Fejér megye továbbra is egységben

2021. július 20. 08:33
A Fejér Megyei Polgárőr Szövetség jubileumi közgyűlését július 17-én, szombaton tartotta a Székesfehérvári SC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban.
20210720-fejerkgyCseh István, az OPSZ Etikai Bizottságának vezetője, A Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke köszöntötte a megye településeinek polgárőr vezetőit, küldötteit. Külön köszöntötte dr.Túrós Andrást, az OPSZ elnökét, Takács Tamás rendőr ezredest, gazdasági igazgatót,a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezető-helyettesét és Rabóczi Zsolt századost, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság főfelügyelőjét.
 
Örömének adott hangot, hogy a pandémia hosszú időszaka után megtarthatják a polgárőrség megalakulásának 30. évfordulója jegyében közgyűlésüket.
Beszámolójában részletesen szólt a múlt esztendőben elvégzett munkáról, a sokrétű feladatok végrehajtásáról. A COVID-19 járvány sújtotta időszakban, a rendkívüli körülmények figyelembevételével a Fejér megyei egyesületek többsége sikeresen együttműködött a nyugdíjas otthonokkal, a civil szervezetekkel, az oktatási. és egészségügyi intézményekkel. A közterületi járőr feladataikon túlmenően, a veszélyhelyzet során, részt vettek ebéd kiszállításában, a bolti időkorlátok betartásának az ellenőrzésében, a védőtávolságok betartatásában.
 
A Fejér Megyei Polgárőr Szövetség egyesületei közül 91 kiemelten végezte az idős állampolgárok segítését. A 2020. évi szakmai feladatokat a „Külterületek biztonsága, környezetünk védelme” programot sikeresen teljesítették. A polgárőr egyesületek által végzett munka színvonala tovább javult a múlt esztendőben. Kiemelt szerepet vállaltak lovas és motoros polgárőreik a külterületi szolgálatok teljesítésében.
 
2020 kiemelt programja volt a külterületek biztonsága. Feladataik között kiemelten foglalkoztak a család, gyermek-és ifjúságvédelmi programmal.
A közterületi járőrszolgálatuk során hatékonyan együttműködtek a rendőrséggel, a körzeti megbízottakkal. Tavaly Fejér megye polgárőrei 815.650 órát teljesítettek közterületi szolgálatban ( a Covid órák száma: 102,701 volt). Ezzel a teljesítménnyel a kitűzött célt jelentősen túlteljesítették. Fejér megye 103 egyesületében 3840 polgárőr végzett önkéntes munkát. Személyenként átlagosan 212 óra szolgálatot teljesítettek. Ez az adat a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség életében kiemelkedő. A 139 ifjú polgárőr is kivette részét ebből a munkából.
 
Fejér megyében jelentős az idegenforgalom. A Velencei-tavi idegenforgalmi munkában hét egyesület vett részt. A Gárdonyi Városi Rendőrkapitánysággal együttműködve, segítségükkel a polgárőrök 6778 óra szolgálatot teljesítettek.
A szövetség továbbra is kiemelt feladatának tartja a rendőrséggel és az önkormányzatokkal való szoros együttműködést, amely a közbiztonság záloga. Folytatják a társzervekkel és intézményekkel való közös tevékenységet.
 
A tavaly a vírushelyzet miatt elmaradt XXI. Fejér Megyei Polgárőr Napot július 10-én megtudták tartani. Idén fontos lesz a közösségi tevékenység további erősítése, A Fejér megyei egyesületek 100 fővel részt vesznek majd az augusztus 14-én Mórahalmon megtartandó Országos Polgárőr Napon is.
Fejér megye továbbra is egységben dolgozik a bűnmegelőzésért, a közbiztonság további javításáért.
Cseh István szólt az idei sokrétű feladataikról is: továbbra is fontos a külterületi és közterületi járőrözés. a karitatív munka, a környezetvédelem.
A közgyűlés résztevői meglékeztek a tavaly elhunyt két egyesületi elnökről, és a COVID-19 járványban elhunyt polgárőrökről..
Az eseményen Ábele Márton, a Fejér Megyei Felügyelő Bizottság elnöke beszámolt a múlt évi ellenőrzési tevékenységükről. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az elnökségi beszámolót, a költségvetést, a FEB tevékenységét, az idei terveket.
 
A közgyűlés Pintér Lászlót, a Székesfehérvár Városi Polgárőrség elnökét megyei küldöttnek, Sós Istvánt, a Kálozi Polgárőr Egyesület elnökét pedig a felügyelő bizottság tagjának megválasztotta. Pál Lajos elhunyta miatt az új járási koordinátor Gerencsér László, a Pátkai Polgárőrség elnöke lett.
 
Dr.Túrós András, az OPSZ elnöke értékelésében elismerően szólt a Fejér megyei polgárőrök tevékenységéről, Hangsúlyozta: a tavalyi eredményeikkel biztosan dobogós helyen állnak az országban. Továbbra is kiemelten kell foglalkozni az idén is a közterületi járőrözéssel. Magyarország ma a béke szigetének számít Európában, a közbiztonság jó, köszönet ezért a rendőrségnek és a polgárőrségnek. Idén újra kell indítani a közösségi életet, amelyet akadályozott a pandémia. A 30 éves jubileum kapcsán megemlékezett a Fejér megyei alapító tagokról, köszöntötte a jelenlévő Cseh Istvánt, Márton Zoltánt és az egyesületek tagjait. A z alapító egyesületek jubileumi könyvet és emléktárgyat kapnak. Megköszönte a megye valamennyi polgárőrének a múlt esztendőben végzett áldozatos munkáját.
 
Takács Tamás rendőr ezredes, megyei főkapitány-helyettes hangsúlyozta, hogy igen jó eredményeket értek el a polgárőrséggel közösen tavaly. A rendőrség segített az oktatásban, járműveket is átadott a polgárőrségnek. Tolmácsolta dr.Varga Péter rendőr dandártábornok, megyei főkapitány üdvözletét és köszönetét a múlt évi eredményes polgárőr tevékenységégért.
 
Rabóczki Zsolt százados, katasztrófavédelmi megyei főfelügyelő ugyancsak megköszönte a megyei polgárőr egyesületeinek az önkéntes munkáját.
 
A jubileumi közgyűlésen kitüntetéseket és jutalmakat adtak át a kiváló munkát végzett polgárőröknek.
A Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetésben részesült Csató József, a Székesfehérvár Városi Polgárőrség tagja, megyei sajtóreferens.
Az ezüst fokozatot Zámbó János, a Zíchyújfalui Községi Polgárőr Egyesület tagja kapta.
Bronz fokozatot vehetett át: Tóth-Bence József, a Kincsesbányai Polgárőrség tagja és Varga Sándor, a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség elnöke.
Rendőrségi tárgyjutalmat hárman kaptak. A Szent László Plakett elismerésben kilencen részesültek. Év Polgárőre lett 16 személy. Tárgyjutalmat négyen, Elnöki plakettet pedig heten kaptak.
 
Szöveg és kép:Csató József