Összegyűltek a székesfehérvári polgárőrök

2016. május 26. 06:00
Összegyűltek a székesfehérvári polgárőrök

Jeles alkalomra adott lehetőséget a Székesfehérvár Városi Polgárőrség éves közgyűlése 2016. május 21-én délelőtt. Az egyesület negyed évszázada működik sikeresen. Jelen voltak a közgyűlésen azok a személyek is, akik 25 évvel ezelőtt megalapították a szervezetet.

Pál Lajos a közgyűlést levezető elnök és Cseh István a Székesfehérvár Városi Polgárőrség elnöke köszöntötték a meghívott vendégeket. A közgyűlésen megjelent Kovács Zsolt rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság vezetője, Kárpáti Zoltán, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér megyei szervezetének elnöke, valamint az együttműködő szervezetek vezetői, helyetteseik.
Cseh István a 2015. évi munka beszámolója elején külön köszöntötte az egyesület alapító tagjait. Az elnökön kívül alapító tag: Szűcs Sándor, dr. Rábaközi Ferenc, Bernáth Károly, Pintér László, dr. Gaál György, dr. Mező Béla és Márton Zoltán.
A 2015. évben teljesített munkájukról tartott beszámolót azzal kezdte, mindent megtettek a Polgárőrtörvény maradéktalan, felelősségteljes végrehajtása érdekében. A Székesfehérvári Városi Polgárőrség a bűnmegelőzés keretei között pártsemleges, politikamentes tevékenységével vett részt a bűnmegelőzés keretén belül, az alapszabályuknak figyelembe vételével a bűncselekmények megelőzésére összpontosítva. 2015. évben is kiemelten kezelte a látható polgárőrség szervezését, a rendőrséggel való együttműködést, közös szolgálatok szervezését. Munkájuk során törekedve a mennyiségi munkán túlmenően a minőségi elemek előtérbe helyezésére. Felvállalt programjaikat teljesítették 2015. évben. Városuk részese lett a 300x100 programnak.

2015-ös éve kiemelt programjai a város polgárőreinek:
 • Fokozott szolgálatok ellátása közterületen. Figyelembe véve az önkormányzat igényét
 • Fokozottabb együttműködés a rendőrséggel
 • A Katasztrófavédelemmel és a Polgári védelemmel tovább bővíteni együttműködésüket
 • A Város külső területeinek lakótelepek, lakókörzetek fokozott védelme
 • Gyermekeink védelme érdekében az „egy iskola-egy polgárőr” mozgalmon belül iskoláik, óvodáik, intézményeik közelében több és fokozottabb szolgálatok ellátása
 • Karitatív tevékenység ellátása, együttműködve a Vöröskereszttel és a Máltai Szeretetszolgálattal
 • Idegenforgalmi feladatok ellátása, a város műemlékeinek védelme
 • Segítve a Velencei-tő környékének az idegenforgalmát, biztonságát is
 • Parkolók, nagyáruházaink környékének figyelemmel kisérése
 • Bűnözéstől frekventált területeken folyamatos szolgálatok teljesítése, pl. vasútállomás, autóbusz állomás, piactér, parkolók környékén
 • Rendezvények biztosítása
 • SZEM mozgalom tovább bővítése
 • Központi bűnmegelőző, és környezetvédelmi akciók szervezése
 • Velük együttműködő szervezetekkel a gyakorlati együttműködés fokozása.

A Székesfehérvári Városi Polgárőrség felvállalta és becsülettel teljesítette a programokon túlmenően a hozzá beérkezett kéréseket, lakossági igényeket is. Ezek a kiemelt feladatok teljesítése során több esetben akadályoztak meg gépkocsi feltörést, illetve megjelenésükkel riasztottak el gyanúsnak vélt személyeket.
Cseh István beszámolójában kiemelte: „Polgárőreink nagy szorgalommal, fegyelmezetten, eredményesen, hajtották végre, illetve megalapozták az újabb és újabb jelentkező, nagy horderejű kiemelt feladataink teljesítésének magas szintű szakmai végzését, nem csak többletvonatkozásában, hanem minőségileg is.”
Egyértelműen a sok munka, nagy akarat, szakmai képzés bizonyítják a minőségi munkát, az összetartozást, az önzetlenséget, amely alapja a polgárőrségük színvonalas, eredményes, hatékony munkájának, egységének.

A közgyűlés végén díjak, kitüntetések és elismerések átadására került sor.