Elismerték a székesfehérvári polgárőrt

2016. május 27. 23:03
Elismerték a székesfehérvári polgárőrt
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. évben kiemelkedő polgárőri tevékenysége elismeréseként Moizer Attila polgárőr részére adományozta a „Székesfehérvár Közbiztonságáért”díjat.

Moizer Attila 2000. október 1-e óta tagja a Székesfehérvári Városi Polgárőrségnek. Kezdetektől fogva nagy aktivitással, lelkesedéssel és magas fokú szakmaisággal látja el a rá bízott bűnmegelőző feladatokat. Jelenleg a Feketehegy és Szárazrét polgárőr csoport vezetőjeként erősíti a térségben lakók szubjektív biztonságérzetét. Csoportvezetői feladatain túl rendszeresen járőrözik, elhivatottsággal példát mutat munkatársainak – Ő az egyik legtöbb szolgálatot adó polgárőr a városban. Munkáját kimagaslóan, körültekintően és fegyelmezetten végzi. Feladatai ellátása során figyelmet fordít a fiatalok nevelésére, beilleszkedésére, oktatására és képzésére. Kimagasló munkája és felkészültsége alapján nagy tekintélyt vívott ki a polgárőrök között. Csoportjának tagjai – az ő irányításával – minden polgárőri tevékenységet színvonalasan, közmegelégedéssel látnak el. A rendőrséggel való együttműködése példás, a város körzeti megbízottjával rendszeresen lát el közös járőrszolgálatot. A székesfehérvári intézményekkel is jó kapcsolatot ápol. Tagja a speciális feladatokat elvégző csoportnak, akikkel együtt vesz részt a különböző mentési munkálatokban, elsősorban katasztrófavédelmi és polgári védelmi tevékenységek végrehajtásában.

Moizer Attila elmondta: „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy immáron második alkalommal – 2011 után - ismerték el a munkámat. Úgy érzem ez a 16 év polgárőri munka meghozta gyümölcsét, a város ahol lakom, elismeri a munkámat. Viszont egyedül nem lehet polgárőri feladatokat ellátni, így ez az elismerést köszönöm a tagtársaimnak is, akik nélkül ezt a díjat nem kaphattam volna meg.”