Polgárőr Akadémia 5. négy napba sűrítve (+ fotók)

2015. október 24. 19:15
Polgárőr Akadémia 5. négy napba sűrítve (+ fotók)
Nemzeti ünnepünk, október 23-a miatt négy napba sűrítve kapták meg a „tananyagot” Pilisszentkereszten, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában az ötödik Polgárőr Akadémia hallgatói. Az október 19-e és 22-e között zajlott szemeszteren 28 önkéntes bűnmegelőző vett részt.

A tervezett 30 fős létszám két polgárőr betegség miatt lett kevesebb. Mint megtudtuk, a szokásoknak megfelelően Csóra György, az Országos Polgárőr Szövetség oktatási elnökhelyettese nyitotta meg a szemesztert, majd Zámbó Péter, az OPSZ szakmai alelnöke tartott történeti áttekintést a Polgárőrségről. Ezt követően – ha minden nap hosszabban is – a megszokott tartalmas és nívós előadások hangzottak el olyan kiválóságok szájából, mint Prof. Dr. Sárközy Tamás jogászprofesszor, tanszékvezető egyetemi tanár, Baracskainé dr. Boór Judit közgazdász, okleveles könyvvizsgáló. A bűnmegelőzési és kommunikációs tréning dr. Molnár Katalin főiskolai docens, nyelvész, kommunikációs trénernek köszönhetően ismét remek csapattá kovácsolta az ország minden részéből a tanfolyamra érkezetteket. Újdonság volt ugyanakkor, hogy Lőrincz Kornél r. százados, az Országos Rendőr-főkapitányság munkatársa tolmácsolásában az Ifjú Polgárőr Tagozat is terítékre került e szemeszteren.

Konzultációval egybekötött, csaknem öt órás foglalkozást tartott a Rendészetről dr. Christián László egyetemi docens, a Polgárőr Akadémia igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar tanszékvezető helyettese, majd dr. Tihanyi Miklós a Rendőrségről, és a büntetőjogi – a polgárőrök számára szükséges – ismeretekről, dr. Kovács Sándor pedig az önkormányzati és közösségi rendészetről, a rendészeti feladatokat ellátókról adott körképet, konzultációval fűszerezve, ahol a hallgatók tehették fel e témakörben kérdéseiket.

Amikor október 22-én déltájban Pilisszentkeresztre érkeztünk, még javában tartott a konzultáció, az ebédet követően pedig megérkezett dr. Major Róbert r. ezredes, a NKE Közbiztonsági Tanszékének vezetője a tesztlapokkal, s nyomban el is kezdődött az írásbeli vizsga. A gyors kiértékelés során kiderült: a négy napos kurzus valamennyi résztvevője megfelelt a követelményeknek, így következhettek az ünnepi pillanatok: a Tanúsítványok átvétele.

Csóra György, az OPSZ oktatási elnökhelyettese dr. Túrós András, az OPSZ elnöke nevében köszönte meg azt, hogy 28-an ismét vállalták az ezúttal négy napos távollétet a családtól annak érdekében, hogy még nagyobb elméleti ismeretekkel felvértezetten lássák el a jövőben önként vállalt szolgálatukat. Azt kérte: adják tovább az itt szerzett ismereteket polgárőr társaiknak a képzések, továbbképzések alkalmával. A NKE Rendészettudományi Kar dékánja, dr. Boda József r. vezérőrnagy köszönetét és jókívánságait is tolmácsolta dr. Major Róbert, aki azt emelte ki: az estébe nyúló előadások ellenére igen fegyelmezett, érdeklődő „hallgatókat” ismert meg az ötödik szemeszter résztvevőiben. E gondolatok jegyében adták át a résztvevőknek a sikeres vizsgát igazoló Tanúsítványokat.

Az ebédidő alatti röpke szünetben kértünk véleményt két hallgatótól, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszaföldvárról érkezett Kecse Lászlótól és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei polgárőr vezetőtől, Urbán Józseftől – aki nem mellesleg az osztálybizalmi feladatkörét is ellátta, s ilyen „funkciójából” adódóan köszönte meg a hallgatótársak nevében is a lehetőséget, hogy részesei lehettek e szemeszternek –, miként értékelik az itt eltöltött napokat?

Kecse László: Negyon megérte itt lenni
Kecse László: Nagyon megérte itt lenni
További képek a Fotóalbumban

Kecse László: - Úgy gondolom, nagyon megérte – még annak ellenére is, hogy feszített volt a tempó, hogy egy nappal kevesebb idő állt rendelkezésünkre – eljönni Pilisszentkeresztre. Egykor rendőrként több képzésen, továbbképzésen vettem részt, állíthatom: ez mindegyiket felülmúlta. Rendkívül felkészült előadóink voltak, akiken látszott: nem csak „lezavarják” az adott óraszámot, de felkészültek, s közérthetően fogalmaztak. Lehetőségünk volt kérdezni, konzultálni, a mindennapi élethez „igazítani” az általuk elmondottakat. És persze tapasztalatokkal is gazdagodtunk, hiszen az ország szinte minden részéből voltak itt polgárőr társak, akikkel a beszélgetések felmérhetetlenül sokat adtak!

Urbán József: akik itt voltunk, sokkal „gazdagabban” térünk haza
Urbán József: akik itt voltunk, sokkal „gazdagabban” térünk haza
További képek a Fotóalbumban

Urbán József: - Kecse Laci minden mondatával egyetértek, magam is rendőr voltam, megerősíthetem tehát az elhangzottakat. Annyit tennék még hozzá: bár nem ritkán valósan hosszúak voltak a napok, ám egyetlen zokszó sem hangzott el senki részéről ezért. Ehhez hozzájárult az is, hogy a bűnmegelőzési kommunikációs tréning – ahol csoportokban oldottuk meg a feladatokat – olyan remekül összekovácsolta a csapatot, hogy ez nem is lehetett másként! Biztos vagyok benne: akik itt voltunk, sokkal „gazdagabban” térünk haza, s ha az itt szerzett elméleti ismeretekkel jól sáfárkodunk majd, még erősebbé, elismertebbé tehetjük a Polgárőrséget szerte az országban.

Kép és szöveg: Tóth Zoltán