Közgyűlés Dobozon

2016. június 04. 23:27
Közgyűlés Dobozon

Megtartotta közgyűlését május 22-én a Dobozi Polgárőr Egyesület.

A Közgyűlésen meghívottként részt vett Kövesi Mihály, Doboz Község polgármestere, Aratóné Vágner Margit alpolgármester, Wéber Csaba rendőr alezredes, a Gyulai Határrendészeti Kirendeltség vezetője, Baku Zoltán rendőr törzszászlós, KMB csoportvezető, Gyarmati Sándor BMPSZ elnök, Tomán Zoltán BMPSZ járási koordinátor valamint az egyesület tagjai.

Szabó János elnök köszöntő szavai után, Baukó Pál gazdasági elnökhelyettes ismertette a Dobozi Polgárőrség 2015. éviben végzett tevékenységét és az ez évi várható feladatokat.
A gazdasági és a felügyelőbizottsági beszámolók után a hozzászólások következtek. Kövesi Mihály polgármester elismeréssel szólt a polgárőrökről, megköszönte az önzetlen munkájukat és biztosította őket, hogy az eddigiekhez hasonlóan, idén is számíthatnak az Önkormányzat anyagi és egyéb támogatására. Ezt követően Gyarmati Sándor a Békés Megyei Polgárőr Szövetség elnöke osztotta meg gondolatait. Ismertette az elkövetkezendő feladatokat, hozzászólásában megköszönte a polgárőrök 2015 évi munkáját. A beszámolók alapján nagyon jól dolgozik és fejlődik az egyesület. További munkájukhoz sok sikert kívánt. Ezt követően Baku Zoltán rendőr törzszászlós tolmácsolta dr. Bede Sándor rendőr ezredes, a Békéscsabai Rendőrkapitányság vezetőjének üdvözletét és köszönő szavait a nagyszámú közös szolgálatokért, melyet a dobozi polgárőrök végeztek 2015-ben.

A Békéscsabai Rendőrkapitányság vezetője a közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett kiemelkedő munkájáért emléklapot adományozott Szabó Jánosné polgárőrnek, melyet Wéber Csaba és Baku Zoltán adott át. Gyarmati Sándor pedig négy polgárőrnek a Békés Megyei Polgárőrök Szövetségének Emlékérmét és Oklevelet adta át.

A beszámolókat és a 2016.évi tervezeteket egyhangú szavazással elfogadta a Közgyűlés.