Tisztújító küldöttközgyűlés a Polgárőrségnél (+ fotók)

2015. november 29. 10:30
Tisztújító küldöttközgyűlés a Polgárőrségnél (+ fotók)

Az Országos Polgárőr Szövetség november 28-án a Rendőrség Igazgatási Központjának Auditóriumában rendezte előrehozott tisztújító és Alapszabályt módosító küldöttközgyűlését. A kétezer egyesületben tevékenykedő 52 ezer polgárőr 2012. és 2016. közötti kiemelkedő tevékenységével, bűnmegelőzési munkájával járult hozzá Magyarország kiegyensúlyozott közbiztonságához.

Mint dr. Túrós András, az OPSZ elnöke az elmúlt időszak munkájának értékelésében megállapította: 2012. és 2016. között a Polgárőrség fejlődése csúcsára ért. Ezt a társadalmi megítélés és megbecsülés fémjelzi leginkább. A korábbi húsz évben nem volt olyan változás, fejlődés az önkéntes bűnmegelőzők civil szervezetében, mint ebben a négy évben, s ez a fejlődés a Polgárőrség minden területét érintette. Új jogi környezetben, új stratégiai partnerekkel, új polgárőr igazolvány bevezetésével, új formaruhával, az oktatás, képzés megreformálásával – ezek sorában különösen a Polgárőr Akadémia bevezetésével –, új szakmai programok sorával vált lehetővé ez a jelentős fejlődés.
Ezek a jelentős változások két tényezőre vezethetők vissza – hangoztatta az elnök. Részben az 52 ezer polgárőr felelősségteljes önkéntes munkájára, valamint Magyarország kormánya, a Belügyminisztérium és a Rendőrség kiemelt támogatására. Az elmúlt négy év alatt – amit a Polgárőrség Aranykorának nevezett dr. Túrós András, – a kormány 4 milliárd 12 millió forinttal támogatta a Polgárőrség munkáját, emellett pályázati forrásból 570 új járőrautót vehettek át az egyesületek. Az Országos Rendőr-főkapitányság 920 kerékpárral, 51 robogóval, illetve a lovas polgárőrök formaruhájára és üzemanyag kártyák beszerzésére 35 millió forinttal segítette az önkéntes bűnmegelőzők tevékenységét.Dr. Túrós András, az OPSZ újra megválasztott elnöke mond köszönetet a küldötteknek
A Polgárőrség mindennapos munkájával jelentős mértékben járult hozzá a kiegyensúlyozott közbiztonsághoz. Új típusú és tartalmú szakmai programjaik – a 250x100 Polgárőr Bűnmegelőzési Mintaprogram, a Külterületek biztonsága, az idősek védelme, a lakásbetörések megelőzése és a SZEM mozgalom újjáélesztése – nem csak a hazánkban, de határainkon túl is elismerést váltott ki.
Az elmúlt években a bűnmegelőzés mellett hősiesen álltak helyt a migrációval érintett déli országrészben az önkéntes bűnmegelőzők, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a katasztrófahelyzetekben és az évszázad árvize megfékezésénél is. A Polgárőrség ily módon az ország polihisztora lett – mondotta befejezésül dr. Túrós András.

Akinek tájékoztatóját követően Török Barnabás, a Felügyelő Bizottságának elnöke szólt négy éves tevékenységükről, kiemelve: az OPSZ-nél a gazdálkodás jogszerű volt. Cseh István, az Etikai Bizottság elnöke a négy év alatt beérkezett 246 bejelentésről elmondta: döntő többségük feltételezéseken, hallomásokon alapult. Természetesen minden évben volt eljárás alá vont polgárőr, ám a döntő többség elkötelezetten és fegyelmezetten végezte munkáját.
A beszámolók elhangzása után előrehozott tisztújításra került sor. A jelenlévő 154 küldött egyhangúan biztosította bizalmáról és öt évre az OPSZ elnökének választotta ismét dr. Túrós Andrást. Egy ellenszavazat mellett választották meg a küldöttek a 19 megye és Budapest képviselőit elnökségi tagoknak. Egyhangú szavazattal lett ismét a FB elnöke Török Barnabás, helyettese pedig Gyarmati Sándor. A bizottság kilenc tagját egy ellenszavazat mellett választották meg. Az Etikai Bizottság elnöke is egyhangúan kapott bizalmat, míg helyettesének egy tartózkodás mellett választották dr. Hegedűs Györgyöt. A hét bizottsági tag egy ellenszavazat és egy tartózkodás mellett kapott bizalmat.

