Továbbra is Csaplár Zoltán a GYMSMPSZ elnöke

2016. február 24. 13:20
Továbbra is Csaplár Zoltán a GYMSMPSZ elnöke
A megye büszke a polgárőrökre, soha nem volt még ilyen szervezett és felkészült polgárőrség – mondta Németh Zoltán a Győr-Moson-Sopron megyei Közgyűlés elnöke a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség (GYMSMPSZ) február 20-án megtartott közgyűlésén.

Szokatlan helyen, de a szokott alaki és formai követelmények betartása mellett tartotta beszámoló, tisztújító, tervező, alapszabály módosító közgyűlését február 20-án, Mecséren, a Dönci csárdában a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség. Az eseményt – a bevezetőben írt méltatás tolmácsolóin kívül – jelenlétével megtisztelte Csizmadia Gábor rendőr dandártábornok megyei rendőrfőkapitány, Sallai Péter tűzoltó dandártábornok a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Cseh István az OPSZ Etikai Bizottságának elnöke, Zámbó Péter az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnöke és természetesen megjelentek a megyében működő polgárőr egyesületek elnökei, kitüntetés várományosai is.

Csaplár Zoltán
, a megyei szövetség elnöke beszédében először kitért a 2012-től napjainkig terjedő időszak eredményeinek átfogó ismertetésére a kezdetektől, amikor még az új egyesületek létrehozása, a meglévők működésének javítása volt a fő feladat, a 2013-as év természeti katasztrófái elleni védekezés összekovácsoló, szervezettséget, identitást növelő erején, tanulságain, az illegális migráció kezeléséből a polgárőrségre háruló feladatokon, a támogató és együttműködő szervezetekkel (megyei önkormányzat, rendőrség, katasztrófa védelem) együtt a lakosság biztonságáért végzett munkán keresztül, a jogszabályváltozások által előírt kötelességek és az abban biztosított jogok, valamint a polgárőrség számára az elmúlt időszakban biztosított folyamatosan növekvő anyagi lehetőségekig. A beszámoló kitért a még javítandó területekre is, melyek ma már inkább a megnövekedett feladatokból eredő esetleges adminisztrációt, az elvégzett munka regisztrálását, számba vehetőségét, illetve a megyei szövetség irodai elhelyezését érintik.
A beszámoló a korábbi, ciklus közben elhunyt elnökről, Gangl Andrásról is megemlékezett, méltatva a szövetségért, egyesületekért végzett munkáját.
A szövetség elnöke ezt követően néhány mondatban megfogalmazta 2016 kiemelkedő céljait, feladatait, köztük az ifjú polgárőrök képzését, a vezetőképzést, a soproni, jubileumi Országos Polgárőr Nap megszervezését, a járási koordinációs munka „felpörgetését”, ugyanakkor megjegyezte, hogy a polgárőr tevékenység vezérelvei, alapvető feladatai nem változnak.

Csizmadia Gábor r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitánynak ad át díszkardot Csaplár zoltán, a GYMSMPSZ elnökeA beszámolót követően Németh Csaba a megyei szövetség titkára ismertette a 2015-ös év gazdálkodásának tényadatait, a 2016-os év tervszámait, majd az FB elnök értékelte a végzett munkát és ismertetett három, egyesületnél lefolytatott vizsgálatot. Összességében a végzett munkát és a beszámolót elfogadásra javasolta.
Az elmúlt időszak a polgárőrség egészének aranykora, mert mind a jogszabályok, mind az anyagi lehetőségek jól szolgálták a felkészült, szervezett munkát, melynek keretei között jól dolgozott a megyei szövetség, jól teljesítettek a megye polgárőr egyesületei, a megyei elnök kiválóan megfelelt a követelményeknek – értékelt Zámbó Péter az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnöke.
Szót kértek megyei szervezetek vezetői, akik kiemeltek egyes, közösen megoldott feladatokat, összefoglalva az együttműködést tartalmasnak, a megyei szövetség és elnökségének munkáját jónak ítélték.
A beszámoló és a hozzászólások összegzéseként megállapítható, hogy a társadalom elfogadta és igényli a polgárőrség munkáját, az együttműködő szervek a közös munkával, a törvényhozás a jogalkotással. A központi költségvetés az évről-évre növekvő pénzeszközök biztosításával támogatja a települések lakói biztonsági komfortját növelő, a közrend, közbiztonság érdekében végzett munkát. A megyei polgárőrök pedig felkészülten, szervezetten, kiválóan teljesítettek a különböző, nem mindennapi esetekben is. Ennek alapján a szavazásra jogosultak a beszámolót egyhangúlag elfogadták.

A végzett munka elismeréseként, a kiváló munkát végzők elismerésben, jutalomban részesültek. Polgárőr Érdemkereszt Bronz fokozata kitüntetést kapott:

  • Buthi Viktória, a Gönyűi Polgárőr Egyesület tagja
  • Tomolák László, a Szent László Polgárőr Egyesület elnöke.

Polgárőr Érdemkereszt Ezüst fokozata kitüntetést vehetett át:

  • Fribék László, a Gyarmati Polgárőr Egyesület elnöke
  • Ferenczy Lóránt, a Gyömörei Polgárőr Egyesület elnöke.

 A polgárőr érdemkereszt arany fokozata kitüntetést vehetett át:

  • Szabó Sándor, a Mórichidai Polgárőr Egyesület elnöke
  • Sáling György, a Lipóti Polgárőr Egyesület elnöke.

Emlékplakett elismerésben részesült Schmitzhoffer Zoltán, a Rábcamenti Vadásztársaság vadászmestere. Csizmadia Gábor r. dandártábornok, Győr-Moson-Sopron megye rendőrfőkapitánya, valamint Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője dísztőrt vehetett át.

Az ünnepélyes pillanatok után a közgyűlés a jelölő bizottság által összegyűjtött jelölések elfogadása után elnöknek Csaplár Zoltánt, elnökhelyettesnek Madarász Istvánt, alelnöknek Török Lászlót és Valiczkó Mihályt, titkárnak Németh Csabát, elnökségi tagoknak pedig Teilinger Imrét, Tokovicz Árpádot, Tóth Gyulát és Csányi Gábort választotta meg.

Az ülés zárása előtt a közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a szövetség alapszabályának módosítását – közölte Horváth Attila, a Gönyűi Polgárőr Egyesület sajtófelelőse.