Köszönetnyilvánítás Budapest rendőr-főkapitányától

2016. július 13. 21:20
Köszönetnyilvánítás Budapest rendőr-főkapitányától
Bucsek Gábor r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, Budapest rendőrfőkapitánya köszönte meg a budapesti polgárőröknek, hogy a Rendőrség felkérésére elvégzett feladatukat példamutatóan, fegyelmezetten és kiemelkedő hivatástudattal látták el.

Dr. Túrós András ny. r. altábornagy
elnök

Országos Polgárőr Szövetség
Budapest


Tisztelt Altábornagy Úr!

Tájékoztatom, hogy a Szivárvány Misszió Alapítvány nevében bejelentett rendezvény rendőri biztosítása során 2016. július 0l-én a megállási tilalommal érintett területek ürítésében 35 fő, 2016. július 02-án a rendezvény útvonalának biztosításában 50 fő polgárőr nyújtott segítséget.
Feladatukat példamutatóan, fegyelmezetten és kiemelkedő hivatástudattal látták el, mely nagymértékben hozzájárult a rendezvény zavartalan lebonyolításához.
Kérem tisztelt Elnök Urat, hogy köszönetem a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége felé továbbítani szíveskedjék.

Budapest, 2016. július „13.”

Tisztelettel:
Bucsek Gábor r. vezérőrnagy
rendőrségi főtanácsos

A levél másolata ide kattintva olvasható