Dicséretes, önfeláldozó munka

2021. szeptember 12. 21:43
Olyan időszakon van túl a polgárőrség, melyben új arcát mutatta meg, tagjai önként, önfeláldozó módon vették fel a harcot a járványhelyzet miatti csatában. Mint Napóleon, aki úgy nyert csatát, hogy tartalékot képzett és azt a megfelelő pillanatban bevetette, ezt jelentette a polgárőrség, mellyel meg lehetett nyerni a lakosságért vívott csatát a COVID időszakokban.
20210912-gyorelnokiA bevezető gondolat nem egy kútfőből fakadt, ezt hangsúlyozta Széles Sándor a Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja és Csaplár Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőrség elnöke is, hiszen köztük még szorosabb együttműködés volt a járvány és veszélyhelyzetben.

Mindez és a továbbiak a Megyei Polgárőr Szövetség beszámoló és vezetőségválasztó közgyűlésén hangzottak el, ahol a közgyűlés formai követelményeit kielégítő szavazások után következtek az értékelő és zömében dicsérő gondolatok, hiszen a polgárőrség országos és helyi szinten is kiválóra vizsgázott.

Csaplár Zoltán beszámolójában kiemelte, hogy magas szinten teljesített a motoros, kutyás, lovas, vízi szolgálat. Sajnos az eddigi legnehezebb, legkíméletlenebb időszakban, amikor a feladatok központjába a karitatív tevékenység került, sok polgárőr társunk lett a vírus áldozata, mert saját egészségüket sem kímélve tették a dolgukat embertársaikért. Kiemelkedő feladatokat vállaltak a lakosság szociális ellátásában a betegszállítástól a bevásárláson keresztül a védőeszközökkel való ellátásig. Közben ellátták „megszokott”, alapvető feladataikat is a köz- és külterületi szolgálatban, az idős emberek védelme terén is. Örömmel állapította meg, hogy a megyei kutyás szolgálat „fiatal kora” ellenére szép eredményeket ért el, akárcsak a lovas polgárőrök. Az is bíztató, hogy Sopronban motoros tagozat alakult az ottani egyesületen belül.

Széles Sándor és dr. Urbán Zoltán László, r. dandártábornok, Győr-Moson-Sopron megyei Rendőrfőkapitány, Sallai Péter Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, a Győr-Moson-Sopron megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, valamint Horváth Róbert az OPSZ alelnöke - ő dr. Túrós András OPSZ elnök nevében is - gratulált a polgárőrök teljesítményéhez, megköszönte munkájukat és családjaik támogatását, ami lehetővé teszi ezt a magas szintű önkéntes, önfeláldozó munkát.

Mind dr. Urbán Zoltán László, mind Széles Sándor és Csaplár Zoltán is kiemelt feladatként jelezte a migrációból eredő, az afgán helyzet miatt megnövekvő feladatokat és kérte a polgárőrök, különösen a határ menti települések egyesületeinek az illegális, és valamennyi érintett egyesületnek a legális migráció kezelésében való közreműködését.

Dr. Urbán Zoltán László biztosította a polgárőröket, hogy a rendőrség a jövőben is minden lehetséges szakmai és eszköztámogatást megad a feladatok eredményes ellátásához.

A közgyűlés beszámoló részében Németh Csaba, a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség titkára ismertette a szövetség 2020-as gazdálkodását és a 2021. évi pénzügyi tervét.

A közgyűlés mind a szöveges beszámolót, mind a pénzügyi beszámolót és a tervet jóváhagyta.

Ezt követően került sor a kitüntetések, elismerések átadására. Akikre büszkék vagyunk, azaz érintettek névsora a megyei szövetség facebook oldalán és honlapján érhető el.

Az ünnepélyes aktust követően a közgyűlés megválasztotta az új vezetőséget. Ez szintén az említett Internetes felületeken érhető el.

A régi-új elnök az új elnökség nevében megköszönte a bizalmat és ígérte, hogy minden segítséget megadnak, hogy közvetlen környezetünkben rend legyen. Felhívta a figyelmet az ifjúság megszólítására, bevonására a polgárőr életbe. Ennek megyei zászlóshajója továbbra is a Gönyűi Polgárőr Egyesület. Megjegyezte, hogy akik korábban bírálták az elnökség munkáját és osztották másnak a feladatot, azok már nincsenek köztünk, mert saját feladataikat is képtelenek voltak elvégezni.

Valiczkó Mihály megválasztott alelnök, járási koordinátor tolmácsolta Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnökének elismerését és üdvözletét, majd javaslatokkal élt a munka javítása érdekében.

A közgyűlés résztvevői büszkén nyugtázhatták, hogy végzett munkájukat az együttműködő szervek dicséretesnek, önfeláldozónak minősítik, az együttműködő cselekvésre továbbra is számítanak és ehhez, lehetőség szerint minden támogatást megadnak. Ez biztosíték arra, hogy az elkövetkező időszak is sikeres időszak lesz a polgárőrség életében.

szöveg és fotó: Horváth Attila