugó Szövetség Békés megyei Igazgatóságának vezetőjeként is megköszönte az áldozatkész munkát, amivel igyekeznek a polgárőrök a labdarúgó mérkőzéseken fenntartani a rendet, és hozzájárulnak ahhoz, hogy kulturált szórakozási lehetőség legyen mindenegyes békés megyei településen. „Nagyon fontos elmondani, hogy önök mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejükben végzik ezt az áldozatkész munkát, ami nagyon-nagyon tiszteletreméltó, és szeretném megköszönni mindenegyes Békés megyei ember nevében.”

„Ismerősként is köszönthetem önöket, hiszen szinte együtt éljük napjainkat” kezdte beszédét dr. Polyák Zsolt, Békés megye rendőrfőkapitánya, majd kitért arra, hogy a Rendőrség és a Polgárőrség között milyen szoros a munkakapcsolat. „Azt gondolom, hogy az eddigi eredményeink, amit akár külön, akár közösen végezve fel tudtunk mutatni, önmagukért beszélnek. Békés megye az ország legbiztonságosabb megyéje, ezért önöknek is köszönet jár.” A főkapitány egyúttal arra kérte a polgárőröket, hogy a fiatalokat nagyon körültekintően tájékoztassák a Polgárőrség lényegéről, tevékenységéről, és adják át nekik a hasznos tapasztalatot.

Szintén méltató szavakkal kezdte beszédét Tóth Tibor tűzoltó ezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója. „Nagyon fontos az önök tevékenysége számunkra, hiszen önök nélkül azok a tűz és káreseti beavatkozások, amelyeket kollégáink végeznek, nem lehetnének olyan eredményesek.” Konkrét példaként hozta fel a nemrégiben, a Mezőhegyes kórházában történt tűzesetet, ahol a polgárőrök konkrét segítséget adtak az éjszaka közepén, de megjegyezte, hogy szinte nem tud olyan tűz- vagy káresetet mondani, ahol a megyei polgárőrök ne segítenék a katasztrófavédőket.

Együttműködési megállapodást ír alá Virág Mihály és Gyarmati SándorEzután együttműködési megállapodások ünnepélyes aláírására került sor. Elsőként Virágh Mihály a Magyar Közút Nonprofit Zrt. területi igazgatója és Gyarmati Sándor, a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége elnöke írták alá a két szervezet közötti együttműködési megállapodást, majd Szűcsné Gergely Györgyi Edit Lőkösháza polgármestere és Tóthné Tura Piroska a Lőkösházi Polgárőr Egyesület elnöke látta el kézjegyével a két szervezet közötti együttműködés írásos formáját.

A rendezvényen jutalmak és elismerések átadására is sor került. Polgárőr érdemkereszt Arany fokozatát kapta Csizmadia János rendőr ezredes, a Lőkösháza Határrendészeti Kirendeltség vezetője és Kovács György, a Szarvasi Polgárőr Egyesület tagja. Polgárőr Érdemkereszt Ezüst fokozatát érdemelte ki Turcsán István, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület elnöke, míg Bronz fokozatot Hanzó Pálné, a Békéscsaba Jamina Polgárőr Egyesület tagja vehetett át. Dr. Túrós András ezen a rendezvényen adta át a nemrégen megrendezett Országos Polgárőr Járőrverseny III. helyezést elért Békés Megyei csapat tagjainak a megérdemelt kupát és érmeket. Kiemelkedő munkájáért Emlékérmet kapott:
 • Kardos István (Mezőhegyes)
 • Hajdú Zoltán (Ecsegfalva)
 • Tóth András (Ecsegfalva)
 • Kovács Izabella Mária (Ecsegfalva)
 • Kovács János (Ecsegfalva)
 • Sári András (Ecsegfalva)
 • Peták Ferenc (Almáskamarás)
 • Varga Tamás (Kétegyháza)

Dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornok, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője Dísztőrt adományozott Gyarmati Sándornak, a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége elnökének és Tusjak Tamásnak, a Szarvasi Polgárőr Egyesület elnökének. A főkapitány Szent György Emlékplakettet adott át az alábbiaknak:

 • Tóthné Turai Piroska
 • Bálint Sándor
 • Szferle György
Továbbá Rendőrségi Emlékplakettet vehetett át:
 • Árgyelán Istvánné
 • Zavadáné Balogh Szilvia
 • Balogh András
 • Birkás Márton
 • Hajdú Zoltán
 • Sárosi Mátyás
 • Orsós János. 

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tárgyjutalmát Kovács János és Kovács István vehette át, majd Lőkösháza, Sarkad, Kétegyháza, Mezőhegyes, Dombegyház és Vésztő önkormányzatai jutalmazták meg a kiemelkedően teljesítő polgárőröket.

A program ezután kulturális és sportrendezvényekkel, bemutatókkal és versenyekkel folytatódott, amit a tombola sorsolása zárt be.

(Írás: Lőwinger Zoltán Mihály)

Józsa István és Virág István fotói megnézhetők itt, illetve a fotóalbumban

Józsa István és Virág István fotói