Polgárőrök a tanévkezdés biztonságáért

2012. augusztus 28. 21:46
Polgárőrök a tanévkezdés biztonságáért
A tanévkezdés biztonsága érdekében meghirdetett akció során a polgárőrök önállóan is és a rendőrség állományával is szoros együttműködésben, elsősorban bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladatok végrehajtásában vesznek részt.
 
 
Az OPSZ elnöksége az eddigi gyakorlatnak megfelelően ez évben is meghirdeti a „POLGÁRŐRÖK A TANÉVKEZDÉS BIZTONSÁGÁÉRT” akciót a 2012. augusztus 30-tól október 15-ig tartó időszakra.
A „POLGÁRŐRÖK A TANÉVKEZDÉS BIZTONSÁGÁÉRT” akció kiemelt céljai:
1. az óvodák és iskolák környékén a gyermekbalesetek megelőzése,
2. a gyermekek sérelmére irányuló jogsértő cselekmények (kábítószer, alkohol, dohány, és pornográf termékek terjesztése, pedofília és egyéb, erőszakos jellegű események) megakadályozása,
3. nyújtsanak segítséget a gyermekekre veszélyt jelentő személyek távoltartásához, a jogsértő magatartásokról adjanak jelzést az illetékes hatóságoknak és az oktatási intézmények vezetőinek,
4. feladatok és intézkedések összehangolása a rendőrökkel, pedagógusokkal és a Szülői Munkaközösség képviselőivel, valamint a szülők aktivizálása a tervszerű, megelőzés érdekében,
5. a helyi írott és elektronikus sajtóban az iskola vezetése és az önkormányzat segítségével – a rendőrséggel egyeztetve – rendszeresen adjanak tájékoztatást a bűncselekmények és a közlekedési balesetek megelőzése, az ifjúság védelme érdekében tett tevékenységekről és kezdeményezéseik eredményeiről,
6. az „Egy iskola – egy polgárőr” és az ORFK által kezdeményezett, az „Iskola rendőre” programok összehangolása,
7. a programban résztvevő polgárőrök járjanak élen a tennivalók végrehajtásában és a feladatok megoldásában törekedjenek a felső tagozatos diákok és a szülők bevonására,
8. az akcióban részt vevő polgárőrök feladataik végrehajtása során legyenek példamutatóan körültekintőek és fegyelmezettek. Felhívjuk a polgárőrök figyelmét, hogy a feladatok teljesítésénél tartsák be a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény előírásait, különös tekintettel az alábbiakra:
a. a 3. § (1) bekezdése szerint: a polgárőr egyesület alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben valóm közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.
b. a 20 § (4) bekezdése szerint:a jelzőőr nappal jelzőtárcsával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén piros fényt adó lámpával irányítja a forgalmat. Munkáját jól látható és hallható jelzésekkel köteles összehangolni. A jelzőőri tevékenységet végzőnek és jelzéseinek a
megállási látótávolságból folyamatosan láthatóknak kell lenniük.
c. a 20 § (6) bekezdése szerint: a jelzőőri feladatokat ellátó polgárőr e tevékenysége során láthatósági mellénnyel kiegészített formaruhát visel. A láthatósági mellényen jól láthatóan fel kell tüntetni a „polgárőrség” megjelölést.
A területi szövetségek:
 mozgósítsák a szövetségükhöz tartozó polgárőr egyesületeket az akcióban
való részvételre;
 vegyék fel a kapcsolatot az oktatási intézmények fenntartóival, a
rendőrséggel egyeztetve szervezzenek közös szolgálatokat az általános iskolák, óvodák környékére bűnmegelőzési, közlekedés-biztonsági és baleset-megelőzési célból;
 A jelen körlevél tartalmát tagegyesületeikkel közösen, és/vagy az egyesületeken keresztül ismertessék az akcióban résztvevő együttműködő partnerekkel, valamint a helyi lakossággal a média (sajtó, TV, rádió, internetes honlapok) útján.
 
A tanévkezdés biztonsága érdekében meghirdetett akció bevezetéseként az OPSZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR TANÉVNYITÓ ÉS FELKÉSZÍTŐ KONFERENCIÁT szervez 2012. augusztus 31-én, 11.00 órától, Debrecenben a Hajdú-Bihar megyei Megyeházán. (Külön meghívó

 

kiküldve.)