Kocsis Máté bizottsági elnök levele a polgárőrökhöz

2012. február 27. 10:32
Kocsis Máté bizottsági elnök levele a polgárőrökhöz
Az előző év során kétszer ért az a megtiszteltetés, hogy az Országos Polgárőr Szövetség meghívásának eleget tehettem.
Sajnos a szombati napon tartandó alapító Közgyűlésükön nem tudok személyesen részt venni, azonban engedjék meg, hogy az Önökhöz írt levelemben pár gondolatot megosszak ezzel a jelentős eseménnyel kapcsolatban.


Tisztelt Polgárőrök, Kedves Barátaim!

Mint azt már a korábbiakban is többször hangsúlyoztam, meggyőződésem, hogy a közbiztonságért végzett áldozatos munkában megkerülhetetlen a polgárőrség szerepe. Bátran kijelenthetjük, hogy polgárőrség nélkül, az Országos Polgárőr Szövetséghez tartozó polgárőr egyesületek nélkül,Magyarországon a közbiztonság biztosítása, valamint a bűnözés megelőzése elképzelhetetlen. Az elmúlt időszak eseményei bebizonyították, hogy a polgárőrség számára elengedhetetlen a megfelelő, új élethelyzetekhez is igazodó, és azokra megfelelő választ adni tudó feltételek megteremtése. Ennek következtében 2012. február 1-jén hatályba lépett ,,A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól" szóló új törvény, amely rögzíti, hogy a közbiztonság és a közrend megteremtése, fenntartása az állam kizárólagos joga. Azonban e feladatban való önkéntes, civil, állampolgári részvétel olyan cél, amelyet az állam elismer és támogat.

Az új törvény elismeri a polgárőrség társadalmi szervezeti jellegét ennek megfelelően lényegi eleme a polgárőrség szervezeti rendszerének meghatározása, amely illeszkedik közjogi intézményrendszerünkhöz. A polgárőri tevékenység alapvetően az egyesülési jog alapján létrejött és működő egyesületekre, valamint azok szövetségeire épül, de a tevékenység rendészeti jellege következtében szükségessé vált bizonyos feltételekhez kötni annak ellátását. A közfeladatok ellátása és az átlátható működés érdekében indokolt a polgárőr szervezeteket egy, országos polgárőr szövetségbe tömöríteni. A törvény ezért országosan csak egy országos polgárőr szövetség működését teszi lehetővé.

Az új szabályozás nemcsak a polgárőrök tevékenységére, de szervezeteikre, illetve azok működésére vonatkozó szabályokat is megállapítja annak érdekében, hogy az új szabályrendszer képes legyen megakadályozni a polgárőri tevékenység leple alatt folytatott jogellenes tevékenységeket, illetve az egyesülési joggal történő egyéb visszaéléseket. Az új törvény lehetővé teszi, hogy a polgárőr közterületen közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési és bűnüldözési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon elhelyezett képfelvevő eszközök működtetésében közreműködjön. E rendelkezés bevezetése főként olyan kistelepülések közbiztonságának javítását és bűnmegelőzési célú törekvéseit segíti elő, ahol nincs állandó rendőri jelenlét és a települési önkormányzat azért nem telepít ilyen eszközöket, mert forrás hiányában nem tud foglalkoztatni közterület-felügyelőket. Emellett a törvény szigorúan meghatározza,hogy milyen feltételek esetén, mely társadalmi szervezet láthat el polgárőri tevékenységet. Sőt az új szabályozás alapján nemcsak céljaikban, hanem megjelenésükben is egységesek lesznek a hazai polgárőr szervezetek.

Mint az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke, és mint polgármester, köszönettel és hálával tartozom minden polgárőrnek,aki a társadalom nyugalmáért és a békés közállapotok megőrzésének érdekében sokszor erőn felül, saját szabadidejükből, nem egyszer pedig saját anyagi erőforrásaikat felhasználva tesz a magyar állampolgárokért, mindannyiunkért. Sok településen, főleg vidéken a kis falvakban még ma is a polgárőrség az egyetlen olyan rendészeti erő, amely folyamatosan jelen van, és a lakosság számára a nap huszonnégy órájában elérhető. Olyan polgárőrökről van szó, akik állandó kapcsolatban állnak a rendőrséggel és ott járőröznek ahol élnek, tehát mindenki ismeri őket, és ők is ismernek mindenkit, a segítségre szorulókon át a bajkeverőkig. A polgárőr minden egyes cselekedetében megnyilvánul három alapvető értéke: önkéntesség, törvényesség és a civilség. Hiszen a polgárőrök munkájuk során tisztelik az embereket, betartják a szabályokat, nem terjeszkednek túl a hatáskörükön, képzik magukat a feladatra és mindenben együttműködnek a rendőrséggel. Ennek köszönhetően komoly érdemeket szereztek országszerte a polgárok biztonságérzetének növelésében is.

A több mint húsz éve tartó, eredményes és állhatatos munka meghozta gyümölcsét, hiszen a lakosság részéről egyre nagyobb bizalom nyilvánul meg a polgárőrök iránt, köszönhetően annak, hogy mindannyian hivatásszerűen, szívvel végzik feladatukat és a szervezet sajtómegjelenései is egyre jobbak. Példamutató egységet, szervezettséget mutatnak a társadalom számára. Sikerességüket és nélkülözhetetlenségüket pedig a számadatok is bizonyítják: már több mint kétezer polgárőr egyesület működik; hazánk városainak, falvainak közel kétharmadában működik polgárőrség, és több mint kétszáz polgármester és közel kétezer önkormányzati képviselő is polgárőr. A polgárőrök odaadó szolgálatának eredményeként, a közbiztonság általános javulása mellett, a kistelepülésen élők mindennapjai is élhetőbbé váltak.

Mindezek alapján megállapítható és a hazai médiában is visszhangot nyert, hogy a polgárőrség az egyik legnagyobb létszámú, összehangoltan működő, helyi önkéntes alapon szerveződő és működő társadalmi szervezet, melynek munkája kiemelkedő jelentőségű hétköznapjaink biztonságosabbá tételében.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Önök az igazi Polgárőrök! Önök két évtized munkájával példaképeivé váltak az embereknek, gyakran egyéni hőseivé településüknek.

Szolgálatukért, elkötelezettségükért köszönettel és hálával tartozunk az Országos Polgárőr Szövetség összes tagjának!

Munkájukhoz további sok sikert, jó egészséget kívánok!

 

Budapest, 2012. február 25.

 

Tisztelettel és baráti üdvözlettel:

Dr. Kocsis Máté sk.
az Országgyűlés Honvédelmi
és rendészeti bizottságának elnöke