Évet értékeltek Röszkén

2016. január 19. 14:16
Évet értékeltek Röszkén
Január 15-én, a művelődési házban tartotta meg a 2015-ös évet értékelő közgyűlését a Röszkei Polgárőr Egyesület.

Évértékelő közgyűlést tartottak 2016. január 15-én, Röszkén, melyen megjelent Borbásné Márki Márta polgármester, Batiz István a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Szöllősi Zoltán a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség munkatársa és az együttműködő civil szervezetek képviselői, a röszkei rendőrőrs és a határrendészet munkatársai, valamint az egyesület polgárőrei és azok családtagjai is.

Túró István egyesületi elnök értékeli a 2015-ös évet Először Túró István elnök értékelte az elmúlt év feladatait. Mint mondta, a kitűzött célokat sikerült megvalósítani, így a „Külterület Biztonsága” elnevezésű programban meghatározott feladatokat is. Külön kitért a migránshelyzetre is. Kiemelte, hogy az elmúlt években sem volt ismeretlen a határsértők fogalma, de ami 2015-ben történt, azt szóban elmondani nagyon nehéz. A február-március hónappal bezárólag a Koszovói menekülthullám lezárult, de elindult egy sokkal nagyobb embertömeg többek közt Szíriából, Afganisztánból, Pakisztánból, Szenegálból, stb. A fokozódó nyomás miatt 2015 február 13-án sor került egy migrációs fórumra, ahol dr. Túrós András, az OPSZ elnöke köszönetét fejezte ki a polgárőröknek a migrációs munkában elvégzett munkájukért és elismerésül 4 polgárőrnek jutalmat adott át. Ezen felül felajánlott egy Suzuki SX4 típusú gépjárművet az egyesületük részére. Az ősz folyamán Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyékből 2x20 fős polgárőr csoportok érkeztek Röszkére, hogy segítsék az ásotthalomi, a mórahalomi és röszkei polgárőröket a folyamatos szolgálat ellátásában. Emellett Segítséget kaptak még a Szeged Alsóváros, Szeged Tarján, illetve Szeged Belváros Polgárőrségektől is.
Több szegedi középiskolai tanuló felkereste az egyesületet, hogy szeretnének közösségi szolgálatra jelentkezni. Az egyesület az iskolákkal együttműködési megállapodást kötött és így 6 fő tanuló alkalomszerűen részt vesz a szolgálatellátásban.
Az általános iskola felkérésére is több alkalommal biztosították a gyerekek biztonságos közlekedését az utakon és felügyelték a gyermeknapi rendezvényen megrendezett futást is.  A következő évben is számíthatnak a segítségükre!- mondta az elnök.
A postai szolgálat a nyugdíjkifizetések idején folyamatos volt. A helyi önkormányzattal is kiváló a kapcsolatuk. Az önkormányzat ez évben is a működési költségeik jelentős részét támogatta.
Összességében 11000 órát töltöttek szolgálatban és 21000 kilométert tettek meg szolgálati autóikkal.

Szöllősi Zoltán alezredes hozzászólásában megköszönte az egyesületnek a 2015-ös évben végzett áldozatos munkáját és a rendőrségnek nyújtott segítséget ebben a nehéz időszakban. Elmondta, hogy vezető váltás történt a Szegedi Határrendészeti kirendeltség élén. Az új vezető dr. Révész Szabolcs alezredes lett, aki ezúton is üdvözletét küldi az egyesületnek és köszönetét fejezi ki a közös szolgálatokért. Ezután átnyújtott egy 2015. évi tevékenységet összefoglaló képet az egyesület elnökének.

Borbásné Márki Márta polgármester elmondta, hogy az elmúlt év Röszkén a legek éve volt, mert nagyon sokat dolgoztak a polgárőrök a migráns áradat miatt, de sokat kellett dolgozniuk a szakhatóságoknak is. Úgy gondolja, hogy a működési feltételek biztosításához a polgárőr egyesület a legtöbb forrást kapta az önkormányzattól, illetve a megyei szövetségtől, amelyet megköszönt a megyei polgárőr szövetség elnökének. A feltételek megléte biztosította a zavartalan működést a település lakosságának megelégedettségére. Még hosszan beszélt a településen végzett tevékenységről a migráns áradatból adódóan. Kihangsúlyozta, hogy a település önkormányzatának kiváló a kapcsolata a polgárőrséggel, a lakosság igényli a jelenlétüket. Üdvözölte annak lehetőségét, hogy a fiatalok is részt vehetnek a polgárőrség munkájában, így biztosított az utánpótlás is. Végül köszönetét fejezte ki a polgárőröknek az áldozatos munkájukért, amit szabadidejük terhére végeznek a település biztonsága érdekében.

Batiz István megyei elnök megköszönte az egyesület 2015-ös évben végzett tevékenységét, amelyet igen nehéz körülmények között végzett. Örömét fejezte ki, amiért olyan polgármestere van a településnek, aki ilyen törődéssel foglalkozik a polgárőrséggel. Hatalmas segítséget nyújtott a vendég polgárőrök elhelyezésében és ellátásában, köszönet ezért a munkáért is. Kihangsúlyozta: szakhatóságok segítettek a feladatok koordinálásában. Elmondta még, hogy az OPSZ elnökségének december 18- i évzáró ülésén dr. Túrós András elnök kiemelte Ásotthalom, Mórahalom, Röszke és a szegedi polgárőrök kimagasló emberfeletti tevékenységét.

A rendezvényen az önkormányzat elismerő oklevelét és jutalmát adta át minden polgárőrnek Borbásné Márki Márta polgármester.