250x100 Biztonság nyitó értekezlet Röszkén

2014. december 07. 23:17
250x100 Biztonság nyitó értekezlet Röszkén

Batiz István, a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Zélity László r. ezredes, Szeged Megyei Jogú Város rendőrkapitánya, Túró István, a Röszkei Polgárőr Egyesület elnöke és Pőcze Levente a megyei szövetség elnökhelyettese adott tájékoztatót a 250x100 Biztonság program megyei és települési hatásairól.

A Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség és a Röszkei Polgárőr Egyesület rendezte meg a „250x100 Biztonság" mintaprogram tájékoztató értekezletét 2014. december 5-én Röszkén. A rendezvényen részt vettek továbbá a tíz érintett település polgármesterei, a polgárőr egyesületek elnökei, a megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében Horváth Zoltán és a rendőrkapitányságok képviselői.

A bűnmegelőzési mintaprogramban Csongrád megye három városa és hét községe vesz részt, így Szeged-Kiskundorozsma, Hódmezővásárhely, Mórahalom, Ásotthalom, Balástya, Baks, Röszke, Csanytelek, Királyhegyes és Zákányszék.
A rendezvényt Batiz István elnök és Horváth Béla a Röszke község alpolgármestere nyitotta meg és köszöntötte a megjelenteket.
Batiz István elmondta, hogy a polgárőrség a projekt fő célkitűzéseivel azonosulva aktívan szerepet vállal az érintett települések közbiztonságának javításában. Az országos program célja a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét hangsúlyozottan figyelembe vevő, az átlagtól eltérő közbiztonsági kihívásokkal rendelkező településeken megvalósítható középtávú polgárőr cselekvési célok, illetve prioritások kijelölése, a végrehajtás módjainak meghatározása, kiemelt támogatása és a fejlesztés folyamatos biztosításával hozzájárulni az életminőséget javító közbiztonság fenntartásához. A megyei szövetség elnöke kiemelte, hogy a megyei polgárőr szervezeteknek szorosan együtt kell működnie a rendőrséggel, a rendészeti szervekkel, határrendészettel, egyben működésüket ki kell terjeszteni és hatékonyabbá kell tenni. A napi gyakorlati munka részévé kell tenni a program biztonsági-, bűnmegelőzési tevékenységének összehangolását. A megye déli határszakaszán nagy a migrációs áradat, amely során az érintett polgárőr egyesületek főtevékenységét zömmel ez a feladat teszi ki. Az egyesületeknek nagy az üzemanyag költsége. A költségek enyhítésére az OPSZ elnökétől igényelt egyesületenként kétszázezer forintot érő üzemanyag kártyát.
Ezután a minta programban résztvevő polgárőr egyesületek vezetői adtak számot tevékenységükről.
Pőcze Levente az ásotthalmi polgárőr egyesület elnökeként beszédében többek között kihangsúlyozta, hogy ezt a programot végre kell és lehet hajtani. A feladatok végrehajtását számon fogják az egyesületeken kérni és egyben motiválják az érintett polgárőröket az abban történő aktív közreműködésre, annak céljából, hogy a településeken a lakosság közbiztonságérzete javuljon és csökkenjen a bűnesetek száma. Elmondta még, hogy határ menti településként a polgárőrök szabadidejük terhére szinte éjjel nappal kint vannak a területen. Eddig átlagban egy főre eső szolgálati óra november 30-ig 330 óra, amely messze meghaladja a megyei átlagot. Nagy a migrációs áradat, nem győzik feltartoztatni őket a rendőrség megérkezéséig. Mint mondta a rendőrséggel napi kapcsolatban vannak.

