Cigánygrundot avattak

2015. szeptember 30. 13:34
Cigánygrundot avattak
Meghívás érkezett szeptember 5.-ére dr. Túrós András, az OPSZ elnöke részére a Kiskunhalasi Önvédelmi és Bűnmegelőző Polgárőr Egyesülettől. Amelyben arra invitálták az elnököt: vegyen részt a cigány fiatalok szabadidejének hasznos és célszerű eltöltése érdekében a polgárőrök által a Polgár és Sáros utcák kereszteződésénél kialakított Cigány Grund átadásán. Ahol a fiatalok focizhatnak, tollaslabdázhatnak, s sok egyéb sporttevékenységet folytathatnak.

Szakadt az eső, amikor halason, a Sóstó Csárda parkolójában dr. Fekecs Dénessel, a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség elnökével, Pente Jánossal, a halasi polgárőrök új elnökével és Juhász László elnökhelyettessel – korábbi elnökkel – találkoztunk. Mi sem természetesebb: az időjárás átírta a programot. Így először a Kiskunhalasi Tiszti Klubba vezetett utunk, ahol már várt ránk Fülöp Róbert, a város polgármestere, Szűcs Csaba alpolgármester, Kolompár László, a Kiskunhalas Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Tartott Zsolt r. őrnagy, a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője és több önkéntes bűnmegelőző. A kötetlen beszélgetés kapcsán szóba került: a 34 tagot számláló – mellettük már 17 Ifjú Polgárőrrel bíró – egyesület a közelmúltban elnökváltáson esett át. Ám, mert a bírósági bejegyzés hosszadalmas, egyelőre a régi és az új elnök is együttműködik a különböző feladatok megoldásában.

Dr. Túrós András és dr. Fekecs Dénes kötetlen beszélgetésen a kiskunhalasi polgárőrökkel
 Dr. Túrós András és dr. Fekecs Dénes (balról) kötetlen beszélgetésen tájékozódik a kiskunhalasi polgárőrök gondjaival

Megtudtuk: Kiskunhalast is „elérte” a migránshullám, az egykori határőr laktanyában helyezik el őket, míg a rendőrkapitányság udvarán folyik a regisztráció. A laktanya őrzésében naponta három önkéntes bűnmegelőző segíti a rendőrök munkáját. Emellett az iskolák előtt teljesítenek reggel és délután a gyermekek balesetmentes közlekedését segítő szolgálatot, s rendszeresen járőröznek a külterületeken, hol közösen a rendőrökkel, hol önállóan. Hogy mikor és hogyan, az a keddenkénti koordinációs értekezleten dől el, ahol a rendőrök és polgárőrök mellett jelen vannak a mezőőrök, vadőrök, közterület felügyelők is. Ennek is köszönhetően nem romlott a közbiztonság, ám a működési feltételek – elsősorban az anyagiak – bizonyos hiánya gátat szab magasabb szintű tevékenységüknek. Miután csak 15 láthatósági mellényük van, ezt egymás között cserélgetik, hogy szolgálatba ebben járjanak. Egyetlen gépkocsijukra is nagyon sokat kell költeni, hogy üzemképes állapotban legyen több mint 20 éves járőrautójuk. S hovatovább már üzemanyagra sincs pénzük.

Ez utóbbi gondokra reagálva Fülöp Róbert polgármester elmondta: központi forrás kiegészítést kértek annak érdekében is, hogy a polgárőrség elengedhetetlen tevékenységét támogatni tudják. Kiemelt figyelmet kap a Polgárőrség az önkormányzattól, örömmel vettük a fiatalok bekapcsolódását is. A Rendőrségre háruló többletfeladatok is igénylik a polgárőrök nagyobb jelenlétét.

Dr. Túrós András a Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ifjú Polgárőreivel
Dr. Túrós András és dr. Fekecs Dénes (hátul), valamint az önkormányzat és a Polgárőr Egyesület vezetői a Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ifjú Polgárőreivel

Mintha egy színdarabot rendezett volna az élet: ekkor érkeztek meg a Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ifjú Polgárőrei Papp Gyula főigazgató és tanártársai kíséretében. Így azután dr. Túrós András nekik is célozva válaszolt az elhangzottakra, ismertetve a százhalombattai Ifjú Polgárőr Tagozat zászlóbontását, s azt: elképzeléseik szerint az év végére már négyezer fiatallal számolhat e tagozat, amelyben elsősorban a rendészeti képzést folytató középiskolák – mint a halasi is – hallgatóira, de természetesen a rendvédelem iránt érdeklődő minden fiatalra számítanak. Akiknek hazafias és honvédelmi nevelését tűzte zászlajára az OPSZ. Bejelentette azt is: az Országos Rendőr-főkapitányság vezetése felvállalta, hogy polgárőr vezetők bevonásával segítik az Ifjú Polgárőrök képzését. A fiataloktól pedig azt várjuk: modern informatikai tudásukkal, karitatív tevékenységükkel is segítsék az egyesületek munkáját. A Kormány és a Belügyminisztérium is áldoz erre, ezért is szeretnénk, ha ez is a Polgárőrség egy sikertörténete lenne. Miután Kiskunhalas ebben élen járhat, várom a fiatalokat Százhalombattára, az ünnepélyes fogadalomtételre.

Mintegy válaszul az elnök szavaira, Papp Gyula főigazgató elmondta: hagyománya van a halasi rendvédelmi képzésnek. Bátorítom is fiataljainkat, hiszen olyan pályát választottak, ahol embertársaik érdekében szeretnének tenni. És bátorítom a kisebbség részéről jelentkezőket is, mert szívügyünk, hogy belőlük is a hazát, a rendet szerető jogkövető állampolgárokat neveljünk, akik később erre sarkalhatják közösségük tagjait is.

Itt kapcsolódott be a beszélgetésbe Rostás László, aki elmondta: kilenc cigány származású alapító tagja volt halason a Polgárőrségnek, heten még ma is közöttük vannak. Büszkén szólt róla: a középiskolában három közülük való oktató igyekszik segíteni a kisebbségi tanulók beilleszkedését. Halason segítő és utcabizalmi szolgálatot alakítottak ki, velük együtt igyekeznek a konfliktus helyzeteket megoldani. Bízom benne – emelte ki –, hogy mi cigányok is hozzájárulhatunk a Polgárőrség összetartozását magasabb szintre emelni.

A Gyenesdiáson járt fiatalok nevében Tósaki Tamara 12/C osztályos hallgató mondott köszönetet azért, hogy intézményük 15 fiatalja részt vehetett az OPIT egy hetes táborában. Ahol sok élménnyel és tudnivalóval gazdagodtak. Társai és tanáraik nevében egy csokor virágot adott át az OPSZ elnökének, majd közös fotózáson vettek részt a klub udvarán.

Miután a beszélgetés alatt időnként már a nap is előtűnt a fellegek közül, az avatandó Cigánygrundhoz vezetett utunk. Focizásról a felázott talaj miatt ugyan szó sem lehetett, ám pillanatok alatt nagy tömeg verődött össze érkezésünk láttán. Dr. Túrós András és dr. Fekecs Dénes adta át az általuk hozott labdákat és édességeket, azt kívánva: minél több alkalommal használják ki e grund adta lehetőségeket az itt élő fiatalok.

T. Z.
Fotók: Jáger Levente, Tóth Zoltán és Vezdán Csaba