Téma volt a Lovas tagozat (+ fotók)

2015. december 07. 10:13
Téma volt a Lovas tagozat (+ fotók)
A lovak rendészeti alkalmazásáról tartott előadást a polgárőrség vonatkozásában Rácz Adrienn az Országos Polgárőr Szövetség Lovas tagozatának elnöke. November 24-én a Vajdahunyad várban megrendezett Bokodi Sándor emléknapon, a „Lótartás jövője” címmel tartottak szakmai konferenciát.

A Lovak Szolgálatban tematikán belül elsőként a rendőrségi alkalmazás történelméről, hagyományairól beszélt Farkas József rendelkezési állományban lévő alezredes, a Készenléti Rendőrség Lovas Alosztályának korábbi parancsnoka. Mint megtudtuk, 130 éves múltra tekint vissza a lovas rendőri szolgálat, amelynek fénykorában 250 rendőr szolgált nyeregben. Számuk 1984-ben csökkent drasztikus mértékben a gépkocsik létszámának növekedésével. Madarász Róbert őrnagy, az alosztály jelenlegi vezetője pedig a jelenről tartott előadást. Mint mondta, a rendőr lovaknak sokféle módon, sokféle körülmények között kell helytállniuk. Határszolgálat, díszelgés a Nemzeti Lovas Díszegység tagjaként, a fővárosi nevezetességek környékén nyáron turisztikai bűnmegelőzési célzattal, stb. Az igény még most is nagy a kihelyezett lovas szolgálat iránt: télen harmincszoros, nyáron kétszázszoros.
Ezt követően dr. Rácz Adrienn a polgárőrség szempontjából beszélt a lovak rendészeti alkalmazásáról. Már előadásának első gondolatával az OPSZ értékeit tükrözve az elnök asszony megjegyezte: az itt megjelentek közös jellemvonása, hogy szeretik a lovat. A jellemes ember ismerve ugyanis, hogy nem sodródik az eseményekkel, hanem alakítja azokat kitűzött céljainak megfelelően. A mai felgyorsult civilizált világban pedig jellemes emberekre van szükség ahhoz, hogy a lovas kultúránkat megőrizzük és fejlesszük, ahogy korábban Bokodi Sándor is tette.
Mint mondta, az önkéntes bűnmegelőzők, a „polgári értékek” őrzői, elkötelezettek amellett, hogy a mindennapokban segítsék a helyi kisközösségeket. A sokarcú polgárőrség zászlajára tűzött olyan célokat és értékeket, amelyek együttesen szükségesek ahhoz, hogy világunk élhető maradjon. Az ifjúság nevelése, a családok, a helyi közösségek erősítése a polgári társadalom legfontosabb célkitűzései közé tartoznak.

Dr. Rácz Adrienn: A lovas tudás mellett elengedhetetlen a polgárőrséget képviselő, nyeregbe pattant önkéntes bűnmegelőzők egységes arculata is
Dr. Rácz Adrien: A lovas tudás mellett elengedhetetlen a polgárőrséget képviselő, nyeregbe pattant önkéntes bűnmegelőzők egységes arculata is
További fényképek a Fotóalbumban

