Emelt szintű képzés a fővárosban (+fotók)

2016. március 06. 11:23
Emelt szintű képzés a fővárosban (+fotók)
A Budapesti Polgárőr Szövetség – a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal közösen – emelt szintű elméleti képzést és vizsgaalkalmat biztosított a budapesti polgárőröknek.

A négy elméleti és öt gyakorlati alkalomból álló, egész napos képzéssorozaton a résztvevő polgárőrök integrálva a polgárőr alapismereti és kiegészítő képzések során megszerzett tudást készség szinten sajátították el. A jogi, bűnügyi, közlekedési, konfliktuskezelési, kommunikációs, intézkedés-taktikai és önvédelmi ismeretek birtokában képessé váltak magasabb színvonalú, jogszerű, szakszerű és biztonságos, önálló, vagy rendészeti szervekkel közös közterületi és bűnmegelőzési feladatok végrehajtására. Az elméleti képzéseken Ifjú Polgárőrök is részt vettek, akik hasonlóan a többi leendő polgárőrhöz, vizsgán adtak számot megszerzett tudásukról.
Az elméleti képzés a büntető- és szabálysértésjog, a krimináltaktika, a közlekedésrendészet, a közrendvédelem és a bűnmegelőzési tevékenység témaköreit foglalta magába, ami kiegészült a jelzőőri feladatok elméleti- és gyakorlati szabályainak megismertetésével, az ezzel kapcsolatos gyakorlati képzéssel, valamint az eredményes szolgálatellátás érdekében az elméleti képzés tudásanyaga kiegészült konfliktuskezelési ismeretekkel és a kommunikációs tudás elsajátításával is.
Az elméleti képzésben dr. Hargitai Bea és dr. Schubauer László főiskolai docensek, dr. Szűcs György és dr. Kormos János oktatási trénerek /Nemzeti Közszolgálati Egyetem/, Szücs János oktatási tréner, Ikladi Endre szervezési- és Steiner Attila gazdasági alelnök, Szenderák Attila Controll Csoport vezető /Budapesti Polgárőr Szövetség/, Kiss Szabolcs r. alezredes, a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője, dr. Kecskés Tamás r. alezredes, a BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság vezetője /BRFK/ és Topa Zoltán r. őrnagy /Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács/ működtek közre.
A Rendőrségi Igazgatási Központ Auditóriumában február 28-án megrendezett vizsgán 194 polgárőr és 12 Ifjú Polgárőr tett sikeres írásbeli és szóbeli vizsgát, a képzéshez külön összeállított vizsgaanyagból felkészülve.

Bucsek Gábor, dr. Túrós András és Kardos Pál adja át a Tanusítványt a sikeresen vizsgát tevő polgárőrnekA Tanúsítványok ünnepélyes átadásán dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke köszöntőjében azt emelte ki: a Budapesti Polgárőr Szövetség szervezésében a főváros önkéntes bűnmegelőzői egy nagyon színvonalas képzés keretében versenyképes bűnmegelőzési és közbiztonsági ismeretekre tettek szert, ami kiemelt jelentőséggel bír a hazai viszonyok ismeretében! Bucsek Gábor r. dandártábornok, Budapest rendőrfőkapitánya mindezt azzal egészítette ki: a polgárőrök hivatástudata elkötelezettségükből fakad, amiért hálásnak kell lennünk nekik. A képzés végén sikeres vizsgát tett polgárőröknek a Rendőrség kötelékében van a helye. Köszönet valamennyi fővárosi polgárőrnek a Budapest közbiztonságáért történő együttműködésben vállalt szerepükért!
A képzést mintegy lezárandó Kardos Pál, a BPSZ elnöke azt emelte ki: a Budapesti Polgárőrség életében mindig is kiemelt szerepet kapott a polgárőrök felkészítése a hatékony és magas színvonalú, önálló, vagy Rendőrséggel közös közterületi bűnmegelőzési szolgálatellátás végrehajtásához. E cél elérése érdekében a Budapesti Rendőr-főkapitányság segítségével és szakmai felügyeletével 2016-ra egy olyan – rendőrségi szempontok és igények szerint összeállított – komplex képzési rendszert alakítottunk ki, amelynek elvégzésével a polgárőrök teljes mértékben alkalmassá váltak a Rendőrség szakmai munkájának magas színvonalú támogatására. Ezzel nemcsak a polgárőrök szakszerű szolgálatellátása valósulhat meg, hanem rendészeti feladatok terén is nagyobb szerephez juthat a Polgárőrség.
Az áprilisban kezdődő intézkedés-taktikai képzés elsősorban a biztonság, az önvédelem és a Rendőrséggel közös szolgálatellátáshoz nélkülözhetetlen szakmai eljárások elsajátítását célozza meg szituációs gyakorlatok és esetfeldolgozások révén. A foglalkozásokat Kiss Kálmán r. alezredes, a BRFK Rendészeti Főosztály intézkedéstaktikai osztályának vezetője tartja.

A képzés a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács „Felkészülten a közösségi bűnmegelőzésért” címet viselő bűnmegelőzési pályázat támogatásával valósul meg.

Gyügyei Lilian

Az eseményen készült képek a Fotóalbumban, illetve ide kattintva
Az eseményen készült további képek itt, illetve a Fotóalbumban