Évzáró Közgyűlés Mezőberényben

2016. március 11. 12:12
Évzáró Közgyűlés Mezőberényben

Évzáró Közgyűlést tartottak 2016. március 6-án a Mezőberényi Polgárőr Egyesület tagjai.

A Közgyűlésen meghívottként részt vett Jakusovszki Zoltán rendőr alezredes, a Mezőberényi Rendőrőrs vezetője, Siklósi István, Mezőberény polgármestere, Gyarmati Sándor, a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége elnöke, valamint az egyesület támogatói, tagjai.
Csipke Sándor elnök ismertette a Mezőberényi Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységét, melyben részletesen kitért a tavalyi év munkája, elért eredményeire. Ismertette a 2016 évi feladatokat, melyben – mint mondta - mennyiségileg és minőségileg is javítani szeretnék a polgárőri tevékenységet. A gazdasági, pénzügyi beszámoló után a felügyelő bizottsági beszámoló következett, melynek elnöke szerint jónak értékelték az egyesület munkáját.
Hozzászólásoknál először Gyarmati Sándor osztotta meg gondolatait. Megköszönte az egyesület és a tagok 2015-ben végzett munkáját, amit nagybon jónak értékelt. „A beszámolókból kitűnt, hogy egy nagyon jól működő, takarékosan gazdálkodó egyesület tevékenykedik Mezőberényben. Ezt a tevékenységet, mely az egyesületnél folyik, példaként kell állítani a többi egyesület elé, hiszen a mélypontról indultak.”
Siklósi István megköszönte a polgárőrök önzetlen munkáját, biztosította a jelenlévőket, hogy 2016. évben is számíthatnak az Önkormányzat erkölcsi és még több anyagi támogatásra.
Jakusovszki Zoltán r. alezredes is megköszönte azt az áldozatos munkát, melyet a polgárőrök végeztek 2015-ben Mezőberény közbiztonsága érdekében.
A hozzászólások után a tagok elfogadták a 2015. évi elnöki, gazdálkodási, valamint Felügyelő bizottsági beszámolókat, továbbá megszavazták 2016. évre a költségvetési tervet.
Gyarmati Sándor a kiváló munkájukért a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége Emlékérmét valamint tárgyjutalmat adott át több polgárőrnek.