A lovas tagozat megalakulásával kapcsolatban Rácz Adrienn elmondta, az önkéntes bűnmegelőzők közül néhányan már 2000-ben nyeregbe pattantak, de ezek elszigetelt, egyedi példák voltak. 2005 szeptemberében az Országos Polgárőr Szövetség elnökségi ülésén foglalkozott ugyan a lóval megerősített polgárőr szolgálat létrehozásának gondolatával, de újabb két év telt el, amikor is az Országos Rendőr-főkapitányság somogysárdi ménesének felszámolásakor az OPSZ 19 anyakancát és hat szopós csikót kapott. Ezek 13 polgárőr egyesülethez kerültek használatra. Mégis, a lovas szolgálati forma nem felülről, hanem alulról, a tagszervezeti egyesületek szintjéről szerveződve kelt életre. 2007-2008-ban ugyanis már további 23 településen működött valamilyen formában önerőből lovas szolgálatadás.
Végül 2012. április 20-án dr. Túrós András elnök kezdeményezésére az OPSZ elnöksége az egységes elvek szerinti szolgálatadás és a szakmai ismeretek elmélyítése céljából létrehozta a lovas tagozatot. Első találkozóját május 17-én tartotta a tagozat, a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány szervezésében, ahol dr. Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Kincsem - Nemzeti Lovas Program fővédnöke, Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke, valamint az akkori országos rendőrfőkapitány, dr. Hatala József is biztosította támogatásáról az önkéntes lovas bűnmegelőzőket. Mint dr. Rácz Adrienn hangsúlyozta, a rendőrség részéről a támogatás azóta is töretlen, 2013-ban az ORFK-tól 25 millió forintos támogatást kapott az OPSZ a lovas szolgálat fejlesztésére, azóta pedig a Készenléti Rendőrség lovas alosztályának hathatós szakmai segítségére számíthatnak. A szakmai felkészültség ugyanis a lovas polgárőröknél is nélkülözhetetlen követelmény. Emellett elkészült az OPSZ lóval megerősített járőrszolgálatára vonatkozó oktatási rendszerének stratégiája is.
Az eredményeket pedig semmi sem támaszthatná alá jobban, mint a számok. Jelenleg 160 településen 784 polgárőr lovas 613 lóval lát el rendszeresen lovas szolgálatot a polgárőrség kötelékében! Tavaly a lovas szolgálat az országos éves 7.242.886 óra polgárőr szolgálatból 53.543 órát tett ki.
Amint azt a tagozat elnöke kiemelte, a lovas tudás mellett elengedhetetlen a polgárőrséget képviselő, nyeregbe pattant önkéntes bűnmegelőzők egységes arculata is. A bűnmegelőzési hatás ugyanis csak úgy érvényesülhet, ha az emberek meg tudják különböztetni a polgárőr lovasokat a többi szabadidő lovastól.
A lovas szolgálat előnyeiről beszélve Rácz Adrienn kiemelte, lóhátról a polgárőrök többet tapasztalnak, mint a területet gyalogosan vagy gépjárművel bejáró társaik. Mivel helyzetüknél fogva magasabbról, jóval messzebbre ellátnak, illetve belátnak magasabb sövények, kerítések fölött is, könnyebben észlelik az anomáliákat (pl. betörés nyomait az ingatlanon, avagy magatehetetlen embert az udvaron, stb…) Emellett a nehéz időjárási és terepviszonyok esetén is alkalmazhatóak. A lovas polgárőr szolgálat elsődlegesen a külterületek (pl.: tanyás részek, üdülőterületek, hétvégi házak, gyümölcsösök, mezőgazdasági területek, állattartó telepek, erdők, természetes vizek, vízügyi létesítmények, stb.) vagyonvédelme érdekében alkalmazható a bűnmegelőzési tevékenység speciális formájaként, kiegészítve a gépkocsis járőrszolgálatot.
A lovas szolgálat társadalmi hatásai kapcsán az elnök asszony elmondta: a ló jó közvetítő közeg a lakossággal való kapcsolat erősítésére, mivel az emberek nagy része vonzódik a nemzeti hagyományaink jelképévé vált nemes állathoz. A lovas hagyományok ápolása mellett pedig a lovaglás napjaink egyik kedvelt sportja is. Emellett a polgárőrség arculatának kialakításában is fontos szerephez jut, mivel a lovas polgárőrök megjelenésükben impozánsak, figyelemfelkeltők. Emiatt állandó résztvevői a különböző tömegrendezvényeknek, falunapoknak, búcsúknak, szüreti felvonulásoknak, sport- és kulturális rendezvényeknek. Szerepet kapnak a gyermek- és ifjúságvédelem területén: az önkormányzatokkal és az iskolafenntartókkal együttműködve a lovas szolgálattal megerősített polgárőr egyesületek bekapcsolódnak a lovaglás népszerűsítésébe a fiatalok körében. A lovakkal történő együttélés és munka helyes irányba tereli a fiatalok gondolkodását, segít a felelősségérzet és az egymásra figyelés kialakításában, a fegyelmezettség elfogadásában. Mindezek által jelentős hatással van az ifjúság szocializálódására, amely áttételesen eredményeket hozhat az iskolai bűnmegelőzési nevelőmunkában is, pl. a fiatalkori alkohol vagy kábítószer fogyasztás megelőzésében. Mindezek pedig a polgárőrség kedvező társadalmi megítélését is erősítik.

Írás: Ferentzi Tünde, fotó: Sebestyén Jenő