Polgárőr Akadémia 4. A speciális tagozat

2015. szeptember 07. 10:55
Polgárőr Akadémia 4. A speciális tagozat
Az Országos Polgárőr Szövetség Alapszabályának tervezett módosítása – a Polgárőrségről szóló törvény módosítása kapcsán – nagyobb teret enged a jövőben a felügyelő- és ellenőrző bizottságok tevékenységének. Nem véletlenül. Az OPSZ vezetése ugyanis szeretné elkerülni az olyan eseteket – mint a Jász-Nagykun-Szolnok megyében történt polgárőr vezetői bűncselekmény – amelyek negatívan befolyásolnák az egyébként ismert és elismert Polgárőrség megítélését. Ennek jegyében a Polgárőr Akadémia immáron negyedik szemeszterére – amelyet augusztus 31. és szeptember 4. között tartottak Pilisszentkereszten, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában – elsősorban a megyei szövetségek és a nagyvárosok polgárőr egyesületei felügyelő és ellenőrzési bizottsága vezetőit, tagjait várták az OPSZ Felügyelő Bizottsága tagjai mellett.

A Polgárőrség legmagasabb szintű egyhetes képzésének akkor még 24 – később 26 tagúra bővült – résztvevőit, akik az ország minden részéről érkeztek – Csóra György, az OPSZ oktatási elnökhelyettese köszöntötte, majd Prof. Dr. Besenyei Lajos, a Polgárőr Akadémia elnöke nyitotta meg a speciális szemesztert, hangsúlyozva e képzés különös jelentőségét. Dr. Major Róbert r. alezredes, tanszékvezető szólt arról: a speciális tagozat számára úgy alakították át a képzés „menetrendjét”, hogy az elsősorban szakmai ismereteit bővítse a jelenlévőknek.

Előadók egy csoportja a negyedik Polgárőr AkadémiánAmi azt jelenti, hogy némileg rövidebb áttekintést kaptak a „hallgatók” a Polgárőrséggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, ugyanakkor sokkal hosszabb előadások hangzottak el – a bűnmegelőzés és a kommunikációs tréning kárára is – Prof. Dr. Sárközy Tamástól az egyesületek jogállásáról, az ide vonatkozó törvényekről, az egyesületi alapszabály elkészítésének szabályairól. És főként Baracskainé dr. Boór Judittól, aki az egyesületek gazdálkodásának rejtelmeibe, ennek ellenőrzési metódusaiba avatta be hallgatóságát. Dr. Christián László tanszékvezető egyetemi docens, a Polgárőr Akadémia igazgatója „A rendészet rendszere, aktuális trendek, tendenciák nemzetközi kitekintéssel” című nagyszabású előadására csütörtökön került sor. Rövidítette előadását dr. Tihanyi Miklós a Rendőrségről és ezzel összefüggésben a büntetőjogról, miként dr. Kovács Sándor is a Rendészetről – ezen belül az önkormányzati és közösségi rendészetről, a magánbiztonsági cégekről – szóló előadását is. Amelyekről a szemeszter utolsó napján rövid konzultációt tarthattak a résztvevők dr. Kovács Sándorral és dr. Tihanyi Miklóssal, majd érkezett dr. Major Róbert, hóna alatt a vizsgakérdéseket tartalmazó tesztlapokkal. A kurzus résztvevőinek nem volt hiábavaló végigülni az órákat, amit mi sem bizonyít jobban: ketten Kiválóan Megfelelt, míg a többiek Megfelelt eredménnyel végezték el a speciális szemesztert.