Küldöttek egy csoportja figyeli az OPSZ elnökének beszámolójátE választásokat követően dr. Túrós András lépett a mikrofonhoz, megköszönve a küldöttek teljes körű bizalmát. Elmondta: gondolkodott azon, hogy a csúcson hagyja abba, ám a 18 megyei elnök felkérése döntő volt abban, hogy ismét jelöltesse magát. „Az egységnek meg kell maradnia, deviáns megnyilatkozásoknak nincs helye a Polgárőrségen belül!” – hangoztatta, s azt is kiemelte: az Ifjú Polgárőr Tagozatnak 2016-ban „be kell robbannia” a köztudatba, minél több 14-18 éves fiatalt kell sorainkba integrálni! Emiatt is kevesebb programot hirdetünk majd meg.
Rövid köszönő beszéde után tett javaslatot – az Alapszabály értelmében – a megválasztandó tisztségviselők körére. Általános és oktatási elnökhelyettesnek Csóra Györgyöt – egyhangúan fogadták a küldöttek a javaslatot –, gazdasági-pénzügyi helyettesnek dr. Fekecs Dénest – egy tartózkodás mellett fogadták el –, külkapcsolati elnökhelyettesnek Markos Györgyöt – két tartózkodás mellett –, önkormányzati elnökhelyettesnek Tóth Attila Sándort – egyhangúan – és igazgatási elnökhelyettesnek dr. Barnucz Szilviát – egyhangúan – választották meg a küldöttek. Szakmai alelnökként Zámbó Péter, katasztrófavédelmi alelnökként Kardos Pál, ifjúsági, sport és karitatív alelnökként Horváth Róbert egyhangú szavazatot kapott, míg közlekedési alelnök Pausz Ferenc egy tartózkodás, környezetvédelmi alelnök Kolozsi József egy nem szavazat és három tartózkodás mellett lett. Végül az OPSZ Jelölő és Választási Bizottságának elnöke Somogyi János lett, helyettesének dr. Hegedűs Györgyöt választották, s a 20 tag is megkapta a szükséges szavazatokat.

Normaszöveg javaslat került a küldöttek elé, a korábbi Alapszabályt ugyanis a Polgári Törvénykönyv szabályainak megfelelően kellett átdolgozni – emelte ki a következő, Alapszabályt módosító napirend előterjesztője, dr. Soós László, az OPSZ jogásza. A módosított Alapszabályt jó szívvel és tisztességgel javasolta a küldötteknek elfogadásra. Akik közül ketten módosító javaslattal éltek. Pető Ernő /Budapest/ a 139. pontnál hiányolta, hogy a bejelentési kötelezettségnél kimaradtak a szakmai tagozatok és munkabizottságok vezetői. Dézsi János /Veszprém/ nem értett egyet azzal, ahogy a küldöttek száma egy-egy megyében kialakult, hiszen a polgárőrök és egyesületek száma állandóan változik. Azt is javasolta: miután a kitüntetések körét a küldöttközgyűlés hagyja jóvá, ne nevesítsék azt az Alapszabályban, hiszen bármikor jöhet újfajta elismerés. A jelenlévő küldöttek Pető Ernő javaslatát egyhangúan elfogadták, míg Dézsi János mindkét javaslatát elvetették. Végül a módosított Alapszabályt öt tartózkodás és 149 igen arányban fogadták el.
Kuris István polgárőr veszi át az Életmentő Emlékérmet dr. Túrós AndrástólA küldöttközgyűlés elismerések átadásával folytatódott. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter a migrációs helyzet kezelésében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Belügyminiszteri Dicséretben és tárgyjutalomban részesítette Batiz Istvánt, a Csongrád Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének elnökét. 70. születésnapja alkalmából Belügyminiszteri Dicséretet és tárgyjutalmat, valamint az OPSZ elnökének jutalmát vehette át dr. Hegedűs György /Budapest/.
A Polgárőrség legmagasabb kitüntetését, a Kopácsi Sándor Érdemrendet vehette át Prof. Dr. Besenyei Lajos, az OPSZ Tudományos Tanácsának elnöke.
Az OPSZ Elnöksége Életmentő Emlékérmet adományozott Kuris István polgárőrnek /Szekszárd/, aki egy idős házaspárra lett figyelmes, amelynek férfi tagja epilepsziás rohamot kapott. Haladéktalanul az idős párhoz rohant, s miközben értesítette a mentőket, stabil helyzetbe fektette az idős férfit, biztosítva a légutakat. A mentőtiszt szerint szakszerű segítségével megmentette az idős ember életét.
Az OPSZ elnöke a Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozatával tüntette ki a korábbi elnökségi tagokat, Kiss Viktóriát /Vas/, Pető Ernőt /Budapest/, dr. Bíró Gyulát /Hajdú-Bihar/ és Tóth Tibor Endrét /Baranya/. Az OPSZ elnökének Dicséretét és tárgyjutalmát vehette át Török Iván, a Söjtöri PE elnöke. Az elismeréseket dr. Túrós András adta át.

Az OPSZ küldöttközgyűlése a levezető elnök Markos György zárszavával ért véget.

Tóth Zoltán
Fotó: Sebestyén Jenő

Az eseményen készült fényképek megnézhetők itt,
illetve a Fotóalbumban
 
Az eseményen készült fényképek megnézhetők itt, illetve a Fotóalbumban