Évzáró közgyűlést tartottak Pusztamérgesen

2013. február 04. 18:39
2013. február 2-án megtartota évzáró közgyűlését a pusztamérgesi polgárőrség.
 
A meghívottak között volt Batiz István a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnöke, Köles Attila mórahalomi rendőrparancsnok, Bakos László helyi körzeti megbízott, valamint Turcsányi János alpolgármester az Önkormányzat képviseletében.

Jakus István a Pusztamérgesi Polgárőr Egyesület elnöke beszámolójában elmondta, hogy 2500 órát teljesített a csapat 580 fővel. Az elmúlt időszakhoz képest a bűnelkövetések száma láthatóan és érezhetően csökkenő tendenciát mutat. Szóba kerültek az Egyesület, a hatóságok, és a lakosság közötti kapcsolattartás jó minősége, rendszeressége.

A pénzügyi beszámoló során konkrét adatokkal támasztotta alá a pénzügyi nehézségeket, a támogatottság hiányát, rendszertelenségét.

Köles Attila rendőr őrnagy kiemelte és elismeréssel illette az egyesület munkáját, a szűkös, és nehéz idők ellenére, és a térség legjobb csapatának minősítette. Az ő szavaival élve nem is szeretne belegondolni, ha Pusztamérgesen nem működne a polgárőrség.

Batiz István is pozitív véleménnyel élt a csapat teljesítményéről, amelyet minden évben kimagasló szinten végez. Ismertette, hogy újabb oktatáson kell részt venni, mert a Szövetség szeretné, ha minden tag megismerné, és elsajátítaná a polgárőr törvényben foglaltakat.

Bakos László rendőr törzszászlós is igyekezett megköszönni a településért folytatott munkánkat, amit már 15 éve kölcsönösen, együttműködve végzünk. Külön kiemelte, hogy nem volt precedens szabálytalan intézkedésre, és mindig nyitott a polgárőrökkel végzett feladatok ellátására. Viszont konkrét választ nem kaptunk az anyagi támogatásokat illetően sem központilag, sem helyi szinten, ami bizony vastagon megkérdőjelezi az egyesület további működését.