Ezután Túró István a röszkei polgárőr egyesület elnöke adott tájékoztatót az egyesület tevékenységéről. Kiemelte, hogy a migrációs áradat miatt nagy az egyesület leterheltsége. Szinte éjjel nappal mennek, amikor a rendőrök kérik segítségüket. Elmondta még, hogy a település önkormányzatával jó a kapcsolat, ez idáig támogatták az egyesületet és véleménye szerint a jövőben is fogják. A tanyagondnoki szolgálattal szorosan együttműködnek, a kihelyezett segélyhívó készüléket állandón figyelik és ha segélyhívás van arra rögtön reagálnak.
Kovácsné Vadászi Erika a mórahalmi elnök hozzászólásában kihangsúlyozta az egyesületük célja a lakosság közbiztonság érzetének javítása és a migrációs áradat feltartóztatása a rendőrség megérkezéséig. Elmondta még, hogy pályázaton nyertek személygépkocsit. Megalakult a lovas tagozatuk, amely eredményes a külterületi szolgálatban.
Tímár Lajos a dorozsmai polgárőr egyesület nevében szolt, megemlítette, hogy a tanyagondnoki szolgálattal együttműködnek. A SZEM mozgalom náluk jól működik és ennek köszönhetően csökkent a bűnesetek száma. A kiskertesekre nagy figyelmet fordítanak. A szolgálatuk zömét nappali időszakban végzik a lakosság kérésének megfelelően. A dorozsmai polgárőrök szociális tevékenységet is végeznek, melynek keretén belül kiemelt figyelmet fordítanak a szegény sorban élő lakosságra. Elmondta még, hogy ő egyben a polgárőrök érdekeit is képviseli, véleménye szerint a polgárőrök társadalmi munkaként sokat vállalnak magukra, különösen a migrációs feladattal kapcsolatosan. Véleménye szerint a migrációs feladatban részt vállaló polgárőröket a minisztériumnak sokkal jobban el kellene ismerni.
A többi polgárőrvezető elmondta az egyesületüknél folyó tevékenységet, kihangsúlyozták, hogy céljuk a lakosság közbiztonság érzetének javítása és a bűnesetek megelőzése és a rendőrséggel szoros együttműködés. A postai együttműködést is fontosnak tartják.
Újvári László Balástya polgármestere hozzászólásában elmondta, hogy nagyon fontos az önkormányzat és a polgárőrség közötti jó viszony. A polgárőrség nagyon sokat tud segíteni az önkormányzatnak a lakosság közbiztonsági érzetének javításán. Elmondta még, hogy Balástya a második legnagyobb tanyás területtel rendelkező település. Közel kétezren élnek tanyákon, sok az időskorú és mély szegénységben élő ember. Itt is van a polgárőrségnek feladata, ilyen például a jelzőrendszerek kezelése, figyelése. A tanyavilágban élő emberekkel a személyes kapcsolat kiépítése. Fontosnak tartja a más civil szervezetekkel a jó viszony kialakítását a polgárőrség részéről és a szolgálat ellátás során az emberibb viszony és a komfort érzet kialakítását.
Kónya Tünde a Szeged Kistérségi Szociális Központ Intézmény vezetője hozzászólásában kihangsúlyozta a polgárőrséggel szoros kapcsolatot alakítottak ki, erre nagy szükség van a jelző rendszerek figyelése területén is. Szinte nem tudnak olyat kérni a polgárőröktől, amibe ne segítenének. Ezt az értekezletet is kihasználva, szeretné megköszöni a polgárőrök önzetlen segítségét.
Az értekezlet zárásaként Zélity László r. ezredes megköszönte a polgárőröknek a munkát, amellyel a rendőrség munkáját segítették. A rendőrség együttműködőnek tartja a polgárőrséget. Hiszen a számok is azt bizonyítják, hogy szeged és térségében jelentősen csökkent a bűnesetek száma a polgárőrök munkájának köszönhetően. Az ismerté vált bűncselekmények száma még sohasem volt ilyen alacsony, mióta ebben a beosztásban van. A kapitány hozzászólásában kiemelte, hogy az utóbbi hónapokban számos lakossági fórumon vett részt és a közbiztonsággal kapcsolatosan kérdés nem merült fel. Számára ez azt jelenti, hogy a lakosság biztonság érzete megfelelő. A belügyminisztérium a lakosság részére küldött a közbiztonság érzettel kapcsolatban egy kérdőívet és a lakosság visszajelzése alapján a megyék sorában a megyei rendőr-főkapitányság első lett. Ez azt mutatja, hogy Csongrád megye egy élhető biztonságos hely.