Tanévnyitó 2014/2015

2014. szeptember 01. 20:05
Tanévnyitó 2014/2015
Szeptembertől a rendőrség a polgárőrséggel együttműködve tovább folytatja a gyermekek biztonságos közlekedése és a bűnmegelőzés terén indított programjait.
Az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság a gyermekek védelmét, a közlekedési nevelő munkában való aktív részvételt évtizedek óta kiemelt feladatának tekinti. A 2008. szeptember 1-jén megkezdett „Az iskola rendőre" program folytatódik a 2014/2015-ös tanévben is. Célja a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, a gyermekek biztonságát veszélyeztető egyéb tényezők felderítése, megszüntetése.

A programban megközelítőleg 2800 oktatási intézményben közel 2200 rendőr vesz részt. Az iskolarendőr a helyi rendőri szerv és az iskola közötti kapcsolattartó, aki szolgálati feladata mellett, sokszor saját szabadidejének terhére végzi ezt a tevékenységet.
A „SuliMoped" programot ebben a tanévben is az ország valamennyi megyéjében és a fővárosban is folytatja a rendőrség. A program 2014. október 1-től kezdődően tantervi órakereten kívül, többnyire e-learning képzés keretében valósul meg, amely összesen 720 8. osztályos általános iskolai diák képzését jelenti. Az eredményes végrehajtás érdekében az ORFK-OBB az előző években beszerzett 30 darab segédmotoros kerékpárt, 20 darab utánfutót, valamint 50 egység személyi védőfelszerelést. Ezt kiegészítve az idei tanévben további 10 darab segédmotoros kerékpár beszerzése várható.
A rendőrség a közlekedésbiztonság mellett több évtizede tevékenykedik az iskolai bűnmegelőzési oktatás területén is.

Lufikat osztanak a rendőrök az első osztályosoknak
Lufikat osztanak a rendőrök az első osztályosoknak Sopronban

A több, mint 20 éve működő D.A.D.A. program az általános iskolás gyerekeket célozza meg, amely olyan bűnmegelőzési tárgyú foglalkozások sorozata, amely a célzott korosztály érdeklődésére számot tartó témákat általuk szimpatikus vagy könnyen elfogadható módszerekkel, eszközökkel közvetít. A most induló tanévben 341 iskola közel 30 ezer diákja vesz részt a programban, akiket 164 oktató tanít majd a biztonságos életvitelre.
A középiskolai tematikus program az ELLEN-SZER a 2014-15-ös tanévtől felfrissül, mind módszertanában, mind témaköreiben. A tizenéves korosztály igényinek kiszolgálására - korszerű kompetencia alapú pedagógiai módszerek felhasználásával - a biztonságos internetezés és az új típusú pszichoaktív anyagok veszélyei kerülnek előtérbe. Az ELLEN-SZERT ebben a tanévben több, mint 5 ezer fiatal tanulja 39 rendőroktató segítségével.
2013. év szeptemberétől elindult az „iskolai bűnmegelőzési tanácsadói hálózat".
A bűnmegelőzési tanácsadók feladata a szakiskolába vagy szakközépiskolába járó fiatalok bűncselekményekkel szembeni fokozott védelme mind elkövetői, mind sértetti oldalon, kiemelt figyelemmel az internet veszélyeire, a családon belüli erőszakra, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre, valamint a közlekedésbiztonságra.
Az elmúlt tanévben az ország közel 200 középfokú oktatási intézményében 100 szakember volt jelen. Munkájuk eredményeként több, mint 124 ezer diák kapott lehetőséget, hogy közvetlenül részt vehessen a rendőrség legújabb ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési szolgáltatásában. Mind a tankerületek, mind az iskolák jó kezdeményezésnek tartják a program elindítását, és pozitívan értékelték a prevenciós tisztek tevékenységét.
Ebben a tanévben további 33 bűnmegelőzési tanácsadó képzését tervezi a rendőrség.

Az Országos Polgárőr Szövetség az elmúlt évekhez hasonlóan az idei tanévben is meghirdette a „POLGÁRŐRÖK A TANÉVKEZDÉS BIZTONSÁGÁÉRT" akciót a 2014. augusztus 29-tól október 12-ig tartó időszakra. A tanévkezdés biztonsága érdekében meghirdetett akció során a polgárőrök önállóan, vagy a rendőrség állományával is szoros együttműködésben, elsősorban bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladatok végrehajtásában vesznek részt. Az akció kiemelt célja a gyermekbalesetek megelőzése az óvodák és iskolák környékén, valamint a gyermekek sérelmére irányuló jogsértő cselekmények megakadályozása a rendőrség munkatársaival, a pedagógusokkal és a szülői munkaközösségek tagjaival együttműködve. A jogszabályoknak megfelelően a közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében láthatósági mellénnyel kiegészített formaruhában jelzőőri tevékenységet látnak el.
Szeptember hónapban - a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában - ismét kiemelt rendőri jelenlétet biztosít a rendőrség és a polgárőrség azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt. A két szervezet demonstratív jelenléttel kívánja elősegíteni a gyermekek biztonságos közlekedését, fokozott figyelmet fordítva a gépjárművezetők jogkövető magatartására, különösen a kijelölt gyalogos-átkelőhely megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és gyermekülés kötelező használatára.
Az ORFK-OBB közreműködésével rendezett ünnepélyes tanávnyitójára 2014. augusztus 29-én Sopronban, a Gárdonyi Géza Általános Iskolában került sor, ahol dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy, ORFK rendészeti főigazgatója 4 darab kerékpárt ajándékozott az iskola diákjainak.

Zámbó Péter (középen) biztatta a fiatalokat, hogy az egyenruhások barátságosak, és nyugodtan fordulhatnak problémáikkal hozzájuk
Zámbó Péter (középen) biztatta a fiatalokat, hogy az egyenruhások barátságosak, és nyugodtan fordulhatnak problémáikkal hozzájuk

Zámbó Péter az OPSZ alelnöke ismertette a rendőrség és polgárőrség, mint stratégiai partner fontosságát a bűnmegelőzésben. Biztatta a fiatalokat, hogy az egyenruhások barátságosak, és nyugodtan fordulhatnak problémáikkal hozzájuk.

Az ORFK rendészeti főigazgatója informálódott Fodor Tamás polgármesternél a helyi polgárőrség tevékenységéről, aki elismerően szólt a Soproni Polgárőr Egyesület munkájáról és a megnövekedett feladatok elvégzéséhez további támogatást helyezett kilátásba.

Az ünnepélyes megnyitón meghívottként részt vett a GYMS Megyei Polgárőr Szövetség részéről Török László elnökségi tag, valamint Víg József Attila, SPE elnök.

Az ünnepség ideje alatt az iskola környékén a forgalomirányítási feladatokat a rendőrséggel közösen a soproni polgárőrök látták el - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján Erdős Viktória, az Országos Polgárőr Szövetség sajtófőnöke.