A Tanúsítványok átadására megérkezett dr. Túrós András, az OPSZ elnöke Markos György, az OPSZ külkapcsolati elnökhelyettese társaságában. Csóra György rövid köszöntője után az OPSZ elnöke azt emelte ki záróbeszédében: öröm számunkra, hogy immár a negyedik kurzus hallgatóiknak adhatjuk át az eredményes végzést tanúsító okiratot. Speciális volt ez a szemeszter, amit az indokol: a jövőben szeretnénk még nagyobb hangsúlyt adni a felügyeletnek, az ellenőrzésnek. Nem fordulhat elő még egyszer olyan kirívó eset, mint a szolnoki, ahol éveken át tudott visszaélni az egyesületi vezető a tagság bizalmával, jelentős mértékben megkárosítva az egyesületet, s tettével óriási erkölcsi kárt okozni a Polgárőrség egészének. Ti, akik most átvehetitek Tanúsítványitokat, tagjai lesztek az OPSZ elitjének, merthogy a Polgárőr Akadémiát végzettek – bármennyire sokan nem is szeretik ezt a kitételt – a Polgárőrség élcsapatához tartoztok! Szeretnénk ezt a „csapatot” minél több önkéntes bűnmegelőzővel bővíteni, ennek érdekében már szervezzük a következő kurzust, emellett úgy tervezzük: 2016-ban legalább 4-5 szemeszteren minimum 150 polgárőr kívánunk akadémiai ismeretekkel felvértezni. E gondolatok jegyében gratulálok a most végzetteknek, s kívánok eredményes munkát egyesületetekben, megyei szövetségetekben.

A Tanúsítványokat dr. Túrós András, dr. Major Róbert és Csóra György adták át, majd elkészült a végzettekkel közös fotó, s a szemeszter közös ebéddel zárult.

A vizsgát követő percekben – amíg a tesztlapok értékelése tartott – szólaltattuk meg az „osztálybizalmit” és egy jogászt, mindkettejüktől azt kérdezve: miként értékelik az itt eltöltött napokat, mit adott nekik ez a szemeszter.

Klima János, a Sárospataki Polgárőr Egyesület vezetője, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség FB tagja, osztálybizalmi:
Örülök annak, hogy bár az ország több tájáról érkeztünk, már az első nap után egyfajta családot alkottunk. Gyorsan megindultak ugyanis az igen hasznos „tapasztalatcserék”, s bár korábban sokszor „elmentünk egymás mellett”, most sok hasznos gyakorlati tudnivalót kaptunk egymástól is. Arról már nem is beszélve: kiváló és neves előadóktól kaptunk remek muníciót. Ami számomra nagy meglepetés volt: előadóink nagyon sokat tudtak a Polgárőrségről, részletekbe menően ismerték tevékenységünknek. Az itt szerzett ismeretekkel felvérteződve szűkebb pátriánkban is sokkal eredményesebben végezhetjük majd felügyeleti, ellenőrzési tevékenységünket. Biztos vagyok benne, az itt szerzett barátságok is kamatozni fognak abban: a jövőben sokszor fogjuk egymást keresni, megosztani gondjainkat, tapasztalatainkat, aminek köszönhetően tovább fejlődhet ismert és elismert mozgalmunk.

Dr. Szilák Mihály, a Tolna Megyei Polgárőr Szövetség Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának vezetője, a Tolnai PE elnöke:
Nagyon megérte jogászként részt vennem ezen a szemeszteren. Országszerte ismert és elismert előadóink voltak, akik olyan formában adták át ismereteiket, hogy több alkalommal akár az ebédet, vagy a vacsorát is kihagytuk volna az érdekfeszítő percekért. Életkorom okán is nagyon sok képzés, továbbképzés részese voltam, s nem az udvariasság mondatja velem: ilyen hangulatos, lebilincselő, érdekfeszítő előadásokat sehol nem hallottam. Biztos vagyok benne, az itt szerzett ismereteket további munkánk előnyére tudjuk majd hasznosítani. Miután engem a közelmúltban választottak e megyei posztra, mindenképpen szükségem volt korábbi ismereteim bővítésére. S az előadások mellett az egymástól szerzett tapasztalatok, ismeretek is mindannyiunk hasznára válhatnak. Öröm, hogy részese lehettem ennek a kurzusnak!

Tóth Zoltán
Fotó: Sebestyén Jenő

Az eseményen készült fotók megtekinthetők itt, illetve a Fotóalbumban
Az eseményen készült fotók megtekinthetők itt, illetve a Fotóalbumban