Az OPSZ Küldöttgyűlése

A Küldöttgyűlés az OPSZ legfőbb döntéshozó szerve, amelynek tagjai:

a) az OPSZ elnöke
b) a köztestületté alakult OPSZ alapító tagjának tekintett, megyei polgárőr szövetségek elnökei (megyei polgárőr szövetségenként egy-egy fő) összesen 20 fő
c) a polgárőr egyesületek képviseletében

 • a fővárosból 10 fő
 • Baranya megyéből 8 fő
 • Bács-Kiskun megyéből 10 fő
 • Békés megyéből 8 fő
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből 14 fő
 • Csongrád megyéből 8 fő
 • Fejér megyéből 8 fő
 • Győr-Moson-Sopron megyéből 8 fő
 • Hajdú-Bihar megyéből 10 fő
 • Heves megyéből 8 fő
 • Jász-Nagykun-Szolnok megyéből 8 fő
 • Komárom-Esztergom megyéből 8 fő
 • Nógrád megyéből 8 fő
 • Pest megyéből 14 fő
 • Somogy megyéből 8 fő
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 14 fő
 • Tolna megyéből 8 fő
 • Vas megyéből 8 fő
 • Veszprém megyéből 8 fő
 • Zala megyéből 8 fő

Küldöttek összesen (az OPSZ elnökével és a 20 szövetségi elnökkel együtt) 205 fő.


A KÜLDÖTTGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
OPSZ ALAPSZABÁLY 45. pontja

A Küldöttgyűlés valamennyi tagja (ASz. 43. pont) küldöttgyűlési képviselő.
Az OPSZ Küldöttgyűlésén képviselő csak polgárőrként [ASz. 32. pont] tevékenykedő, polgárőr egyesületi tag lehet [Pőtv. 8. § (5) bekezdés, Pőtv. 10. § (3) bekezdés].
A küldöttgyűlési képviselő:
a) egy, át nem ruházható mandátummal és egy szavazattal rendelkezik az OPSZ Küldöttgyűlésén
b) tanácskozási joggal rendelkezik, és felszólalással, vélemény-nyilvánítással részt vehet aKüldöttgyűlés munkájában
c) megkapja (elektronikus úton) a Küldöttgyűlés előterjesztéseit, határozatait
d) írásban kérdést, észrevételt, javaslatot tehet az OPSZ Elnökségéhez, az OPSZ bizottságaihoz.


A KÜLDÖTTGYŰLÉS KIZÁRÓLAGOS HATÁSKÖRE
OPSZ ALAPSZABÁLY 49. pontja

A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a Ptk. 3:74. §-ában foglalt hatáskörök és különösen a Pőtv. 8. § (6) bekezdés a-e) pontjaiban foglaltaknak megfelelően

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása
b) az OPSZ elnökének, elnökhelyetteseinek és alelnökeinek megválasztása és visszahívása
c) az OPSZ elnökségi tagjainak megválasztása és visszahívása
d) az OPSZ Felügyelő Bizottsága elnökének, elnökhelyettesének és tagjainak megválasztása és visszahívása
e) az OPSZ Etikai Bizottsága elnökének, elnökhelyettesének és tagjainak megválasztása és visszahívása
f) a Jelölő és Választási Bizottság elnökének, elnökhelyettesének és tagjainak megválasztása és visszahívása
g) az OPSZ könyvvizsgálójának megválasztása, illetve felmentése
h) az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a tárgyévi pénzügyi és szakmai terv elfogadása
i) az OPSZ közép és hosszú távú stratégiai célkitűzéseinek megállapítása és módosítása
j) az OPSZ Elnöksége éves beszámolójának elfogadása
k) az OPSZ éves működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolójának, valamint annak közhasznúsági mellékletének elfogadása
l) a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása
m) az Etikai Bizottság éves beszámolójának elfogadása
n) a tagdíjfizetés elveinek és a tagdíj mértékének megállapítása
o) az „OPSZ tiszteletbeli elnöke” cím adományozása és a cím visszavonása
p) Küldöttgyűlési képviselő kizárása a Küldöttgyűlés tagjai közül
q) bármely egyéb olyan kérdés, amelyben a döntést a Küldöttgyűlés magához vonja.


OPSZ ALAPSZABÁLY 48. pontja
Az OPSZ küldöttgyűlési képviselők részére a megbízólevelet (mandátumot) a megyei polgárőr szövetség elnöke az OPSZ küldöttgyűlési képviselőt választó megyei közgyűlés határozata alapján állítja ki.
KÖRLEVÉL az OPSZ 2016. évi beszámoló küldöttgyűlésére
MEGBÍZÓLEVÉL az OPSZ küldöttgyűléseire.