Tisztújító közgyűlés Mezőberényben

2019. február 06. 19:51
Tisztújító közgyűlés Mezőberényben
A Mezőberényi Polgárőr Egyesület 2019. február 3-án tartotta közgyűlését, mely során a tagság megválasztotta az egyesület vezetését is.

A Közgyűlést megtisztelte jelenlétével Gyarmati Sándor a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége elnöke, Jakusovszki Zoltán r. alezredes, Mezőberény Rendőrőrs vezetője, Siklósi István Mezőberény város polgármestere. Csipke Sándor elnök köszöntötte a tagságot és a meghívott vendégeket, majd felkérte Gyarmati Sándort, a BMPSZ elnökét a közgyűlés levezető elnökének. Csipke Sándor elnök részletesen beszámolt az egyesület 2018. évi munkájáról, elért eredményeiről. Elmondta, hogy a tagság nagyon aktív, ez megmutatkozik a teljesítményekben is. Az egyesület az elmúlt évben több mint 11 ezer óra szolgálatot látott el közterületen a lakosság közbiztonság érzetének javítása érdekében Nagyon fontos feladat volt a rendezvények biztosítása, a tanév kezdetén, az iskolák környékén a közös szolgálat ellátása, valamint a kegyeleti ünnepkor a temető és környékén töltött szolgálatok, amit a lakosság is megköszönt.
Jakusovszki Zoltán rendőr alezredes, Mezőberény Rendőrőrs vezetője elismerően szólt az egyesület tevékenységéről. Megköszönte a polgárőrök, önzetlen áldozatos munkáját, melyet 2018. évben végeztek. Mint mondta: a polgárőrök nagyban hozzájárultak szolgálati óráikkal Mezőberény közbiztonságának javításához. Ezután Siklósi István polgármester kért szót. Nagyra tartja a polgárőrök önzetlen feladat vállalását, amivel nagyban hozzájárultak a város lakosságának közbiztonság érzetének javításához. Örömét fejezte ki, hogy Mezőberény város területén egy jól szervezet közösség dolgozik a lakosság érdekében és a lakosság nevében megköszönte a polgárőrök munkáját. Biztosította a jelenlévőket, hogy a jövőben is számíthatnak az Önkormányzat támogatására. További tevékenységükhöz sok sikert kívánt. Gyarmati Sándor a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége elnöke osztotta meg gondolatait. Megköszönte a vezetőségnek a 4 éves jó munkáját. Kiemelte, nagyon őrül annak, hogy az egyesület kiemelten jól működik. Példaértékű gazdálkodás és az a kapcsolati rendszer, melyet a Mezőberényi Polgárőr Egyesület kiépített a társszervekkel és a település lakóival a közbiztonság érdekében. Megköszönte a polgárőrök 2018. évben végzett munkáját, sok sikert kívánt a 2019. évi feladatok megoldásához.
Ezt követően a tisztújítás, az új tisztségviselők megválasztása következett. A tagság egyhangú szavazással ismét bizalmat szavazott az eddigi elnöknek, így az elnöki pozíciót újra Csipke Sándor kapta meg. Egyhangú szavazással megválasztották az elnökhelyettest, gazdasági vezetőt és a Felügyelő Bizottság három tagját is.