Együttműködés a feketegazdaság ellen

2016. január 21. 21:07
Együttműködés a feketegazdaság ellen
Együttműködési Megállapodást kötött január 21-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága valamint a Pest Megyei Polgárőr Szövetség.
Polgár Péter igazgató és dr. Bilisics Péter elnök által aláírt megállapodás elsődleges célja az Együttműködő Felek illetékességi területén a feketegazdaság elleni együttes fellépés és a legális gazdasági szereplők védelme, a gazdasági élet rendjének előmozdítása, valamint a jogkövető magatartás elősegítése. Ennek érdekében az Együttműködő Felek kiemelt hangsúlyt fektetnek tevékenységük érdemi összehangolására az ehhez szükséges információ kölcsönös átadása útján, az adómorál javítására és a tájékoztatás eszközeivel a normahelyes és adótudatos magatartás erősítésére, valamint az illegális gazdasági folyamatok megelőzésére és visszaszorítására.

Az Együttműködő Felek a polgárőr-mozgalom, illetve az adóhatóság társadalmi elfogadottságának fokozása, valamint a normakövető magatartás és az adómorál erősítése érdekében a rendelkezésükre álló lehetőségek felhasználásával kölcsönösen népszerűsítik egymás célkitűzéseit és tevékenységét, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatok megvalósítását, szükség esetén a lakosság körében tájékoztató, felvilágosító munkát végeznek, valamint felkészítik személyi állományukat a másik Együttműködő Fél szervezetével való együttműködésre.